Aktuální projekty – mobility

 

Mobility

Projekty Erasmus +
KA1, Projekty Výměny mládeže (Výzva 2019), SOŠ Luhačovice je partnerem projektů
1. Conquer the Internet
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Maďarsku – Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Z naší školy se účastnilo 13 žáků oborů Management a marketingové komunikace a Informační služby ve firmách a institucích. Setkání se uskutečnilo ve městě Mezöberény po dobu 12 dní.
Conquer the Internet
„Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
Další zpráva – „Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+
https://www.youtube.com/watch?v=4fmJFi72-ww

2. Design Your Game
Čtyřnárodnostní setkání mládeže v Litvě – Česká republika, Slovensko, Litva, Estonsko.
Z naší školy účast 6 žáků oborů Management a marketingové komunikace, Informační
služby ve firmách a institucích, Design a zpracování kovů. Místo setkání je uprostřed přírodního parku Labanoras v období 13. – 24. 5. 2019.
Design Your Game (13. – 24. 5. 2019)

Zdravíme z Litvy

KA1, Projekty v oblasti odborného vzdělávání, „Učíme se z historie a poznáváme současnost tradičních řemesel“ (Výzva 2016)
Mobilita jednotlivců – dotace 35 238 EUR (čerpáno 15 118 EUR) Projekt se zaměřil na zabezpečení odborných čtyřtýdenních stáží v měsících duben – květen 2017 pro 5 žáků čtyřletého oboru Design a tvorba keramiky v Avanosu ve středním Turecku. Partnerem projektu pro stáže žáků Design a tvorba keramiky byla nezisková organizace Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği (KAPADEMY). Při vytváření jednotek učení jsme vycházeli z platného RVP a ŠVP a kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací – Dekoratér keramiky a Točíř keramiky. Cílem u žáků oboru Design a tvorba keramiky bylo seznámení se s keramikou vytvářenou v Turecku v oblasti Malé Asie, poznání nových technik a designů, nácvik malby nadglazurní technikou, malba podle vlastních výtvarných návrhů s respektováním místní kultury, zvyků a tradic, dekorování různými technikami. Žáci se zaměřili rovněž na vytváření keramických výrobků točením – složitější tvary, výrobu točeného výrobku složeného z více samostatně vytočených dílů.
V závěru běhu stáží provedla přijímající organizace validaci výsledků učení (ECVET). U všech stážistů došlo k rozvoji odborných jazykových dovedností a schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, zvýšili si znalosti v oblasti ICT, seznámili se s nejmodernějšími metodami práce i technickým vybavením. Významné bylo poznání kulturního a přírodního bohatstvím oblastí, rozvoj multikulturních dovedností, navázání nových kontaktů, pracovních i osobních. Výsledky projektu využije žadatel, jeho spolupracující školy a sociální partneři v ČR i v zahraničí a také přijímající instituce v Turecku. Byl uskutečně pouze 1 běh stáží namísto plánovaných 2, a to z důvodu politických změn v zemi.