Informace školní jídelny

Nově zaveden:
Čip k objednání stravy (totožný s čipem pro vstup do školy)
Cena 120,- Kč, po zaplacení se stává majetkem strávníka, v případě zničení nebo ztráty si strávník musí zakoupit nový. Cena stravy: pro žáky ubytované na DM: celodenní strava 99, Kč, z toho snídaně a přesnídávka 29,- Kč, oběd 35,- Kč, svačina a večeře 35,- Kč, pro žáky DOJÍŽDĚJÍCÍ: oběd 35,- Kč

Ceny pro strávníky
pro externí strávníky – oběd 95,- Kč. Pro bývalé zaměstnance školy v penzi – oběd 26,- Kč pro zaměstnance školy dle upravené kolektivní smlouvy.

POZOR: Dle Vyhlášky o školním stravování §4 odst. 9 má žák nárok na oběd za 35 Kč pouze v případě přítomnosti ve škole a první den plánované nepřítomnosti ve škole. Jinak je brán jako externí strávník s cenou oběda 85 Kč (od 1. 1. 2022 zvýšení na 95,- Kč).

Výdejní doby:

Snídaně 6:30 – 7:15
Obědy 11:15 – 13:30
Večeře 17:00 – 17:30

Způsob platby: Číslo účtu ŠJ: 35-3634420297/0100

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí: pomocí objednávkového terminálu v budově DM  – (do 13,30 hodin na následující den) on-line přihlašování a odhlašování v sekci STRAVOVÁNÍ (do 13,30 hodin na následující den) telefonicky – do 7:00 hodin na číslo 577134300 e-mailem – rovněž do 7:00 hodin  petrikovas@sosluhac.cz