Studijní obory ve školním roce 2021/2022

Střední vzdělání s maturitou:

Management a marketingové komunikace
Specialista informačních procesů
Specialista v oblasti knižní kultury

Design a tvorba keramiky
Design a zpracování dřeva
Design a zpracování kovů

Střední vzdělání s výučním listem:

Kuchař – číšník
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021:

16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod)
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I.
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání cen
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II.
22. 1. 2021 Gastronomie všemi smysly
25. 1. 2021 Tak to u nás chodí – UŘ
5. 2. 2021 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.