MATURITA

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Písemné práce z jazyka anglického a českého:
v úterý 19. dubna 2022 ve 13 h (JČE), ve středu 20. dubna 2022 (JA) v 8:30 h. Učebny budou stejné jako u didaktických testů.
Didaktické testy: 2. a 3. května 2022
Jednotné zkušební schéma
Praktická maturitní zkouška, písemné práce s obhajobou, nepovinná maturitní zkouška z DĚJ a ústní zkoušky:
Zkušební maturitní komise 2022

Od školního roku 2020/2021 je SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY konána pouze formou DIDAKTICKÝCH TESTŮ.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“.
KONAJÍ SE V TERMÍNU 2. – 5. KVĚTNA 2022
D
idaktický test z předmětu český jazyk a literatura trvá 85 minut dle novely vyhl. platné od 1. 1. 2022.
Didaktický test z předmětu cizí jazyk trvá 110 minut (40 minut poslech, 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) dle novely vyhl. platné od 1. 1. 2022.
Didaktický test z matematiky trvá 135 minut dle novely vyhl. platné od 1. 1. 2022.

Podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky je hodnocení „uspěl“ ve všech didaktických testech SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY a  hodnocení známkou 1 – 4 ve všech předmětech PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI.

TERMÍNY  A HARMONOGRAM ÚSTNÍCH ZKOUŠEK:
4.K: ZDE
4.U: ZDE
4.M: ZDE

ODBORNÉ PŘEDMĚTY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
4.U – 2022/2023
Maturitní témata – OP dřevo 2022_23
Maturitní témata – OP keramika 2022_23
Maturitní témata – OP kov 2022_23

4.K – 2021/2022
Maturitní témata – OP
4.M – 2021/2022
Maturitní témata – OP

CIZÍ JAZYKY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce
– KONÁ SE 20. DUBNA 2022
– Minimální rozsah 200 slov,
– celkový čas zkoušky 120 minut,
– 1 téma,
– povolená pomůcka překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
2. Ústní zkouška:
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
– každá otázka obsahuje vylosované téma, popis obrázku s využitím odborné terminologie a rozhovor se zkoušejícím
– povolená pomůcka překladový slovník
Maturitní témata JA 4.K 2021_22
Maturitní témata JA 4.M 2021_22
Maturitní témata JA 4.U 2021_22

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce 
– KONÁ SE 19. DUBNA 2022

– Minimální rozsah 250 slov,
– celkový čas zkoušky 130 minut (20 minut volba zadání, 110 minut čas na psaní slohové práce),
– 4 témata (žák si zvolí 1 téma),
– povolená pomůcka Pravidla českého pravopisu.
2. Ústní zkouška
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
Struktura ústní zkoušky
Ústní zkouška seznam četby 2021_2022

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Harmonogram praktické maturitní zkoušky 4U_2022_23
Harmonogram praktické části MZ 4.KM_2022_23 – obor M
Harmonogram praktické části MZ 4.KM_2022_23 – obor K

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění:

Hodnocení školní části MZ ve školním roce 2021_2022 – ústní a písemná část
Hodnocení zkoušek společné části – JČE, JA, MAT didaktické testy

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST
Nepovinné zkoušky 2021_2022

MATURITNÍ ZPRAVODAJE
Aktuální vydání č. 57/2021

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Školsky zákon ke dni 27-2-2021
Maturitni_vyhlaska_15-10-2020
Vyhlaska_177-2009_1-1-2022

maturita