Charakteristika školy

hlavnibudovaStřední odborná škola Luhačovice za více než 50 let své existence připravila více než 4000 absolventů, kteří se úspěšně uplatňují ve všech vzdělávaných oborech. Řada z nich pokračovala ve studiu na vysokých školách, mnozí z nich jsou dnes úspěšnými podnikateli.

V současné době připravujeme středoškolsky vzdělané odborníky v oborech s maturitou v tradičních uměleckých řemeslech (Design a tvorba keramiky, Design a zpracování kovů, Design a zpracování dřeva), v oborech Management a marketingové komunikace, Informační služby ve firmách a institucích, Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů. Dále v oborech s výučním listem Kuchař – číšník, Kuchař – kuchařka a Číšník – servírka. Pro všechny své studenty zajišťujeme teoretické i praktické vyučování na špičkových specializovaných pracovištích a ve vybraných firmách a organizacích nebo na nejkvalitnějších hotelech a lázeňských domech v Luhačovicích.

Střední odborná škola Luhačovice je od r. 2005 členem sítě škol UNESCO, za rok 2019 byla vyhodnocena jako Střední roku Zlínského kraje, v r. 2020 zvítězila v anketě Férový zaměstnavatel organizované Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou. V r. 2022 získala zaměstnankyně Mgr. Taťána Hnátková  Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje.
Škola je držitelem Akreditace Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání, což umožňuje pravidelně realizovat zahraniční výjezdy až do roku 2027.
Žáci všech oborů mají možnost využívat celé řady zahraničních stáží v rámci projektů Erasmus+ v institucích v Portugalsku, Německu, Litvě, na Slovensku, ve Slovinsku, na Maltě a v dalších evropských zemích po dobu dvou týdnů až tří měsíců v projektovém období 2021 – 2027.

Výjimečnosti naší školy jsou si vědomi žáci všech oborů, kteří vzorně reprezentují školu a zapojují se do významných školních aktivit.
Na jaře 2020 žákyně
maturitního oboru Management a marketingové komunikace obsadily dvě 4. místa v celostátním kole soutěží Soutěž & Podnikej a Social Innovation Relay, byly úspěšné v celostátním kole soutěže Bystré hlavy organizované Goethe-Institutem a nominovány na Cenu Gratias Tibi, kterou uděluje společnost Člověk v tísni. Nejlepší pětice žákyň postoupila do krajského kola Ekonomické olympiády INEV a do krajského kola soutěže Finanční gramotnost. Žák oboru Design a zpracování dřeva obsadil v mezinárodní soutěži „JOINER 2020“ při účasti celkem deseti škol čtyř zemí (Česká republika, Litva, Lotyšsko, Estonsko) Evropské unie skvělé 5. místo. Získali jsme 2 ze 3 ocenění v krajském kole Československé výtvarné přehlídky Boj s pandemií, práce našeho žáka postoupila do celostátního kola.
Ve školním roce 2021/2022 jsme získali 3. místo v kraji v AJ,
absolutní vítězství v soutěži Moje Veličenstvo kniha, 2x první místo ve výtvarné soutěži na úrovni kraje Boj s pandemií, 1. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Radost tvořit pro děti se zrakovým postižením, 3x 2. místo v rámci soutěže Brtnické kovadliny.
I ve školním roce 2021/2022 proběhla soutěž žáků 8. a 9. tříd Pospíchej pomalu!, kdy členové poroty pod vedením básníka Ing. Jiřího Žáčka hodnotili práce 103 žáků z 23 základních škol. Organizace soutěže by nebyla možná bez pomoci humanitně zaměřených žáků oboru Informační služby. 
Máme rovněž velkou radost z šikovnosti našich žáků učebních oborů Kuchař – číšník, Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, kteří se aktivně zapojují do soutěží, zdokonalují se v kurzech (Den s vůní kávy a techniky „latte art“, Koktejlový kurz).

eu1SOŠ Luhačovice realizuje výuku díky investicím Zlínského kraje v nově rekonstruovaných prostorech. Všechny učebny jsou vybavené moderní audiovizuální technikou, dále využíváme speciální jazykovou učebnu a pracujeme ve čtyřech počítačových učebnách s průběžně aktulizovaným softwarem (včetně učebny pro počítačovou grafiku). Pro výtvarnou přípravu je k dispozici ateliér. Praktické výuce kovářů, keramiků a oborů zaměřených na zpracování dřeva slouží vlastní dílny uměleckých řemesel. Pro obory gastronomie byla vybavena speciální odborná pracovna a pracoviště odborného výcviku. Škola své zařízení inovuje prostřednictvím projektů EFS (OP VK, OP VVV, IROP), současně modernizuje i svou výuku tak, abychom vzdělávali své žáky pro 21. století.

Škola má rozsáhlou odbornou i žákovskou knihovnu a školní galerii. Studentům ze vzdálenějších míst i těm, kteří dojíždějí, slouží moderní Domov mládeže se školní jídelnou a dalším zázemím pro volnočasové aktivity (posilovna, aerobikový sál, sauna, počítačová klubovna a přednáškový sál). K výuce tělesné výchovy škola pronajímá prostory sportovního areálu Radostova. Ve všech prostorách školy (hlavní budova, DM i dílny) mají žáci přístup k internetu prostřednictvím wi-fi připojení.


Zvětšit mapu