ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2020/2021

Od roku 2014/15 skládají všichni absolventi učebních oborů v České republice závěrečné zkoušky podle státního jednotného zadání. Tyto tzv. Jednotné závěrečné zkoušky skládají také žáci naší školy v gastronomických oborech. Aktuální informace naleznete zde.

INFORMACE PRO ŽÁKY TŘÍDY 3.G K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM NA NAŠÍ ŠKOLE ve školním roce 2020/2021:
STRÁNKA BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA!!

 • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA – NEKONÁ SE

 • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – V TERMÍNU 1. – 8. ČERVNA 2021
  Zkouška bude realizována v budově školy (DM) – Masarykova 999, Luhačovice.
  Praktická zkouška proběhne podle jednotných zadání závěrečné zkoušky. Vzhledem k epidemiologické situaci budou jednotná zadání praktické zkoušky upravena a modifikována v nezbytně nutné míře tak, aby byla zachována podstata ověřovaných kompetencí žáka.

 • ÚSTNÍ ZKOUŠKA – 16. ČERVNA 2021
  Zkouška bude realizována v učebně 225 hlavní budovy školy – Masarykova 101, Luhačovice.
  Zkouška bude probíhat 15 minut před zkušební komisí. Žák si vylosuje z 25 témat jedno téma. Čas na přípravu před zkouškou je 15 minut. Žáci s SVP mají prodloužený čas na přípravu dle doporučení PPP. Okruhy pro přípravu k ústní zkoušce budou mít žáci k dispozici v době vydání tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí ředitele o ZZ 3G 2021 03032021
Jmenování komise ZZ 3G 2021 03032021

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon
Vyhláška č. 47/2005 Sb. – a jiné vyhlášky ke Školskému zákonu 
Opatření obecné povahy 3258/2021-1
ZZ_dodatek_OOP 3258/2021-2
Věcný záměr úprav závěrečné zkoušky 2021
Závěrečné zkoušky v roce 2021