Ukončené projekty

*2022 Projekty Erasmus+

* Vzhledem k situaci s Covid-19 vyrážíme tam, kde se cítíme bezpečněji. V březnu 2022 absolvovalo 8 žáků oboru Design a tvorba keramiky čtrnáctidenní stáže v Majolice v Modre na Slovensku a tím jsme definitivně uzavřeli projekt Erasmus+ z r. 2019.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
KE KOŘENŮM HABÁNSKÉ KERAMIKY
Majolika
Aktuálně z Modre
Další skupina studentů zdraví z keramické stáže z Modre na Slovensku
Poslední pozdravy z Modre
Reportáž v rádiu Slovensko s účastí našich stážistů

* A začínáme konečně připravovat odložené výjezdy v rámci projektů z Výzvy 2020:
pro žáky Než se usadím, chci trochu poznat svět (2020-1-CZ01-KA116-077099)
a pro pedagogy s názvem Nové metody ve výuce (2020-1-CZ01-KA102-077043.
Rozpočet pro žáky je víc než zajímavý: 85 286 eur, pro pedagogy 31 564 eur.
V červnu 2022 vyrazilo do Portugalska: 12 žáků a 1 pedagog na 3 týdny, 2 žáci na více než 3 měsíce.
Pedagogové zdokonalovali své jazykové schopnosti a pedagogické dovednosti o prázdninách na Maltě.

Žáci v Portugalsku – jaro 2022:
Konečně můžeme znovu cestovat
Hurá do Portugalska
Zdravíme z Portugalska
První víkend v Portugalsku
Pracujeme, poznáváme a učíme se v Portugalsku
OCEÁÁÁN
Druhý víkend v Portugalsku
Loučíme se s Portugalskem
Aveiro – portugalské Benátky
Grafika a design v Portugalsku
Moje stáž v Casa de Juventude
Žáci ve Slovinsku – listopad 2022:
Z lázní do lázní
Slovinsko nás neustále překvapuje
Novinky ze Slovinska
Poslední dny ve Slovinsku
Pedagogové na Maltě – léto 2022:
Na Maltu na zkušenou
Maltaaa
Na viděnou, Malto!

* Pokračujeme ve Výměnách mládeže – Projekt Erasmus+ KA1 – Youth Exchange:
DRAW IT
Jedná se o aktivitu pro 20 žáků oboru Management a marketingové komunikace a studenty z Rumunska v termínu 28. 4. – 8. 5. 2022 v Lomnici nad Popelkou.
Draw it
Zdravíme z Lomnice nad Popelkou
GROWTH HACKING
Tentokrát na Slovensku, Počúvadlianske jazero za účasti žáků z Maďarska, Rumunska, Litvy, Slovenska a Portugalska , z naší školy účast 10 žáků.
Zase na cestách
Erasmus, tentokrát na Slovensku

* A samozřejmě jsme podali nový projekt ve Výzvě 2022 jako akreditovaná organizace VET Charter (akreditace pro projekty do r. 2027). Byl schválen!! A získali jsme 44 115 eur. Plánujeme např. výjezdy do Portugalska, na Slovensko a na Maltu.

 *2021 Projekty Erasmus+
Během prázdninového období proběhly výjezdy 7 pedagogů na období 1 – 2 týdnů na jazykové kurzy na Maltě se zaměřením na odbornou angličtinu, CLIL a management –  KA1,  projekt v oblasti Školní vzdělávání s názvem „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“.

S Erasmem+ na ostrově maltézských rytířů

O prázdninách probíhala příprava výjezdů 10 žáků oboru Design a zpracování dřeva do Litvy, které se uskuteční po dobu 4 týdnů na podzim 2021 v rámci KA1, projektu v oblasti Odborného vzdělávání a příprava s názvem „Unikátní svět dřeva“. Nakonec proběhla stáž 6 žáků, 2. běh byl nereálný.

