Aktuální projekty – mobility

 

2022
Projekty Erasmus+
* Vzhledem k situaci s Covid-19 vyrážíme tam, kde se cítíme bezpečněji. V březnu 2022 absolvovalo 8 žáků oboru Design a tvorba keramiky čtrnáctidenní stáže v Majolice v Modre na Slovensku a tím jsme definitivně uzavřeli projekt Erasmus+ z r. 2019.

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
KE KOŘENŮM HABÁNSKÉ KERAMIKY
Majolika
Aktuálně z Modre
Další skupina studentů zdraví z keramické stáže z Modre na Slovensku
Poslední pozdravy z Modre
Reportáž v rádiu Slovensko s účastí našich stážistů

* A začínáme konečně připravovat odložené výjezdy v rámci projektů z Výzvy 2020:
pro žáky Než se usadím, chci trochu poznat svět (2020-1-CZ01-KA116-077099)
a pro pedagogy s názvem Nové metody ve výuce (2020-1-CZ01-KA102-077043
.
Rozpočet pro žáky je víc než zajímavý: 85 286 eur, pro pedagogy 31 564 eur.
V červnu 2022 vyrážíme do Portugalska: 12 žáků a 1 pedagog na 3 týdny, 2 žáci na více než 3 měsíce.
Pedagogové budou zdokonalovat své jazykové schopnosti a pedagogické dovednosti o prázdninách na Maltě.

Žáci v Portugalsku:
Konečně můžeme znovu cestovat

Hurá do Portugalska
Zdravíme z Portugalska
První víkend v Portugalsku
Pracujeme, poznáváme a učíme se v Portugalsku
OCEÁÁÁN
Druhý víkend v Portugalsku
Loučíme se s Portugalskem
Aveiro – portugalské Benátky
Grafika a design v Portugalsku
Moje stáž v Casa de Juventude
Pedagogové na Maltě:
Na Maltu na zkušenou

Maltaaa
Na viděnou, Malto!

* Pokračujeme ve Výměnách mládeže – Projekt Erasmus+ KA1 – Youth Exchange s názvem Draw it. Jedná se o aktivitu pro 20 žáků oboru Management a marketingové komunikace a studenty z Rumunska
v termínu 28. 4. – 8. 5. 2022 v Lomnici nad Popelkou.
Draw it
Zdravíme z Lomnice nad Popelkou

* A samozřejmě jsme podali nový projekt ve Výzvě 2022 jako akreditovaná organizace VET Charter (akreditace pro projekty do r. 2027). Byl schválen!! A získali jsme 44 115 eur.

2021
Projekty Erasmus+
Během prázdninového období proběhly výjezdy 7 pedagogů na období 1 – 2 týdnů na jazykové kurzy na Maltě se zaměřením na odbornou angličtinu, CLIL a management –  KA1,  projekt v oblasti Školní vzdělávání s názvem „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“.

S Erasmem+ na ostrově maltézských rytířů

O prázdninách probíhala příprava výjezdů 10 žáků oboru Design a zpracování dřeva do Litvy, které se uskuteční po dobu 4 týdnů na podzim 2021 v rámci KA1, projektu v oblasti Odborného vzdělávání a příprava s názvem „Unikátní svět dřeva“. Nakonec proběhla stáž 6 žáků, 2. běh byl nereálný.

První týden na stáži v Litvě
Znovu za poznáváním Litvy
Znovu za krásami Litvy
Ahóóój! Tak nás tu zase máte!

* KA1, projekty Výměny mládeže, SOŠ Luhačovice je partnerem projektu LET´S MOVE IT! – setkání studentů čtyř zemí na Slovensku nedaleko Počúvadlianského jezera v termínu 2. – 13. 9. 2021.

Hurá do světa
Erasmus+ Počúvadlianské jazero

2020
Z loňských projektů (Výzva 2019) budou pokračovat aktivity v projektech „Unikátní svět dřeva“ (10 mobilit žáků do Litvy) a „Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností“ (6 mobilit pedagogů do Anglie a Irska). O získané prostředky nepřijdeme, projektové období bylo u obou projektů prodlouženo do roku 2021.
Získali jsme prostředky na realizaci 2 projektů KA1 z Výzvy 2020 v oblastech Odborné vzdělávání a příprava (stáže pro žáky ve Slovinsku, Litvě, Portugalsku a na Maltě s celkovým  rozpočet 85 286 eur) a Školní vzdělávání (stáže pro pedagogy s rozpočtem 31 564 eur) na období 24 měsíců.
Finančně b
ude podpořen projekt  TANDEM (česko-německá spolupráce) – stáže v Německu pro gastronomické obory.
V programech KA1 Výměny mládeže už byly schváleny
první projekty na rok 2020.  Vzhledem k situaci v Evropě doufáme, že se uskuteční
v náhradních termínech na podzim 2020 nebo na jaře 2021.

Opět vyrážíme do Litvy!
Návrat žáků a pedagoga
Nové zahraniční stáže pro studenty a vyučující SOŠ Luhačovice