MATURITA

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
do 1. prosince 2020: odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
od 1. dubna 2021: písemné a praktické maturitní zkoušky
od 2. května 2021: didaktické testy společné části
11. – 13. května 2021: obhajoby praktických maturit a maturitních prací
od 19. května 2021: ústní maturitní zkoušky

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Maturitní_témata_z odborných předmětů – 4.M_2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – kov 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – keramika 4.U 2020_21
Maturitní témata z odborných předmětů – dřevo 4.U 2020_21

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY
Maturitní témata JA 4.U 2020_21

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY
Ústní-zkouška-seznam-četby-2019-2020

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU
4U Harmonogram praktické zkoušky 2020_21
4M Harmonogram praktické části MZ 2020_21
4K Harmonogram praktické části MZ 2020_21

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky 2020-2021

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Školský zákon k 11. 7. 2020
Novela školského zákona č. 349_2020 Sb.

maturita