První týden na stáži v Litvě
Znovu za poznáváním Litvy
Znovu za krásami Litvy
Ahóóój! Tak nás tu zase máte!

* KA1, projekty Výměny mládeže, SOŠ Luhačovice je partnerem projektu LET´S MOVE IT! – setkání studentů čtyř zemí na Slovensku nedaleko Počúvadlianského jezera v termínu 2. – 13. 9. 2021.

Hurá do světa
Erasmus+ Počúvadlianské jazero


*2020 Projekty Erasmus +

Z loňských projektů (Výzva 2019) budou pokračovat aktivity v projektech „Unikátní svět dřeva“ (10 mobilit žáků do Litvy) a „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“ (6 mobilit pedagogů do Anglie a Irska). O získané prostředky nepřijdeme, projektové období bylo u obou projektů prodlouženo do roku 2021.
Získali jsme prostředky na realizaci 2 projektů KA1 z Výzvy 2020 v oblastech Odborné vzdělávání a příprava (stáže pro žáky ve Slovinsku, Litvě, Portugalsku a na Maltě s celkovým  rozpočet 85 286 eur) a Školní vzdělávání (stáže pro pedagogy s rozpočtem 31 564 eur) na období 24 měsíců.
Finančně bude podpořen projekt  TANDEM (česko-německá spolupráce) – stáže v Německu pro gastronomické obory.
V programech KA1 Výměny mládeže už byly schváleny první projekty na rok 2020.  Vzhledem k situaci v Evropě doufáme, že se uskuteční
v náhradních termínech na podzim 2020 nebo na jaře 2021.

Opět vyrážíme do Litvy!
Návrat žáků a pedagoga
Nové zahraniční stáže pro studenty a vyučující SOŠ Luhačovice


*2019 Projekty Erasmus +

Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností

KA1, projekt v oblasti Odborné vzdělávání a příprava s názvem „Unikátní svět dřeva“ (2019-1-CZ01-KA102-060071)
Zdravíme z Litvy – 1. mobilita, 1. článek
2. zpráva z Litvy – Unikátní svět dřeva, Erasmus+

KA1, projekt v oblasti Školní vzdělávání s názvem „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“ (2019-1-CZ01-KA101-060051)
Byli jsme ve Scarborough

TCA, mezinárodní aktivita s názvem Internationalisation strategies in VET, která se uskutečnila  v termínu 10. – 13. 3. 2019 v Bad Neuenahr, v Německu  (TCA 103/18)
Mezinárodní setkání v Německu

*  KA1, projekty Výměny mládeže, SOŠ Luhačovice byla partnerem projektů:
1. Conquer the Internet
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Maďarsku – Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Z naší školy se účastnilo 13 žáků oborů Management a marketingové komunikace a Informační služby ve firmách a institucích. Setkání se uskutečnilo ve městě Mezöberény po dobu 12 dní na jaře 2019.
Conquer the Internet
„Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
Další zpráva – „Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
https://www.youtube.com/watch?v=4fmJFi72-ww

2. Design Your Game
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Litvě – Česká republika, Slovensko, Litva, Estonsko.
Z naší školy účast 6 žáků oborů Management a marketingové komunikace, Informační
služby ve firmách a institucích, Design a zpracování kovů. Místo setkání je uprostřed přírodního parku Labanoras v období 13. – 24. 5. 2019.
Design Your Game (13. – 24. 5. 2019)
Zdravíme z Litvy
Rozloučení s Litvou
Prezentace projektu Erasmus
https://www.facebook.com/358010168179887/videos/3795398023866837/

Setkání v Holíči – červen 2019 (účastníci Conquer the Internet a Design Your Game)
Holíč 2019

3. Unlimited Memory
Setkání mládeže na Slovensku v oblasti Štiavnických vrchů u Počúvadlianského jazera – Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko. Z naší školy se zúčastní 15 vybraných žáků různých oborů v měsíci říjnu 2019.
Unlimited Memory
S Erasmem+ Hurá na Slovensko!
Pozdrav ze Slovenska

