MATURITA

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Písemné práce z jazyka českého a anglického: 17. – 18. dubna 2023
Didaktické testy:  2. – 4. května 2023
Podrobné schéma termínů didaktických testů: ZDE

Praktická maturitní zkouška, písemné práce s obhajobou, nepovinná maturitní zkouška z DĚJ a ústní zkoušky:

Od školního roku 2020/2021 je SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY konána pouze formou DIDAKTICKÝCH TESTŮ.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“.
KONAJÍ SE V TERMÍNU 2. – 4. KVĚTNA 2023

Podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky je hodnocení „uspěl“ ve všech didaktických testech SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY a  hodnocení známkou 1 – 4 ve všech předmětech PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI.

TERMÍNY  A HARMONOGRAM ÚSTNÍCH ZKOUŠEK:
4.KM: 24. – 26. května 2023: ZDE
4.U: 22. – 24. května 2023: ZDE

ODBORNÉ PŘEDMĚTY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
4.U – 2022/2023
Maturitní témata – OP dřevo 2022_23
Maturitní témata – OP keramika 2022_23
Maturitní témata – OP kov 2022_23

4.K – 2022/2023
Maturitní témata – OP_2022_23
4.M – 2022/2023
Maturitní_témata – OP_2022_23

CIZÍ JAZYKY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce
– KONÁ SE 18. dubna 2023, ve 13 h, učebny stejné jako u didaktických testů
– Minimální rozsah 200 slov,
– celkový čas zkoušky 120 minut,
– 1 téma,
– povolená pomůcka překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
2. Ústní zkouška:
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
– každá otázka obsahuje vylosované téma, popis obrázku s využitím odborné terminologie a rozhovor se zkoušejícím
– povolená pomůcka překladový slovník
Maturitní témata JA_4.M_2022_23
Maturitní témata JA_4.K_2022_23
Maturitní témata JA_4.U_2022_23

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce 
– KONÁ SE 17. dubna 2023, ve 13 h, učebny stejné jako u didaktických testů

– Minimální rozsah 250 slov,
– celkový čas zkoušky 130 minut (20 minut volba zadání, 110 minut čas na psaní slohové práce),
– 4 témata (žák si zvolí 1 téma),
– povolená pomůcka Pravidla českého pravopisu.
2. Ústní zkouška
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
Struktura ústní zkoušky
Ústní-zkouška-seznam-četby- 2022 2023

Formulář seznam děl k ústní zkoušce

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
4.U 09.05.2023 harmonogram prezentací praktické maturity
4KM 11.05.2023 harmonogram obhajob maturitní práce

Harmonogram praktické zkoušky 4U_2022_23
Harmonogram praktické části MZ 4.KM_2022_23 – obor M
Harmonogram praktické části MZ 4.KM_2022_23 – obor K

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění:

Hodnocení školní části MZ – ústní a písemná část
Témata a způsob hodnocení praktické MZ 4U_2022-23
Témata a způsob hodnocení praktické MZ 4KM_2022-23

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST
Nepovinné zkoušky

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Školský_zákon – 1. 2. 2022
Vyhláška 177-2009 – 1. 1. 2022

maturita