ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019/2020

Od roku 2014/15 skládají všichni absolventi učebních oborů v České republice závěrečné zkoušky podle státního jednotného zadání. Tyto tzv. Jednotné závěrečné zkoušky skládají také žáci naší školy v gastronomických oborech. Aktuální informace naleznete zde.

INFORMACE PRO ŽÁKY TŘÍDY 3.G K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM NA NAŠÍ ŠKOLE
Jmenování zkušební komise JZZ 2020
Rozhodnutí ředitelky školy o JZZ 3G 2019_20

ZÁKONY A VYHLÁŠKY
Zákon č. 561/2004 Sb. – Školský zákon
Vyhláška č. 47/2005 Sb. – a jiné vyhlášky ke Školskému zákonu 
Zákon č. 135/2020 Sb. – platný pouze pro školní rok 2019/2020