Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022
do oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem

_________________________________________________________________________

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
Informace o konání školní přijímací zkoušky: zde
ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: zde

2. kolo přijímacího řízení – 4 volná místa (ke dni 27. května 2021)
Přihlášku nutno odevzdat do 31. května 2021
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

3. kolo přijímacího řízení – 2 volná místa
Přihlášku nutno odevzdat do 11. června 2021
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

B) Specialista informačních procesů – (plánovaný počet 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky: zde

2. kolo přijímacího řízení – 4 volná místa
Přihlášku nutno odevzdat do 28. května 2021
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

3. kolo přijímacího řízení – 2 volná místa
Přihlášku nutno odevzdat do 11. června 2021
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

C) Specialista v oblasti knižní kultury – (plánovaný počet 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde
Rozhodnutí o nekonání školní přijímací zkoušky: zde

2. kolo přijímacího řízení – 4 volná místa
Přihlášku nutno odevzdat do 28. května 2021
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

3. kolo přijímacího řízení – 2 volná místa
Přihlášku nutno odevzdat do 11. června 2021
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

D) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva
10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2021 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2020)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Termín odevzdání přihlášek: 20. ledna 2021
Termín talentových zkoušek: 26. ledna 202

3. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Termín odevzdání přihlášek: 12. února 2021
Termín talentových zkoušek: 19. února 2021

4. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Termín odevzdání přihlášek: 30. dubna 2021
Termíny talentových zkoušek: průběžně dle odevzdaných přihlášek 

5. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Termín odevzdání přihlášek: 28. května 2021

Termíny talentových zkoušek: průběžně dle odevzdaných přihlášek 
82-51-L/01 Design a zpracování kovů – 2 volná místa

(RVP Uměleckořemeslné zpracování kovů)
82-51-L/02 Design a zpracování dřeva – 2 volná místa
(RVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva)
82-51-L/04 Design a tvorba keramiky – 2 volná místa
(RVP Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky)

6. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Termín odevzdání přihlášek: 11. června 2021

Termíny talentových zkoušek: průběžně dle odevzdaných přihlášek 

82-51-L/01 Design a zpracování kovů – 2 volná místa
(RVP Uměleckořemeslné zpracování kovů)
82-51-L/04 Design a tvorba keramiky – 2 volná místa
(RVP Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky)

Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole.

 

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 19. května 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

2. kolo přijímacího řízení – celkem 10 volných míst
Přihlášku nutno odevzdat do 28. května 2021
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

3. kolo přijímacího řízení – celkem 8 volných míst
Přihlášku nutno odevzdat do 11. června 2021
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021:

16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod)
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I. – změna termínu, bude aktualizováno!!
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání ocenění vítězům individuálně v lednu a únoru 2021.
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II. – změna termínu, bude aktualizováno.
22. 1. 2021 Gastronomie všemi smysly – zrušeno.
25. 1. 2021 Tak to u nás chodí – UŘ – změna termínu, bude aktualizováno.
5. 2. 2021 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ) – viz informace v Aktualitách a v sekci Pro uchazeče: zde
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek

s_1-radost