Aktuální projekty – mobility

 

Mobility

Projekty Erasmus +
Výzva 2019
Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností

KA1, projekt v oblasti Odborné vzdělávání a příprava s názvem „Unikátní svět dřeva“ (2019-1-CZ01-KA102-060071)

KA1, projekt v oblasti Školní vzdělávání s názvem „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“ (2019-1-CZ01-KA101-060051)
Byli jsme ve Scarborough

KA1, projekty Výměny mládeže, SOŠ Luhačovice je partnerem projektů:
1. Conquer the Internet
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Maďarsku – Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Z naší školy se účastnilo 13 žáků oborů Management a marketingové komunikace a Informační služby ve firmách a institucích. Setkání se uskutečnilo ve městě Mezöberény po dobu 12 dní.
Conquer the Internet
„Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
Další zpráva – „Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
https://www.youtube.com/watch?v=4fmJFi72-ww
2. Design Your Game
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Litvě – Česká republika, Slovensko, Litva, Estonsko.
Z naší školy účast 6 žáků oborů Management a marketingové komunikace, Informační
služby ve firmách a institucích, Design a zpracování kovů. Místo setkání je uprostřed přírodního parku Labanoras v období 13. – 24. 5. 2019.
Design Your Game (13. – 24. 5. 2019)

Zdravíme z Litvy
Rozloučení s Litvou
Prezentace projektu Erasmus
Setkání v Holíči – červen 2019 (účastníci Conquer the Internet a Design Your Game)
Holíč 2019
3. Unlimited Memory
Setkání mládeže na Slovensku v oblasti Štiavnických vrchů u Počúvadlianského jazera – Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko. Z naší školy se zúčastní 15 vybraných žáků různých oborů v měsíci říjnu 2019.
Unlimited Memory