Přijímací řízení

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2025/2026
do oborů ukončených maturitní zkouškou i výučním listem

_________________________________________________________________________

Ve školním roce 2025/2026 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

ŠVP  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je 20. únor 2024
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:   ZDE
______________________________________________________________________________

RVP 72-41-M/041 Informační služby (celkem 30 žáků)

ŠVP Specialista informačních procesů
Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je 20. únor 2025
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
:

ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury
Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je 20. únor 2025
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
________________________________________________________________________________

Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovůDesign a zpracování kovů – 10 žáků
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřevaDesign a zpracování dřeva – 10 žáků
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků

Přihlášku nutno odevzdat do 20. února 2025
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška): 18. a 19. 3. 2025 (na výběr 1 z těchto termínů)

Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 ________________________________________________________________________________________
2. Obory ukončené výučním listem:

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník (celkem 30 žáků)

  • Kuchař – číšník – 12 žáků
  • Kuchař – kuchařka – 9 žáků
  • Číšník – servírka – 9 žáků

Přijímací zkouška se nekoná.
Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je 20. únor 2025
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

__________________________________________________________________________________________

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2024/2025:
18. 10. 2024 (9:00 – 12:00 hod), Erasmus Day
8. 11. 2024 (10:00 – 16:00 hod)
9. 11. 2024 (9:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
22. 11. 2024 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ

13. 12. 2024 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10. 1. 2025 (10:00 – 16:00 hod)
11. 1. 2025 (9:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
31. 1. 2025 (9:00 – 14:00 hod), současně přípravné kurzy k JPZ

7. 2. 2025 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
13. 2. 2025 (08:00 – 16:00 hod), čas dle telefonické dohody

Akce pořádané pro žáky základních škol:
18. 10. 2024 (9:00 – 12:00 hod), Erasmus Day
9. 11. 2024, 22. 11. 2024, 13. 12. 2024, 11. 1. 2025, 7. 2. 2025 – Přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
12. 12. 2024 Spěchej pomalu! – předání ocenění
13. 12. 2024 Prezentuj s lehkostí I.
17. 1. 2025 Prezentuj s lehkostí II.
30. 1. 2025 Tak to u nás chodí – UŘ
30. 1. 2025 Gastronomie všemi smysly
31. 1. 2025 Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám (9:00 – 14:00 hod)

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067

Nové formuláře k přijímacímu řízení

Přihláška ke studiu
Lékařský posudek
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou