Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024
do oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem

_________________________________________________________________________

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2023
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ZDE

2. kolo přijímacího řízení: 2 žáci
15. května 2023 (přihlášku je nutné odevzdat do 11. května 2023)
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole:  ZDE
Je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů Jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou!! Výpis vystaví škola, kde uchazeč konal JPZ v řádném termínu.
______________________________________________________________________________

RVP 72-41-M/041 Informační služby (celkem 30 žáků)

ŠVP Specialista informačních procesů
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2023
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
: ZDE

ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2023
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ZDE
__________________________________________________________________________________

Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovůDesign a zpracování kovů – 10 žáků
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřevaDesign a zpracování dřeva
10 žáků
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2023 (přihlášku odevzdat do 30. 11. 2022)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ZDE

2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 2 žáci
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
2 žáci
18. 1. 2023 (přihlášku odevzdat do 16. 1. 2023)
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole: ZDE

3. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 2 žáci
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
2 žáci
27. dubna 2023 (přihlášku odevzdat do 24. dubna 2023)
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole: ZDE

4. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 2 žáci
15. května 2023 (přihlášku je nutné odevzdat do 12. května 2023)
Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole: ZDE
________________________________________________________________________________________
2. Obory ukončené výučním listem:

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník (celkem 30 žáků)

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2023

Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: ZDE

2. kolo přijímacího řízení: 5 žáků
10. května 2023 (
přihlášku je nutné odevzdat do 5. 5. 2023)
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ zůstávají stejná jako v 1. kole: ZDE

__________________________________________________________________________________________

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023:

21. 10. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
04
. 11. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 11. 2022 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
25. 11. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
03. 12. 2022 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
13. 1. 2023 (10:00 – 16:00 hod)
2. 2. 2023 (10:00 – 16:00 hod)
3. 2. 2023 (09:00 – 16:00 hod)
24. 2. 2023 (10:00 – 16:00 hod)
14. 3. 2023 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
21. 10. 2022, 4. 11. 2022, 5. 11. 2022, 25. 11. 2022, 3. 12. 2022 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
8. 12. 2022 Spěchej pomalu! – předání ocenění
9. 12. 2022 Prezentuj s lehkostí I.
12. 1. 2023 Prezentuj s lehkostí II. – POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!
27. 1. 2023 Tak to u nás chodí – UŘ (KOV a KER)
27. 1. 2023 Gastronomie všemi smysly
2. 2. 2023 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
3. 2. 2023 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
10. 2. 2023 Tak to u nás chodí – UŘ (DŘE)
14. 3. 2023 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek