Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2019/2020

Zřizovatelem SOŠ Luhačovice je Zlínský kraj (školné se tedy neplatí).

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
1. termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019
2. termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ –zde
2. kolo přijímacího řízení: průběžně do 31. 5. 2019,
kritéria zůstávají stejná – 3 volná místa.
K přihlášce je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

B) Informační služby ve firmách a institucích – (celkem 30 žáků)
1. termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2019
2. termín jednotné přijímací zkoušky: 15. dubna 2019
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍzde
2. kolo přijímacího řízení: průběžně do 31. 5. 2019,
kritéria zůstávají stejná – 4 volná místa.
K přihlášce je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.

C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 8 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 12 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
3. a 4. 1. 2019 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2018)
Náhradní termín TZ: 11. 1. 2019
2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška): 15. 2. 2019
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 2 volná místa
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 3 volná místa
3. kolo přijímacího řízení: 8. 3. 2019
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 2 volná místa
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 3 volná místa
Další kola přijímacího řízení:
Přihlášky přijímáme průběžně do 31. 5. 2019 do oboru
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 2 volná místa
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 1 volné místo

Přihlášky ke studiu těchto oborů je možno kopírovat zde

Kritéria pro VŠECHNA KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – zde

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 22. duben 2019
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – zde
Kritéra pro další kola zůstávají stejná.
2. kolo přijímacího řízení: přihlášky přijímáme průběžně do 31. 5. 20195 volných míst.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020:

18. 10. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09. 11. 2019 (09:00 – 13:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
29. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 12. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ a workshop pro žáky ZŠ  „Prezentuj s lehkostí“
17. 01. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně workshop pro žáky ZŠ „Prezentuj s lehkostí“
07. 02. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně bezplatný přípravný kurz na přijímací zkoušky
08. 02. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
24. 03. 2020 (08:00 – 13:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

 

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu pro maturitní i nematuritní obory
Přihláška ke studiu pro obory s talentovou zkouškou

s_1-radost