4. Volunteering For My Profession
Setkání mládeže v Mustjõe Talu, Estonsko – účastní se Česká republika, Slovensko, Litva a Estonsko, z naší školy 6 žáků a pedagogický dozor, termín akce 22.10. – 2. 11. 2019
Volunteering For My Profession
Report z Estonska
Prezentace v PowerPoint
Video: https://youtu.be/sPbqANs4amQ

*Šablony II SOŠ Luhačovice
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II
Střední odborná škola Luhačovice byla od 1. 10. 2019 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ II“.
Výše částky schválené podpory, která byly projektu přidělena a vyčerpána, činí 1 384 410 Kč
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014945
Název projektu: Šablony II SOŠ Luhačovice
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2019
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2021
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Anotace projektu:
Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Škola pro dosažení cílů projektu zvolila a realizovala tyto šablony:
– 2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
– 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
– 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
– 2.III/18 a) Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
– 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
– 2.VIII/5 Školní kariérový poradce – personální podpora DM
– 2.VIII/14 a) Klub pro žáky DM – čtenářský klub
– 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 h
– 2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 h

*Partnerství a realizace projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje”, s registračním číslem CZ02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Projekt byl zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz byl kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílovými skupinami projektu byli:

 • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Příjemcem projektu byl Zlínský kraj. SOŠ Luhačovice byl jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci. V rámci projektu uskuteční naše organizace:

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost za pomocí workshopů pořádaných v celém Zlínském kraji na téma: Čtenářské strategie, Kritické myšlení, Tvořivý sloh a Čtenářství jako postoj.
 2. Uplatňování nových přístupů ve čtenářské gramotnosti v praxi – za pomoci se seminářů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Čtenářství jako postoj, Mediální výchova a workshopů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Vytvoř si svůj film.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html

Šablony I – OP VVV
ŠABLONY SOŠ LUHAČOVICE-závěrečný článek

*Šablony SOŠ Luhačovice


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 762 863,00 Kč.
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006978
Název projektu: Šablony SOŠ Luhačovice
Číslo jednací projektu: MSMT-20126/2017-8
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2017
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

* KA1, Projekty v oblasti odborného vzdělávání, „Učíme se z historie a poznáváme současnost tradičních řemesel“ (Výzva 2016)
informace o projektu

*KA1, Na zkušenou napříč Evropou Moderní trendy v gastronomii a současné trendy evropského marketingu (Výzva 2015)                                   Vzdělávací mobilita jednotlivců – dotace 31 660 EUR                                          Projekt byl zaměřen na třítýdenní stáže 8 nejlepších žáků tříletých gastronomických oborů ukončených výučním listem (kuchař-kuchařka, číšník-servírka a kuchař-číšník) a 12 žáků 1. až 3. ročníků oborů Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích.
Stáže probíhaly v severním Portugalsku v turisticky velmi významné oblasti Minho, partnerem byla nezisková organizace Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (The Intercultural Association Mobility Friends).
Cílem u žáků gastronomických oborů bylo naučit se připravovat a servírovat tradiční portugalskou
kuchyni, která se zaměřuje především na přípravu rybích specialit a úpravu darů moře.
Cílem u žáků oborů Management umění a reklamy a Informační služby ve firmách a institucích bylo
poznávání moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti marketingu, reklamy a médií a zdokonalení odborných schopností a dovedností účastníků.
U všech stážistů došlo k rozvoji odborných jazykových dovedností a zvýšila se schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vzrostla znalost v oblasti informačních a komunikačních technologií, seznámili se s nejmodernějšími metodami práce i technickým vybavením.
Významné bylo také poznání kulturního a přírodního bohatstvím oblasti, rozvoj multikulturních dovedností, navázání nových kontaktů, pracovních i osobních. Dále se naučili samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti za plnění svěřených úkolů, což posílilo jejich osobnostní rozvoj a je obrovským vkladem pro jejich budoucí život.
Výsledky projektu byly a i nadále budou využity Střední odbornou školou Luhačovice, spolupracujícími školami a sociálními partnery školy v ČR i v zahraničí.                                               1. Těšíme se do Portugalska                                                                                                                 2. A jedeme                                                                                                                                             3. Olá                                                                                                                                                       4. Galo de Barcelos                                                                                                                                 5. Olá, o meu nome é                                                                                                                               Kuchařka                                                                                                                                                 Kuchařka-portugalské-kuchyně

