Studijní obory ve školním roce 2024/2025

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?
1. NABÍZÍME atraktivní tříleté i čtyřleté obory
se skvělou uplatnitelností na domácím i zahraničním trhu (VIZ NÍŽE),
2. JSME VÝJIMEČNÍ:
– 
od roku 2005 jsme členem Sítě přidružených škol UNESCO,
– 
za r. 2019 jsme byli vyhodnoceni Střední roku Zlínského kraje, 
za r. 2020 jsme zvítězili v anketě Férový zaměstnavatel organizované Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou
– jsme držitelem Akreditace Erasmus+ v oblasti odborného vzdělávání, což nám umožňuje pravidelně realizovat zahraniční výjezdy až do roku 2027
______________________________________________________________

STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU:

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (celkem 30 žáků)
Management a marketingové komunikace
Plánovaný počet přijatých žáků – 30
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

____________________________________________________________

RVP 72-41-M/01 Informační služby (celkem 30 žáků)
Specialista informačních procesů

Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Specialista v oblasti knižní kultury
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
_____________________________________________________________

Design a tvorba keramiky
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
Design a zpracování dřeva
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
Design a zpracování kovů
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2024 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2023)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ uměleckých oborů:

______________________________________________________________

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník
Kuchař – číšník

Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka
Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

_________________________________________________________________

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024:

13. 10. 2023 (9:00 – 13:00 hod), Erasmus Days
20. 10. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10
. 11. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
11. 11. 2023 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
24. 11. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
02. 12. 2023 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
12. 1. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
1. 2. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
2. 2. 2024 (09:00 – 16:00 hod)
16. 2. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
12. 3. 2024 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
13. 10. 2023 (9:00 – 13:00 hod), Erasmus Days
20. 10. 2023, 10. 11. 2023, 11. 11. 2023, 24. 11. 2023, 2. 12. 2023 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
1. 12. 2023 Prezentuj s lehkostí I.
7. 12. 2023 Spěchej pomalu! – předání ocenění
12. 1. 2024 Prezentuj s lehkostí II.
26. 1. 2024 Tak to u nás chodí – UŘ
26. 1. 2024 Gastronomie všemi smysly
1. 2. 2024 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
2. 2. 2024 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
12. 3. 2024 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy
tel.: +420605281288, e-mail: suranovaj@seznam.cz
Mgr. Lubor Černobila, zástupce ředitele
tel.: +420737673734, e-mail: cernobilal@sosluhac.cz
Nebo využijte e-mail školy: vedeni@sosluhac.cz,
příp. tel. +420577131067.