Studijní obory ve školním roce 2019/2020

Střední vzdělání s maturitou:

Management a marketingové komunikace
Informační služby ve firmách a institucích
Design a tvorba keramiky
Design a zpracování dřeva
Design a zpracování kovů

Střední vzdělání s výučním listem:

Kuchař – číšník
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka

Dny otevřených dveří:

19. 10. 2018 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09. 11. 2018 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10. 11. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
24. 11. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 12. 2018 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08. 02. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – příprava na testy přijímací zkoušky pro obory s MZ
18. 03. 2019 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ
Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.