Studijní obory ve školním roce 2021/2022

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?
1. NABÍZÍME atraktivní tříleté i čtyřleté obory
se skvělou uplatnitelností na domácím i zahraničním trhu (VIZ NÍŽE),
2. JSME VÝJIMEČNÍ:
– 
od roku 2005 jsme členem Sítě přidružených škol UNESCO,
– 
za r. 2019 jsme byli vyhodnoceni Střední roku Zlínského kraje,
– jsme držitelem Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Charter), 

za r. 2020 jsme zvítězili v anketě Férový zaměstnavatel organizované Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou
.

STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU:

Management a marketingové komunikace
Plánovaný počet přijatých žáků – 30
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
Informace o konání školní přijímací zkoušky: zde
Změna termínu konání školní přijímací zkoušky: zde

Specialista informačních procesů
Plánovaný počet přijatých žáků – 15
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky: zde

Specialista v oblasti knižní kultury
Plánovaný počet přijatých žáků – 15
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky: zde

Design a tvorba keramiky
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
Design a zpracování dřeva
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
Design a zpracování kovů
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2021 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2020)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

Kuchař – číšník
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka
Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná, vyhlášení výsledků v období 22. – 30. 4. 2021
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek

Vzhledem k epidemiologické situaci a nouzovému stavu není jasné, jestli budou dny otevřených dveří reálné v podobě, na jakou jsme byli zvyklí, sledujte Aktuality, kde budou uveřejňovány aktuální informace.
Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy také telefonicky, e-mailem, prostřednictvím online schůzek apod.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy
tel.: +420605281288, e-mail: suranovaj@seznam.cz
Mgr. Lubor Černobila, zástupce ředitele
tel.: +420737673734, e-mail: cernobilal@sosluhac.cz
Nebo využijte e-mail školy: vedeni@sosluhac.cz,
příp. tel. +420577131067.

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021:
16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ – ONLINE
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod) – viz informace výše.
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod) – viz informace výše.
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I. – změna termínu, bude aktualizováno!!
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání ocenění vítězům individuálně v lednu a únoru 2021.
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II. – změna termínu, bude aktualizováno.
22. 1. 2021 Gastronomie všemi smysly – zrušeno.
25. 1. 2021 Tak to u nás chodí – UŘ – změna termínu, bude aktualizováno.
5. 2. 2021 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ) – dle zájmu uchazečů i v měsíci březnu.
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K