Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

B) Specialista informačních procesů – (celkem 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

C) Specialista v oblasti knižní kultury – (celkem 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

D) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2021 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2020)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2021

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků v období 22. – 30. 4. 2021
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021:

16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod)
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I.
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání cen
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II.
22. 1. 2021 Gastronomie všemi smysly
25. 1. 2021 Tak to u nás chodí – UŘ
5. 2. 2021 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek

s_1-radost