Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021

Zřizovatelem SOŠ Luhačovice je Zlínský kraj (školné se tedy neplatí).

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
14. 4. 2020 a 15. 4. 2020, náhradní termíny 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

B) Informační služby ve firmách a institucích – (celkem 30 žáků)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
14. 4. 2020 a 15. 4. 2020, náhradní termíny 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
6. a 7. 1. 2020 (přihlášku nutno odevzdat do 2. 12. 2019)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
12. 2. 2020 (přihlášku nutno odevzdat do 10. 2. 2020)
Design a zpracování dřeva – 2 žáci
Design a zpracování kovů – 2 žáci
Design a tvorba keramiky – 2 žáci
Kritéria pro 2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ jsou stejná jako pro 1. kolo.

3. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
Design a zpracování dřeva – 1 žák
Design a zpracování kovů – 2 žáci
Design a tvorba keramiky – 2 žáci
Přihlášky ke studiu těchto oborů zasílejte na adresu školy nebo doručte osobně co nejdříve, talentové zkoušky proběhnou do 10 dnů po podání přihlášky, výsledky budou zveřejněny následující den po konání talentové zkoušky.
Kritéria pro 3. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ jsou stejná jako pro 1. kolo.

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 22. dubna 2020
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: zde

Přihlášku nutno odevzdat do 2. 3. 2020

Dny otevřených dveří ve školním roce 2019/2020:

18. 10. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09. 11. 2019 (09:00 – 13:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
29. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 12. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ a workshop pro žáky ZŠ  „Prezentuj s lehkostí“
17. 01. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně workshop pro žáky ZŠ „Prezentuj s lehkostí“
07. 02. 2020 (10:00 – 16:00 hod) – současně bezplatný přípravný kurz na přijímací zkoušky
08. 02. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
24. 03. 2020 (08:00 – 13:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou

s_1-radost