Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023
do oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem

_________________________________________________________________________

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 

B) Specialista informačních procesů – (plánovaný počet 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

C) Specialista v oblasti knižní kultury – (plánovaný počet 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

D) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva
10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2022 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2021)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ZDE

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2022

Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Dny otevřených dveří ve školním roce 2021/2022:

15. 10. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05
. 11. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2021 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
26. 11. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
04. 12. 2021 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
14. 1. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
3. 2. 2022 (10:00 – 16:00 hod)
4. 2. 2022 (09:00 – 16:00 hod)
18. 2. 2022 (10:00 – 16:00 hod)
15. 3. 2022 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
15. 10. 2021, 5. 11. 2021, 6. 11. 2021, 26. 11. 2021, 4. 12. 2021 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
3. 12. 2021 Prezentuj a lehkostí I.
9. 12. 2021 Spěchej pomalu! – předání ocenění
14. 1. 2022 Prezentuj s lehkostí II.
28. 1. 2022 Gastronomie všemi smysly
28. 1. 2022 Tak to u nás chodí – UŘ
4. 2. 2022 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
15. 3. 2022 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek

s_1-radost