ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Od roku 2014/15 skládají všichni absolventi učebních oborů v České republice závěrečné zkoušky podle státního jednotného zadání. Tyto tzv. Jednotné závěrečné zkoušky skládají také žáci naší školy v gastronomických oborech. Aktuální informace naleznete zde.

  • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

  • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA
     

  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA
     

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon
Vyhláška č. 47/2005 Sb. – a jiné vyhlášky ke Školskému zákonu