*KA1, Moderní trendy v gastronomii a současné trendy evropského marketingu (Výzva 2014)
Vzdělávací mobilita jednotlivců – dotace 60 000 EUR
Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a zlepšení odborných dovedností a kompetencí našich žáků tak, aby se lépe uplatnili a zlepšila se jejich integrace na evropském trhu práce. Dále usilujeme o rozvíjení kvality, inovací a evropské dimenze v oblasti systémů a praxe odborného vzdělávání prostřednictvím nadnárodní spolupráce.
Obsah projektu je zaměřen na poznání pracovního prostředí a pracovního nasazení v jiných zemích Evropské unie, seznámení se s odlišnými metodami práce, pracovními postupy a na zlepšení komunikace v cizích jazycích.
Projekt je zaměřen na 2 skupiny:
A1/ Žáci gastronomických oborů (kuchař-kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník) – proběhnou 2 běhy mobilit v Turecku (celkem 12 žáků a v každém běhu doprovodná osoba)
Cílem je praktické využívání moderních trendů v gastronomii používané v turecké kuchyni. Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu, nejvhodnější období pro realizaci stáží a počet stážistů. Vzhledem k tomu, že se jedná především o neplnoleté žáky, jeví se jako nejvhodnější třítýdenní stáže.
Celkem proběhnou 2 stáže, v říjnu 2014 a v říjnu 2015, obou se zúčastní vždy 6 žáků a doprovodná osoba.
A2/ Žáci oboru Management umění a reklamy – 2 běhy mobilit v Rakousku (celkem 8 žáků). Cílem je poznávání moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti marketingu, reklamy a medií, což zdokonalí odborné schopnosti a dovednosti účastníků. Ti tak v následném studiu či zaměstnání budou moci lépe konkurovat rychlému tempu vývoje v oblasti marketingu, reklamy a médií. Není vyloučená ani možná další budoucí spolupráce absolventů s rakouskými firmami.
Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu stážistů (8 týdnů). Vzhledem k tomu, že adaptabilita v cizí zemi trvá 1 – 2 týdny, především z hlediska jazykového a seznámení se s organizací, je možné teprve další období věnovat intenzivní práci, získávání zkušeností a jejich využití. Jedná se tedy o dlouhodobou aktivitu.Publicita:
1. Pozdrav z Rakouska
2. O turecké kuchyni
3. Den turecké kuchyně

*Spolupracující škola v projektu ESF CZ.1.07/1.1.00/54.0013
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
Financování s celkovou částkou 3 531 991,95 Kč.

Realizátor projektu: Univerzita Palackého, partnerem Statutární město Olomouc a spolupracovníkem Olomoucký kraj prostřednictvím sdružení OK4Inovace.
Realizace projektu: od 1. 10. 2014 do 31. 7. 2015.

Bližší informace: OP VK Olomouc

*Partnerství s finanční účastí v krajském projektu OP VK
NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace podnikatelských fór).
Cílovými skupina projektu jsou:
– žáci a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů netechnického směru
– žáci a pedagogičtí pracovníci učebních oborů netechnického směru
– žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ
Předkladatel projektu: Zlínský kraj. Na jeho realizaci se bude pilotně podílet 6 finančních partnerů.Těmito partnery jsou: SPŠOA Uherský Brod, SŠPHZ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice, SZŠ Zlín, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s..
Celkový rozpočet projektu: 16 419 360 Kč
Naše finanční dotace:             2 450 000 Kč
Bližší informace o projektu naleznete ZDE!

 • Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodání IT ) najdete ZDE
 • Výsledek VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodání IT) naleznete ZDE.
 • Kupní smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodání IT) naleznete ZDE.

logolink

Cíl projektu: zvýšení kvality počátečního vzdělávání vytvořením komplexního systému podpory praktického vyučování na SOŠ a ZŠ ve Zlínském kraji.
Cesta ke splnění: spolupráce škol a reálného pracovního prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace podnikatelských fór).
Předkladatel projektu: Zlínský kraj
Pilotní ověřovatelé: SPŠOA Uherský Brod, SŠPHZ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice, SZŠ Zlín, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s.
Spolupracující ZŠ: ZŠ Luhačovice a ZŠ TGM Bojkovice
Celkový rozpočet projektu: 16 419 360 Kč
Naše finanční dotace:             2 450 000 Kč

Články k projektu:

  1. Zahájení projektu 9. 10. 2014 (web školy)
  2. Volejbalový turnaj o pohár ředitele školy 10. 11. 2014 (web školy)
  3. Minipodniky v akci 27.11. 2014 (web školy)
  4. Adventní setkání na ZŠ Bojkovice – 3. 12. 2014 (web školy)
  5. Výstava Tichá přítomnost – 1. 12. 2014
  6. Prezentuj s lehkostí – 5. 12. 2014 (web školy)
  7. Tradiční vánoční jarmark – 8. 12. 2014 (web školy)
  8. Medový den (Fčelka v akci) – 8. 12. 2014 (web školy)
  9. Další projektová akce – Mikuláš – 8. 12. 2014 (web školy)
  10. PR článek pro Zlínský deník 10.12. 2014
  11. Velký úspěch Prezentuj s lehkostí – 15. 12. 2014 (web školy)
  12. Další aktivity projektu OPVK 7. 1. 2015 (web školy 7. 1. 2014)
  13. Projektová spolupráce s Knihovnou F. Bartoše (web školy 8. 1. 2015)
  14. Pozvánka na den otevřených dveří(web školy 12. 1. 2015)
  15. Lucie vyzpívala stříbrnou korunku (web školy 18. 1. 2015)
  16. Projektová spolupráce se ZŠ Luhačovice (web školy 23. 1. 2015)
  17. Exkurze minipodniků oborů gastro v hotelu Pohoda (web školy 4. 2. 2015)
  18. Prezentace projektů SOŠ Luhačovice – Olomouc (konference 18. 2. 2015)
  19. Další kurz zdravé výživy (web školy 19. 2. 2015)
  20. O etiketě stolování trochu jinak (web školy 24. 2. 2015)
  21. Marketingová strategie – vzdělávání pedagogů SOŠ  (web školy 27. 2. 2015)
  22. Projekt úspěšně pokračuje  (web školy 5. 3. 2015)
  23. Anketa zdravé stravování na ZŠ Luhačovice (web školy 6. 3. 2015)
  24. Anketa na ZŠ Bojkovice  (web školy 6. 3. 2015)
  25. Etiketa stolování pro ZŠ (web školy 18. 3. 2015)
  26. Etiketa stolování v projektu OPVK (web školy 30. 3. 2015)
  27. Vaření z biopotravin(web školy 20. 4. 2015)
  28. Workshop Svět kávy (web školy 21. 4. 2015)
  29. Prezentace na workshop Svět kávy (web školy 21. 4. 2015)
  30. Podnikatelské fórum II (web školy 30. 4. 2015)
  31. Etiketa stolování pro podnikatelské fórum (web školy 30. 4. 2015)
  32. Velikonoční almanach (web školy 5. 5. 2015)
  33. Velikonoční almanach ZŠ Bojkovice (web školy 4. 5. 2015)
  34. Exkurze do luhačovických hotelů (web školy 13. 5. 2015)
  35. To nejlepší z projektu(web školy 15. 5. 2015)
  36. Využití bylin v přípravě pokrmů (web školy 25. 5. 2015)
  37. Reálná praxe v projektu (web školy 5. 6. 2015)
  38. Práce střediska praxe vrcholí (web školy 12. 6. 2015)

*Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 56 Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Červen – prosinec 2015
Finance:
téměř jeden milion korun

Z této výzva budou realizovány dvě klíčové aktivity.
Jednou z nich bude krátkodobý zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky školy, během něhož v podzimních měsících vyjede zdarma 40 žáků školy do Velké Británie, aby tam zlepšili své jazykové kompetence a prohloubili své znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Pobyt v zahraničí bude realizován v délce trvání 5 kalendářních dní mimo cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
Další aktivitou bude zahraniční jazykový kurz pro sedm pedagogů, kteří pro zlepšení svých jazykových kompetencí pedagogů absolvují v době prázdnin krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí (Velká Británie, Rakousko, Německo) v trvání 10 pracovních dnů. Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně ale i na tzv. „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).
1. Výzva k podání nabídky
2. Výzva pro MŠMT

*UNIV 3                                                                                                                                                         Od dubna 2012 byla škola zapojena do projektu UNIV 3. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem bylo podobně jako u předchozích projektů UNIV a UNIV 2 kraje proměnit střední školy na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání – na Centra celoživotního učení. Další informace na: http://www.nuv.cz/univ3

* Projekt OP VK:                                                                                                                                   EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0370
VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE NA SOŠ LUHAČOVICE
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšením efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo formou  individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.
Ukončení projektu: červen 2014, Získané prostředky: 1 200 000 Kč
Stáhnout dokument projektu

* Projekty Leonardo da Vinci:
Anatolská keramika – jedinečný svět umění s dotací
Dotace:
21 938 Eur
V rámci projektu vycestovalo ve dvou termínech na třítýdenní stáž 12 žáků oboru Design a tvorba keramiky s vyučujícím do turecké oblasti Kappadokie, aby tam objevili nové postupy v tvorbě keramiky.
Ukončení projektu podzim 2014

* Projekt OP VK -prioritní osa 1 – oblast podpory 1. 1. – číslo výzvy 01:
INOVAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A ODBORNÉM VÝCVIKU UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A OBORŮ GASTRO

Projekt OP VK – prioritní osa 1 – oblast podpory 1. 1. – číslo výzvy 01

Realizace: pedagogové SOŠ Luhačovice
Finance: z ESF a státního rozpočtu (více než 3,4 miliony Kč)
Využití: tvorba nových výukových materiálů a na rozvoj netradičních technologií, jimiž bude obohacena výuka některých oborů SOŠ Luhačovice.
Nákup nových ICT technologií: kamera, fotografický aparát, tiskárna (A1), výkonné PC a notebooky, grafické tablety schopné zpracovávat složité grafické programy.


Šest vzdělávacích modulů (4 pro obory UMŘ a 2 pro obory gastro):

 1. Keramika Raku – netradiční technologie japonské výroby keramiky (tvůrci modulu M1: Marie Haková, Magda Sudková a Jiří Váp)
 2. Ztracená a znovuzrozená technologie kovářského svařování ve výrobě damascenské oceli (tvůrci modulu M2: Petr Čech, Jiří Suchánek a Lubor Černobila)
 3. Techniky inkrustace a intarzie dřeva. Povrchová úprava dřeva šelakovou politurou (tvůrci modulu M3: Marie Haková, Magda Sudková a Jiří Váp)
 4. Návrhy výrobků UMŘ, zhotovení dokumentace s využitím ICT a grafického softwaru (tvůrci modulu M4: Magda Sudková, Rostislav Chvíla, Petr Čech, Ludmila Krčmářová, Iva Běšínská a Kateřina Mikešová)
 5. Inovace výuky odborných předmětů a odborného výcviku o moderní technologie s využitím ICT Objednávkový systém a Recepturní systém (tvůrci modulu M5: Květoslava Švagerová, Martina Šuráňová, Alena Marková a Alena Stolaříková)
 6. Modernizace výukových metod při výuce odborných předmětů a odborného výcviku    (tvůrci modulu M6: Květoslava Švagerová, Martina Šuráňová, Alena Marková a Alena Stolaříková)

V modulech budou vytvořeny i pomocí dalšího moderního zařízení (moderní software):

 • studijní materiály a texty k netradičním technologiím uměleckých řemesel, s využitím při praktických ročníkových a maturitních pracích.
 • příprava vlastních receptur a kalkulací pomocí speciálního softwaru, výukových DVD pro gastronomické obory, metodika výuky objednávkového systému restaurací, prezentace v PowerPointu, které budou využívány v teoretické i praktické výuce

Cíl práce: příprava pilotních ověření jednotlivých modulů ve výuce a odborném výcviku, a to i ve spolupráci se sociálními partnery.

Články k projektu:
Úvodní článek
Veletrh salima
Schůzky pracovních týmů
Výběrové řízení na nákup ICT techniky
Výtvarný workshop žáků UŘ ve Vysokém Poli
Zhodnocení průběhu projektu – květen
Oznámení – výstava Maturita 2012
Exkurze 3.G Vizovice
Výstava Maturita 2012 – poděkování
Kování damasku v Těšanské kovárně
Kurz raku – počáteční

Úspěch našich kovářů na Helfštýně
Technologie raku – Slavonice
Výstava 500 let houslí
Exkurze žáků oboru Design a zpracování keramiky
Odborná exkurze studentů UŘ ve firmě Dyaz
Exkurze Olima
Exkurze oborů Design a tvorba keramiky
Článek na portálu ZKOLA
Článek pro Zlínské noviny – říjen 2012
Informace o třídních schůzkách 15.11.2013

Vyhlášení soutěže – Mistr ve vaření kyselice
Mistr ve vaření kyselice byl vyhlášen
Propozice soutěže – Machr svého oboru 2013
Přihláška do soutěže – Mach svého oboru
Vyhlášení soutěže – Machr svého oboru
Propozice soutěže – Mistr ve vaření kávy
Vyhlášení soutěže – Mistr ve vaření kávy
Pozvánka na třídní schůzky
Den s raku keramikou – pozvánka
Den s raku keramikou
Kurz moderní gastronomie
Trendy v nábytkářství a bydlení 2013

 

* Projekt Leonardo da Vinci:
Marketingové komunikační aktivity v evropském sektoru

* Partner projektu Investice do rozvoje vzdělávání:
Další vzdělávání pro Vás
Charakteristika projektu
Webové stránky projektu: http://vzdelavaniprovas.spspzlin.cz

* Projekt Leonardo da Vinci:
Objevování dědictví turecké gastronomie

* Projekt Partnerství škol Comenius:
Hudba jako nositel kulturní identity
ukončení 2014
viz

* Projekt OP VK -prioritní osa 1 – oblast podpory 1. 1. – číslo výzvy 01:
Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice
Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice
Formulář přihlášky na exkurzi do Paříže 2010
Paříž 2010
Závěrečná konference OP VK 25. 10. 2010

* Projekt mobility Leonardo da Vinci:
Poznávání gastronomických zvyklostí
Projekt očima studentů

* Školní projekt EVVO
Školní projekt EVVO
Hodnocení projektu

* Spolupráce s Konfuciovou akademií v Olomouci
Přihláška na jazykový a kulturní kamp na Univerzitě cizích jazyků v Pekingu
Přihláška na kurz čínského jazyka
Jazykový a kulturní kamp v Pekingu – informace

*Mezinárodní  a národní projekty v letech 2005 – 2007
Mezinárodní a národní projekty

* Úspěch v Bruselu
Zpravodaj JA ČR 2010 
Tisková zpráva ze soutěže