Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je ovlivněno situací ve státě.
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů (zde) upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.
Dne 7. května 2020 vyšla ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020: zde
Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020:zde
Budeme dodržovat pravidla metodického pokynu MŠMT Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020: zde
Přineste si s sebou vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: zde

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu:
8. června 2020, náhradní termín JPZ je 23. červen 2020.
Schéma: zde
Školní PZ se nekoná, viz kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.
Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (16. 6. 2020).

Zápisový lístek je potřeba odevzdat do 23. června 2020.
Zápisový lístek


Každoročně organizujeme prezentační akci pro žáky, kteří si na naši školu podali přihlášku bez ohledu na to, jestli si nás vybrali na 1. nebo na 2. místě. Letos byla tato akce TAK TO U NÁS CHODÍ  naplánována na 24. 3.
Našim cílem je vždy seznámit uchazeče s tím, v čem se odlišujeme od ostatních škol, v čem jsme výjimeční a proč by si měli zvolit právě naši školu.
Letos tedy jen formou krátkých prezentací:
Prezentace pro všechny obory
Management a marketingové komunikace očima studentů 3.M
Přístup na prezentaci v Prezi, zejména pro obor Informační služby ve firmách, ale také s užitečnými informacemi pro další obory:
https://prezi.com/1mprp6f6gown/stredni-odborna-skola-luhacovice-aktivity-zaku/
Věřím, že si najdete v této hektické době čas na výše uvedené prezentace.

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
2. kolo přijímacího řízení
(přihlášku nutno odevzdat do 26. 6. 2020)
– 2 volná místa
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole.

B) Informační služby ve firmách a institucích – (celkem 30 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
zde
2. kolo přijímacího řízení (přihlášku nutno odevzdat do 26. 6. 2020)
4 volná místa
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole.

C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
6. a 7. 1. 2020 (přihlášku nutno odevzdat do 2. 12. 2019)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
12. 2. 2020 (přihlášku nutno odevzdat do 10. 2. 2020)
Design a zpracování dřeva – 2 žáci
Design a zpracování kovů – 2 žáci
Design a tvorba keramiky – 2 žáci
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ jsou stejná jako pro 1. kolo.

3. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Design a zpracování dřeva – 1 žák
Design a zpracování kovů – 2 žáci
Design a tvorba keramiky – 2 žáci
Přihlášky ke studiu těchto oborů zasílejte na adresu školy nebo doručte osobně co nejdříve, talentové zkoušky proběhnou do 10 dnů po podání přihlášky, výsledky budou zveřejněny následující den po konání talentové zkoušky.
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ jsou stejná jako pro 1. kolo.

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků v dubnu 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
2. kolo přijímacího řízení (přihlášku nutno odevzdat do 30. 4. 2020)
65-51-H/01 Kuchař – číšník (ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka nebo kombinovaný obor Kuchař-číšník) – 5 žáků
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
3. kolo přijímacího řízení
(přihlášku nutno odevzdat do 26. 6. 2020)
65-51-H/01 Kuchař – číšník
(ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka nebo kombinovaný obor Kuchař-číšník) – 5 žáků
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ zůstávají stejná jako ve 2. kole: zde

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020:

18. 10. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09. 11. 2019 (09:00 – 13:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
29. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 12. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ a workshop pro žáky ZŠ  „Prezentuj s lehkostí“
17. 01. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně workshop pro žáky ZŠ „Prezentuj s lehkostí“
07. 02. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně bezplatný přípravný kurz na přijímací zkoušky
08. 02. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
24. 03. 2020 (08:00 – 13:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou

s_1-radost