MATURITA 2018/2019

 maturita

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Maturitní témata – dřevo 2018_19

Maturitní témata – keramika 2018_19

Maturitní témata – kovo 2018_19

Maturitní témata – management 2018_19

Maturitní témata – informační služby 2018_19

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY

JA mat. témata 4. K 2018

JA mat. témata 4. M 2018

JA mat. témata 4. U 2018

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY

Ústní-zkouška-seznam-četby-2018-2019_

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

harmonogram praktické zkoušky 4U_2018_19

harmonogram praktické zkoušky 4K_2018_19

harmonogram praktické zkoušky 4M_2018_19

Témata maturitních prací s obhajobou 4M_2018-19

Témata maturitních prací s obhajobou 4K_2018-19

Témata praktické maturitní zkoušky 4U_2018-19

 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky

 

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ

Sdeleni MSMT_terminy SC MZ_jaro 2019

 

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

Maturitni_zpravodaj_47_18

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

skolskyzakon-k1.9.2018

Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018_fin

 

 

 

 

maturita