Aktuální projekty – mobility

 

2022
Projekty Erasmus+
* Vzhledem k situaci s Covid-19 vyrážíme tam, kde se cítíme bezpečněji. V březnu absolvovalo 8 žáků oboru Design a tvorba keramiky čtrnáctidenní stáže v Majolice v Modre na Slovensku a tím jsme definitivně uzavřeli projekt Erasmus+ z r. 2019.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
KE KOŘENŮM HABÁNSKÉ KERAMIKY
Majolika
Aktuálně z Modre
Další skupina studentů zdraví z keramické stáže z Modre na Slovensku
Poslední pozdravy z Modre
Reportáž v rádiu Slovensko s účastí našich stážistů

* A začínáme konečně připravovat odložené výjezdy v rámci projektů z Výzvy 2020:
pro žáky Než se usadím, chci trochu poznat svět (2020-1-CZ01-KA116-077099)
a pro pedagogy s názvem Nové metody ve výuce (2020-1-CZ01-KA102-077043
.
Rozpočet pro žáky je víc než zajímavý: 85 286 eur, pro pedagogy 31 564 eur.
V červnu vyrazíme do Portugalska: 12 žáků a 1 pedagog na 3 týdny, 2 žáci na více než 3 měsíce.
Pedagogové budou zdokonalovat své jazykové schopnosti a pedagogické dovednosti o prázdninách na Maltě.

Konečně můžeme znovu cestovat

* Pokračujeme ve Výměnách mládeže – Projekt Erasmus+ KA1 – Youth Exchange s názvem Draw it. Jedná se o aktivitu pro 20 žáků oboru Management a marketingové komunikace a studenty z Rumunska
v termínu 28. 4. – 8. 5. 2022 v Lomnici nad Popelkou.
Draw it
Zdravíme z Lomnice nad Popelkou

* A samozřejmě jsme podali nový projekt ve Výzvě 2022 jako akreditovaná organizace VET Charter (akreditace pro projekty do r. 2027).

2021
Projekty Erasmus+
Během prázdninového období proběhly výjezdy 7 pedagogů na období 1 – 2 týdnů na jazykové kurzy na Maltě se zaměřením na odbornou angličtinu, CLIL a management –  KA1,  projekt v oblasti Školní vzdělávání s názvem „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“.

S Erasmem+ na ostrově maltézských rytířů

O prázdninách probíhala příprava výjezdů 10 žáků oboru Design a zpracování dřeva do Litvy, které se uskuteční po dobu 4 týdnů na podzim 2021 v rámci KA1, projektu v oblasti Odborného vzdělávání a příprava s názvem „Unikátní svět dřeva“. Nakonec proběhla stáž 6 žáků, 2. běh byl nereálný.

První týden na stáži v Litvě
Znovu za poznáváním Litvy
Znovu za krásami Litvy
Ahóóój! Tak nás tu zase máte!

* KA1, projekty Výměny mládeže, SOŠ Luhačovice je partnerem projektu LET´S MOVE IT! – setkání studentů čtyř zemí na Slovensku nedaleko Počúvadlianského jezera v termínu 2. – 13. 9. 2021.

Hurá do světa
Erasmus+ Počúvadlianské jazero

2020
Z loňských projektů (Výzva 2019) budou pokračovat aktivity v projektech „Unikátní svět dřeva“ (10 mobilit žáků do Litvy) a „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“ (6 mobilit pedagogů do Anglie a Irska). O získané prostředky nepřijdeme, projektové období bylo u obou projektů prodlouženo do roku 2021.
Získali jsme prostředky na realizaci 2 projektů KA1 z Výzvy 2020 v oblastech Odborné vzdělávání a příprava (stáže pro žáky ve Slovinsku, Litvě, Portugalsku a na Maltě s celkovým  rozpočet 85 286 eur) a Školní vzdělávání (stáže pro pedagogy s rozpočtem 31 564 eur) na období 24 měsíců.
Finančně b
ude podpořen projekt  TANDEM (česko-německá spolupráce) – stáže v Německu pro gastronomické obory.
V programech KA1 Výměny mládeže už byly schváleny
první projekty na rok 2020.  Vzhledem k situaci v Evropě doufáme, že se uskuteční
v náhradních termínech na podzim 2020 nebo na jaře 2021.

Opět vyrážíme do Litvy!
Návrat žáků a pedagoga
Nové zahraniční stáže pro studenty a vyučující SOŠ Luhačovice

2019
Projekty Erasmus +

Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností

KA1, projekt v oblasti Odborné vzdělávání a příprava s názvem „Unikátní svět dřeva“ (2019-1-CZ01-KA102-060071)
Zdravíme z Litvy – 1. mobilita, 1. článek
2. zpráva z Litvy – Unikátní svět dřeva, Erasmus+


KA1, projekt v oblasti Školní vzdělávání s názvem „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“ (2019-1-CZ01-KA101-060051)
Byli jsme ve Scarborough

TCA, mezinárodní aktivita s názvem Internationalisation strategies in VET, která se uskutečnila  v termínu 10. – 13. 3. 2019 v Bad Neuenahr, v Německu  (TCA 103/18)
Mezinárodní setkání v Německu

*  KA1, projekty Výměny mládeže, SOŠ Luhačovice byla partnerem projektů:
1. Conquer the Internet
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Maďarsku – Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Z naší školy se účastnilo 13 žáků oborů Management a marketingové komunikace a Informační služby ve firmách a institucích. Setkání se uskutečnilo ve městě Mezöberény po dobu 12 dní na jaře 2019.
Conquer the Internet
„Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
Další zpráva – „Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
https://www.youtube.com/watch?v=4fmJFi72-ww

2. Design Your Game
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Litvě – Česká republika, Slovensko, Litva, Estonsko.
Z naší školy účast 6 žáků oborů Management a marketingové komunikace, Informační
služby ve firmách a institucích, Design a zpracování kovů. Místo setkání je uprostřed přírodního parku Labanoras v období 13. – 24. 5. 2019.
Design Your Game (13. – 24. 5. 2019)

Zdravíme z Litvy
Rozloučení s Litvou
Prezentace projektu Erasmus
https://www.facebook.com/358010168179887/videos/3795398023866837/

Setkání v Holíči – červen 2019 (účastníci Conquer the Internet a Design Your Game)
Holíč 2019

3. Unlimited Memory
Setkání mládeže na Slovensku v oblasti Štiavnických vrchů u Počúvadlianského jazera – Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko. Z naší školy se zúčastní 15 vybraných žáků různých oborů v měsíci říjnu 2019.
Unlimited Memory
S Erasmem+ Hurá na Slovensko!
Pozdrav ze Slovenska

4. Volunteering For My Profession
Setkání mládeže v Mustjõe Talu, Estonsko – účastní se Česká republika, Slovensko, Litva a Estonsko, z naší školy 6 žáků a pedagogický dozor, termín akce 22.10. – 2. 11. 2019
Volunteering For My Profession
Report z Estonska
Prezentace v PowerPoint
Video: https://youtu.be/sPbqANs4amQ