MATURITA 2019/2020

maturita

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.
Aktuálně: Časová osa maturitních zkoušek

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST
Maturitní_témata_z odborných předmětů_4M_2019-2020
Maturitní témata z odborných předmětů 4K 2019-2020
Maturitní témata z odborných předmětů – dřevo 4U 2019_20
Maturitní témata z odborných předmětů – keramika 4U 2019_20
Maturitní témata z odborných předmětů – kov 4U 2019_20 

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY
Maturitní _témata_ JA_4M_2019-2020
Maturitní_témata_ JA_4K_ 2019-2020
Maturitní_témata_JA 4U_ 2019-2020

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY
Ústní-zkouška-seznam-četby-2019-2020

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU
Harmonogram praktické zkoušky 4K_2019_20
Harmonogram praktické zkoušky 4M_2019_20
Harmonogram praktické zkoušky 4U_2019_20
Témata maturitních prací 4M_2019_2020
Témata maturitních prací 4K_2019_2020
Témata praktické maturitní zkoušky 4U_2019-20
Aktualizováno:
Témata a hodnocení praktické maturitní zkoušky 4U_2019-20

Časové harmonogramy obhajob:
4.U 09_06_2020 harmonogram praktické maturity
4K_10_06_2020_harmonogram obhajob praktické maturity
4M_10a11_06_2020_harmonogram obhajob praktické maturity

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění
ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 4. K
ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 4. M
ZPŮSOB HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 4. U
Aktualizováno:
4K ZPŮSOB HODNOCENÍ A REALIZACE ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
4M ZPŮSOB HODNOCENÍ A REALIZACE ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ
4U ZPŮSOB HODNOCENÍ A REALIZACE ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MZ

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ
Harmonogram_ústní_maturity_4.K_2020
Harmonogram_ústní_maturity_4.U_2020
Harmonogram_ústní_maturity_4.M_2020

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

Maturitní zpravodaj 52. číslo, listopad 2019

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Školský zákon platný_k_15_2_2019

Vyhlaska 177_platne zneni_01 11 2018_fin

Vyjádření Ministerstva školství_PP CJ

Zákon č. 135/2020

Vyhlášky č. 232/2020 Sb. a 233/2020 Sb.

Ochrana zdraví v průběhu PZ, MZ, ZZ 2019/2020

maturita