Úřední deska

Informace o škole

Střední odborná škola Luhačovice
škola přidružená k síti škol UNESCO
Právní forma: příspěvková organizace (státní škola)
Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, 761 90 Zlín
Zřizovací listina s dodatky č. 1 – 7

Dodatek č. 8 ke ZL

REDIZO (přihlášky na VŠ): 600171078 (110500326)
IČO: 61715999
DIČ: CZ61715999
Bankovní spojení: 13834661/0100
Při škole působí Klub rodičů a přátel školy při SOŠ Luhačovice, z. s.


Předmět činnosti: vymezen ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Školní řád: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Školné: neplatí se
Studijní obory: viz sekce STUDIJNÍ OBORY


 • Kontaktní adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice
 • GPS souřadnice: 49°5’45.121″N, 17°44’51.600″E
 • Telefon: 577 131 067
 • Webové stránky: www.sosluhac.cz
 • ID datové schránky: 3q3yrhi
 • Kontakty na pracovníky: viz sekce KONTAKTY
 • E-mailová adresa: vedeni@sosluhac.cz
 • Podatelna: 
 • Způsob doručování dokumentů a formáty doručovaných dokumentů: zde
 • Úřední hodiny:

  Škola: Po – Pá 8:00 – 15:00 h
  Domov mládeže a školní jídelna: Po – Pá 7:00-14:30

  Konzultační hodiny pro žáky i rodiče: viz sekce  PRO UCHAZEČE


Vedení školy

Ředitelka školy: Ing. Jana Šuráňová (statutární orgán právnické osoby)
Doklad o jmenování ředitelky: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lubor Černobila
Výchovný poradce: Mgr. Hana Vohnická
Pracovník  pro informace: Jana Šátková
Žádosti o informace: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Úhrady za poskytování informací: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Opravné prostředky:

Žádost se podává prostřednictvím ŘŠ na:
KÚ Zlínského kraje
odbor školství, mládeže a sportu
třída T. Bati 21
761 90 Zlín
Poučení o formě a náležitostech OP je součástí rozhodnutí ŘŠ.

Návody pro řešení situací: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201
Příjem žádostí a podání: na sekretariátu ŘŠ písemně, nebo ústně po předchozí domluvě
Formuláře: viz sekce PRO VEŘEJNOST
Nejdůležitější předpisy: http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/Stranky/Přehled-školských-předpisů.aspx


Součásti školy

Střední odborná škola: kapacita 550 žáků
Domov mládeže: kapacita 66 ubytovaných
Školní jídelna: neuvádí se

Odloučená pracoviště:

 • Dílny uměleckých řemesel, Hradisko 290, 763 26 Luhačovice
  GPS: 49°5’39.591″N, 17°44’59.773″E
 • Domov mládeže, Masarykova 999, 763 26 Luhačovice
  GPS: 49°5’56.140″N, 17°45’17.194″E
 • Školní jídelna, Masarykova 999, 763 26 Luhačovice
  GPS: 49°5’56.140″N, 17°45’17.194″E
Školská rada:

Byla zřízena 12. 9. 2005 podle § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. jako orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada při SOŠ Luhačovice má 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů a žáků, 2 zástupci školy).
Předseda: Mgr. Lubor Černobila


Další informace

Datum založení školy: 1.9.1967
Datum zařazení do sítě: 1.9.1996
Poslední aktualizace v síti: 7.11.2018

Rozpočty SOŠ Luhačovice

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace

 

Výzva k podání nabídky