MATURITA

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Písemné práce z jazyka českého a anglického: 16. – 17. dubna 2024
Didaktické testy:  2. – 3. května 2024
Zkušební maturitní komise 2024
Podrobné schéma termínů didaktických testů VIZ NÍŽE

Praktická maturitní zkouška 4.U:
2. – 30. dubna 2024
14. května 2024 (závěrečné hodnocení)
Písemné práce s obhajobou 4.K:
17. května 2024 (změna!!)
Písemné práce s obhajobou 4.M:
16. května 2024
Ústní zkoušky 4.U:
22. – 24. května 2024

Ústní zkoušky 4.K:
29. května 2024
Ústní zkoušky 4.M:
28. – 31. května 2024

Od školního roku 2020/2021 je SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY konána pouze formou DIDAKTICKÝCH TESTŮ.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“.
KONAJÍ SE V TERMÍNU 2. – 3. května 2024 (viz níže)
JZS jaro 2024 Sdělení
JZS jaro 2024 Přílohy 1-7
JZS jaro 2024 Příloha 8

Podmínkou úspěšného vykonání maturitní zkoušky je hodnocení „uspěl“ ve všech didaktických testech SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY a  hodnocení známkou 1 – 4 ve všech předmětech PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
4.K – 2023/2024

Maturitní témata – OP 2023_24
4.M – 2023/2024
Maturitní témata – OP_2023 24
4.U – 2023/2024
Maturitní témata – OP kov 2023_24
Maturitní témata – OP keramika 2023_24
Maturitní témata – OP dřevo 2023_24

CIZÍ JAZYKY – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce
– KONÁ SE  17. dubna 2024            
– Minimální rozsah 200 slov,
– celkový čas zkoušky 120 minut,
– 1 téma,
– povolená pomůcka překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu.
2. Ústní zkouška:

Maturitní témata JA Ekonomika a podnikání 2023-24
Maturitní témata JA Informační služby 2023-24
Maturitní témata JA Umělecká řemesla 2023-24
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
– každá otázka obsahuje vylosované téma, popis obrázku s využitím odborné terminologie a rozhovor se zkoušejícím
– povolená pomůcka překladový slovník

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
1. Písemná práce
– KONÁ SE 16. dubna 2024

– Minimální rozsah 250 slov,
– celkový čas zkoušky 130 minut (20 minut volba zadání, 110 minut čas na psaní slohové práce),
– 4 témata (žák si zvolí 1 téma),
– povolená pomůcka Pravidla českého pravopisu.
2. Ústní zkouška
– Příprava 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut,
Struktura ústní zkoušky
Ústní zkouška seznam četby 2023-24
Formulář seznam děl k ústní zkoušce

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Harmonogram praktické zkoušky 4U_2023_24
Témata a způsob hodnocení praktické MZ 4U_2023-24

Harmonogram praktické části MZ 4M_2023_24
Témata a způsob hodnocení praktické MZ 4M_2023-24

Harmonogram praktické části MZ 4K_2023_24 v2 (pozor změna termínu obhajoby)
Témata a způsob hodnocení praktické MZ 4K_2023-24

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění:

Hodnocení školní části MZ – ústní a písemná část

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST
Nepovinné zkoušky

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Školský zákon – 1. 1. 2024
Vyhláška 177-2009 – 1. 1. 2022

maturita