Aktuální projekty OPVK

Škola připravila a zrealizovala tyto projekty:

 • LOGOOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 56 Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
  Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
  Červen – prosinec 2015
  Finance:
  téměř jeden milion korun
  Z této výzva budou realizovány dvě klíčové aktivity.
  Jednou z nich bude krátkodobý zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky školy, během něhož v podzimních měsících vyjede zdarma 40 žáků školy do Velké Británie, aby tam zlepšili své jazykové kompetence a prohloubili své znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Pobyt v zahraničí bude realizován v délce trvání 5 kalendářních dní mimo cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
  Další aktivitou bude zahraniční jazykový kurz pro sedm pedagogů, kteří pro zlepšení svých jazykových kompetencí pedagogů absolvují v době prázdnin krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí (Velká Británie, Rakousko, Německo) v trvání 10 pracovních dnů. Kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně ale i na tzv. „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).
  1. Výzva k podání nabídky
  2. Výzva pro MŠMT
 • Partnerství s finanční účastí v krajském projektu OP VK
  NOVÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
  Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání prostřednictvím vytvoření komplexního systému podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí (vytvoření agentury praxí, vytvoření středisek praxí, realizace minipodniků, realizace podnikatelských fór).
  Cílovými skupina projektu jsou:
  – žáci a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů netechnického směru
  – žáci a pedagogičtí pracovníci učebních oborů netechnického směru
  – žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ
  Předkladatel projektu: Zlínský kraj. Na jeho realizaci se bude pilotně podílet 6 finančních partnerů.Těmito partnery jsou: SPŠOA Uherský Brod, SŠPHZ Uherské Hradiště, SOŠ Luhačovice, SZŠ Zlín, SŠ oděvní a služeb Vizovice, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s..
  Celkový rozpočet projektu: 16 419 360 Kč
  Naše finanční dotace:             2 450 000 Kč
  Bližší informace o projektu naleznete ZDE!
 • Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodání IT ) najdete ZDE
 • Výsledek VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodání IT) naleznete ZDE.
 • Kupní smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu (dodání IT) naleznete ZDE.

 

 • Spolupracující škola v projektu ESF CZ.1.07/1.1.00/54.0013
  Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
  Financování s celkovou částkou 3 531 991,95 Kč.
  Realizátor projektu: Univerzita Palackého, partnerem Statutární město Olomouc a spolupracovníkem Olomoucký kraj prostřednictvím sdružení OK4Inovace.
  Realizace projektu: od 1. 10. 2014 do 31. 7. 2015.

      Bližší informace: OP VK Olomouc