Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024
do oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem

_________________________________________________________________________

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2023
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 
___________________________________________________________________________________

B) Specialista informačních procesů – (plánovaný počet 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2023
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
:

C) Specialista v oblasti knižní kultury – (plánovaný počet 15 žáků)
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2023
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
___________________________________________________________________________________

D) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva
10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2023 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2022)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
________________________________________________________________________________________
2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku nutno odevzdat do 1. 3. 2023

Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

__________________________________________________________________________________________

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023:

21. 10. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
04
. 11. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 11. 2022 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
25. 11. 2022 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
03. 12. 2022 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
13. 1. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
2. 2. 2023 (10:00 – 16:00 hod)
3. 2. 2023 (09:00 – 16:00 hod)
24. 2. 2023 (10:00 – 16:00 hod)
14. 3. 2023 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
21. 10. 2022, 4. 11. 2022, 5. 11. 2022, 25. 11. 2022, 3. 12. 2022 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
8. 12. 2022 Spěchej pomalu! – předání ocenění
9. 12. 2022 Prezentuj s lehkostí I.
13. 1. 2023 Prezentuj s lehkostí II.
27. 1. 2023 Tak to u nás chodí – UŘ
27. 1. 2023 Gastronomie všemi smysly
2. 2. 2023 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
14. 3. 2023 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek