ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Od roku 2014/15 skládají všichni absolventi středního vzdělávání s výučním listem v České republice závěrečné zkoušky podle státního jednotného zadání. Tyto tzv. Jednotné závěrečné zkoušky skládají také žáci naší školy v gastronomických oborech. Aktuální informace naleznete zde.

  • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 1. června 2022

  • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 6. – 8. června 2022
     

  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA 14. června 2022

 

DOKUMENTY KE ZKOUŠCE
Jmenování zkušební komise ZZ 3G 2022
Rozhodnutí ředitelky školy o ZZ 3G 2022

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon
Vyhláška č. 47/2005 Sb. – a jiné vyhlášky ke Školskému zákonu