Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021

Zřizovatelem SOŠ Luhačovice je Zlínský kraj (školné se tedy neplatí).

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
14. 4. 2020 a 15. 4. 2020, náhradní termíny 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

B) Informační služby ve firmách a institucích – (celkem 30 žáků)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
14. 4. 2020 a 15. 4. 2020, náhradní termíny 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
6. a 7. 1. 2020 (přihlášku nutno odevzdat do 2. 12. 2019)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 22. duben 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020:

18. 10. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09. 11. 2019 (09:00 – 13:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
29. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 12. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ a workshop pro žáky ZŠ  „Prezentuj s lehkostí“
17. 01. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně workshop pro žáky ZŠ „Prezentuj s lehkostí“
07. 02. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně bezplatný přípravný kurz na přijímací zkoušky
08. 02. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
24. 03. 2020 (08:00 – 13:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

 

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou

s_1-radost