Charakteristika školy

hlavnibudovaStřední odborná škola Luhačovice za 50 let své existence připravila více než 4000 absolventů, kteří se úspěšně uplatňují ve všech vzdělávaných oborech. Řada z nich pokračovala ve studiu na vysokých školách, mnozí z nich jsou dnes úspěšnými podnikateli. V současné době připravujeme středoškolsky vzdělané odborníky v oborech s maturitou: v tradičních uměleckých řemeslech (Design a tvorba keramiky, Design a zpracování kovů, Design a zpracování dřeva, Stavba strunných hudebních nástrojů), Managementu umění a reklamy (nový název ŠVP Management a marketingové komunikace) a v oborech s výučním listem: gastronomie (Kuchař – číšník, Kuchař – kuchařka a Číšník – servírka). Pro všechny své studenty zajišťujeme teoretické i praktické vyučování i na špičkových specializovaných pracovištích markertingu, u nejlepších mistrů jednotlivých oborů (všichni z UŘ, např. houslařská dílna ing. Celého ve Zlíně) nebo na nejkvalitnějších hotelech a lázeňských domech v Luhačovicích

eu1SOŠ Luhačovice realizuje výuku díky investicím Zlínského kraje v nově rekonstruovaných prostorech. Všechny učebny jsou vybavené moderní audiovizuální technikou, dále využíváme speciální jazykovou učebnu a pracujeme ve čtyřech počítačových učebnách s průběžně aktulizovaným softwarem (včetně učebny pro počítačovou grafiku – viz fotogalerie níže). Pro výtvarnou přípravu je k dispozici ateliér. Praktické výuce kovářů, keramiků a oborů zaměřených na zpracování dřeva slouží vlastní dílny uměleckých řemesel. Pro obory gastronomie byla vybavena speciální odborná pracovna a pracoviště odborného výcviku. Škola své zařízení inovuje prostřednictvím projektů EFS (viz především projektových grantů Vzdělávání pro konkurenceschopnost), současně modernizuje i svou výuku tak, abychom vzdělávali své žáky pro 21. století.

Škola má vlastní internetovou kavárnu s prodejnou studentských výrobků, rozsáhlou odbornou i žákovskou knihovnu a školní galerii. Studentům ze vzdálenějších míst i těm, kteří dojíždějí, slouží moderní Domov mládeže se školní jídelnou a dalším zázemím pro volnočasové aktivity (posilovna, aerobikový sál, sauna, počítačová klubovna a přednáškový sál). K výuce tělesné výchovy škola pronajímá prostory sportovního areálu Radostova. Ve všech prostorách školy (hlavní budova, DM i dílny) mají žáci přístup k internetu prostřednictvím Wi-fi připojení.


Zvětšit mapu