AKTUÁLNÍ PROJEKTY NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY


Doučování žáků škol REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍO PLÁNU OBNOVY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice Národního plánu obnovy:
– cíl č. 173 – zakoupení IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)
– cíl č. 174 – zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Publicita cíle 173 a 174