Informace školní jídelny

Nově zaveden:
Čip k objednání stravy (totožný s čipem pro vstup do školy)
Cena 120 Kč, po zaplacení se stává majetkem strávníka, v případě zničení nebo ztráty si strávník musí zakoupit nový. Cena stravy: pro žáky ubytované na DM: celodenní strava 112 Kč, z toho snídaně a přesnídávka 33 Kč, oběd 40 Kč, svačina a večeře 39 Kč, pro žáky DOJÍŽDĚJÍCÍ oběd 40 Kč.

Ceny pro strávníky
pro externí strávníky oběd 120 Kč. Pro bývalé zaměstnance školy v penzi oběd 40 Kč, pro zaměstnance školy dle upravené kolektivní smlouvy (platnost od 1. 9. 2023).

POZOR: Dle Vyhlášky o školním stravování §4 odst. 9 má žák nárok na oběd za 40 Kč pouze v případě přítomnosti ve škole a první den nepřítomnosti ve škole. Jinak je brán jako externí strávník s cenou oběda 120 Kč.

Výdejní doby:

Snídaně 6:30 – 7:15
Obědy 11:15 – 13:30
Večeře 17:00 – 17:30

Způsob platby: Číslo účtu ŠJ: 35-3634420297/0100

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí: pomocí objednávkového terminálu v budově DM  – (do 13,30 hodin na následující den) on-line přihlašování a odhlašování v sekci STRAVOVÁNÍ (do 13,30 hodin na následující den) telefonicky – do 7:00 hodin na číslo 577134300 e-mailem – rovněž do 7:00 hodin petrikovas@sosluhac.cz