MATURITA 2018/2019

 maturita

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Maturitní témata – dřevo 2018_19

Maturitní témata – keramika 2018_19

Maturitní témata – kovo 2018_19

Maturitní témata – management 2018_19

Maturitní témata – informační služby 2018_19

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY

JA mat. témata 4. K 2018

JA mat. témata 4. M 2018

JA mat. témata 4. U 2018

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY

Ústní-zkouška-seznam-četby-2018-2019_

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

4U 14.05.2019 Harmonogram obhajob praktické maturity

4K 15.05.2019 Harmonogram obhajob praktické maturity

4M 16.05.2019 Harmonogram obhajob praktické maturity

harmonogram praktické zkoušky 4U_2018_19

harmonogram praktické zkoušky 4K_2018_19

harmonogram praktické zkoušky 4M_2018_19

Témata maturitních prací s obhajobou 4M_2018-19

Témata maturitních prací s obhajobou 4K_2018-19

Témata praktické maturitní zkoušky 4U_2018-19

 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění

ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 4. U

ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 4. M

ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 4. K

Zkušební maturitní komise 2019

Zkušební maturitní komise 2019 podzim

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky

 

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ

Sdeleni MSMT_terminy SC MZ_jaro 2019
JZS_jaro-2019_Sdeleni-MSMT-2
JZS_jaro-2019_prilohy_1-7
JZS_jaro-2019_podrobne schema_(priloha
Nepovinná maturitní zkouška z DěU a Děj – pondělí 13. května 2019, 13 h, učebna 212
Harmonogram_ustni_maturity_2019_4.U
Harmonogram_ustni_maturity_2019_4.K
Harmonogram_ustni_maturity_2019_4.M

 

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

Maturitni_zpravodaj_47_18
Maturitni_zpravodaj_48_18
Maturitni_zpravodaj_49_18

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

skolskyzakon-k1.9.2018

Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018_fin

 

 

 

 

maturita