VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Upozorňujeme, že registrační čísla uvedená ve výsledcích 1. kola přijímacího řízení u oborů uměleckých řemesel jsou platná pouze pro účel oznámení výsledků talentových zkoušek. Pro účely dalšího procesu přijímání bude uchazeči přiděleno nové registrační číslo prostřednictvím DIPSY (digitální přihlašovací systém). Nejedná se o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu.

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE
 

82-51-L/02
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:
ZDE
Počet přijímaných žáků byl v systému DIPSY (digitální přihlašovací systém) navýšen na 12.

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:  ZDE
Počet přijímaných žáků byl v systému DIPSY (digitální přihlašovací systém) navýšen na 12.

65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšník:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení do gastronomických oborů:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Specialista informačních procesů:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

Vzory pro odvolání
vzor odvolání – Word

vzor odvolání – Adobe