Obhajoby praktické části maturitní zkoušky

Milí maturanti, v příloze naleznete harmonogram obhajob vašich maturitních prací, které proběhnou v přednáškovém sále Domova mládeže (Luhačovice, Masarykova 999). Třída: 4.M – úterý 9. května 2017 (harmonogram ke stažení – 4M_harmonogram obhajob) 4.U – středa 10. května 2017 (harmonogram ke stažení – 4U_harmonogram obhajob) Přejeme hodně úspěchů!

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MATURITNÍCH OBORŮ

Upozorňujeme zájemce o studium oborů Informační služby ve firmách a institucích a Management a marketingové komunikace, že výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny od 28. 4. 2017 v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Chtěli bychom dále upozornit na několik skutečností: 1. Počty přijatých uchazečů v oboru Management a marketigové komunikace jsou ovlivněny tím, že řada uchazečů zvolila oba […]

Informace k ústním zkouškám pro maturanty

Milí maturanti, níže naleznete odkaz na předběžný harmonogram ústních maturit. Sledujte pozorně případné změny!!! kopie_harmonogram_ustni_maturity_2017-3

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OBORŮ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Upozorňuji, že v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  byly dne 22. 4. 2017 zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení oborů gastronomie. Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném […]

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuji žáky i rodiče, že v úterý 25. 4. 2017 se ve školní jídelně z provozních důvodů nevaří obědy (odstávka vody). Proto bude v některých případech upraveno vyučování (sledujte změny v rozvrhu). Žáci ubytovaní na DM obdrží místo oběda ráno potravinový balíček. PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Zprávy z Turecka

Naše studentky oboru Design a zpracování keramiky už mají téměř týden za sebou na jejich stáži  v rámci projektu Erasmus+ s názvem UČÍME SE Z HISTORIE A POZNÁVÁME SOUČASNOST TRADIČNÍCH ŘEMESEL v turecké Kappadokii. Víkend proběhl poznáváním památek UNESCO a od pondělí opět pokračují na praxi v keramické dílně Pottery Shop v Avanosu pod vedením pana Şabana Topuze.

Nepovinná maturitní zkouška z Dějin umění

Zkouška se koná v úterý 9. května ve 12:30 h v učebně 212.

DALŠÍ VÝJEZD STUDENTŮ V PROJEKTU ERASMUS +

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 odjela skupina pěti studentek oboru Design a zpracování keramiky (viz foto níže) na čtyřtýdennní stáž do turecké Kappadokie, abychom naplnili aktivity projektu Erasmus+ s názvem UČÍME SE Z HISTORIE A POZNÁVÁME SOUČASNOST TRADIČNÍCH ŘEMESEL. Jedná se o vzdělávací mobilitu jednotlivců s dotací 35 238 EUR. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability našich žáků a zlepšení […]

MAJÁLES 2017

Jako součást oslav 50. výročí založení střední školy v Luhačovicích pořádají v pátek 28. dubna 2017  studenti SOŠ Luhačovice tradiční studentský MAJÁLES, tentokrát pod heslem LUHAČOVICE PRO VŠECHNY. Průvod městem od zámeckého parku k prostranství před poštou se koná od 8,30 hodin a samotný program jednotlivých skupin na téma CESTA KOLEM SVĚTA začíná v 9,45  hodin. Pozvánkou […]

Upozornění pro zákonné zástupce

Dne 12. 4. 2016 v 15 hodin se v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny na prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2016/2017. Dále bude na programu změny ve školním řádu, který bude reagovat na změny zákonů  a bude platný od 31. 5. 2017 . Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast  rodičů velmi žádoucí. PaedDr. […]