Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025
do oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem

_________________________________________________________________________

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
______________________________________________________________________________

RVP 72-41-M/041 Informační služby (celkem 30 žáků)

ŠVP Specialista informačních procesů
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
:

ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
__________________________________________________________________________________

Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovůDesign a zpracování kovů – 10 žáků
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřevaDesign a zpracování dřeva
10 žáků
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky –
10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2024 (přihlášku odevzdat do 30. 11. 2023)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 ________________________________________________________________________________________
2. Obory ukončené výučním listem:

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník (celkem 30 žáků)

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Přijímací zkouška se nekoná.
Přihlášku odevzdat do 1. 3. 2024

Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

__________________________________________________________________________________________

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024:

13. 10. 2023 (9:00 – 13:00 hod), Erasmus Days
20. 10. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10
. 11. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
11. 11. 2023 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
24. 11. 2023 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
02. 12. 2023 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
12. 1. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
1. 2. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
2. 2. 2024 (09:00 – 16:00 hod)
16. 2. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
12. 3. 2024 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
13. 10. 2023 (9:00 – 13:00 hod), Erasmus Days
20. 10. 2023, 10. 11. 2023, 11. 11. 2023, 24. 11. 2023, 2. 12. 2023 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
1. 12. 2023 Prezentuj s lehkostí I.
7. 12. 2023 Spěchej pomalu! – předání ocenění
12. 1. 2024 Prezentuj s lehkostí II.
26. 1. 2024 Tak to u nás chodí – UŘ
26. 1. 2024 Gastronomie všemi smysly
1. 2. 2024 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
2. 2. 2024 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
12. 3. 2024 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Zápisový lístek