Informace školní jídelny

Nově zaveden:
Čip k objednání stravy (totožný s čipem pro vstup do školy)
Cena 120 Kč, po zaplacení se stává majetkem strávníka, v případě zničení nebo ztráty si strávník musí zakoupit nový. Cena stravy: pro žáky ubytované na DM: celodenní strava 112 Kč, z toho snídaně a přesnídávka 33 Kč, oběd 40 Kč, svačina a večeře 39 Kč, pro žáky DOJÍŽDĚJÍCÍ oběd 40 Kč.

Ceny pro strávníky
pro externí strávníky oběd 120 Kč, pro zaměstnance školy dle upravené kolektivní smlouvy (platnost od 1. 9. 2023).

POZOR: Dle Vyhlášky o školním stravování §4 odst. 9 má žák nárok na oběd za 40 Kč pouze v případě přítomnosti ve škole a první den nepřítomnosti ve škole. Jinak je brán jako externí strávník s cenou oběda 120 Kč.

Výdejní doby:

Snídaně 6:30 – 7:15
Obědy 11:15 – 13:30
Večeře 17:00 – 17:30

Způsob platby: Číslo účtu ŠJ: 35-3634420297/0100

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí: pomocí objednávkového terminálu v budově DM  – (do 13,30 hodin na následující den) on-line přihlašování a odhlašování v sekci STRAVOVÁNÍ (do 13,30 hodin na následující den) telefonicky – do 7:00 hodin na číslo 577134300 e-mailem – rovněž do 7:00 hodin

jidelna@sosluhac.cz