VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO šKOLNÍ ROK 2019/2020

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel:
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů: zde
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva: zde
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky: zde

Vzory pro odvolání
vzor odvolání – Word

vzor odvolání – Adobe