Studijní obory ve školním roce 2022/2023

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ U NÁS?
1. NABÍZÍME atraktivní tříleté i čtyřleté obory
se skvělou uplatnitelností na domácím i zahraničním trhu (VIZ NÍŽE),
2. JSME VÝJIMEČNÍ:
– 
od roku 2005 jsme členem Sítě přidružených škol UNESCO,
– 
za r. 2019 jsme byli vyhodnoceni Střední roku Zlínského kraje, 

za r. 2020 jsme zvítězili v anketě Férový zaměstnavatel organizované Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou komorou
.

STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU:

Management a marketingové komunikace
Plánovaný počet přijatých žáků – 30
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Specialista informačních procesů
Plánovaný počet přijatých žáků – 15
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Specialista v oblasti knižní kultury
Plánovaný počet přijatých žáků – 15
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Design a tvorba keramiky
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
Design a zpracování dřeva
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
Design a zpracování kovů
Plánovaný počet přijatých žáků – 10
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2022 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2021)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ZDE

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

Kuchař – číšník
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka
Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek

OFICIÁLNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:
15. 10. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05
. 11. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2021 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
26. 11. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
04. 12. 2021 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
14. 1. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
3. 2. 2022 (10:00 – 16:00 hod)
4. 2. 2022 (09:00 – 16:00 hod)
18. 2. 2022 (10:00 – 16:00 hod)
15. 3. 2022 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
15. 10. 2021, 5. 11. 2021, 6. 11. 2021, 26. 11. 2021, 4. 12. 2021 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
3. 12. 2021 Prezentuj a lehkostí I.
9. 12. 2021 Spěchej pomalu! – předání ocenění
14. 1. 2022 Prezentuj s lehkostí II.
28. 1. 2022 Gastronomie všemi smysly
28. 1. 2022 Tak to u nás chodí – UŘ
4. 2. 2022 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
15. 3. 2022 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy
tel.: +420605281288, e-mail: suranovaj@seznam.cz
Mgr. Lubor Černobila, zástupce ředitele
tel.: +420737673734, e-mail: cernobilal@sosluhac.cz
Nebo využijte e-mail školy: vedeni@sosluhac.cz,
příp. tel. +420577131067.