Design a zpracování dřeva

82-51-L/02 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA – ŠVP Design a zpracování dřeva

Forma studia: denní, čtyřleté
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, úspěšné vykonání talentové zkoušky z modelování a kresby.

Přihlášky je třeba zaslat do 30. listopadu 2020.

Další podmínkou přijetí jsou zdravotní předpoklady pro studium oboru.

Ukončení studia:  maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:  střední s maturitní zkouškou

Profil uplatnění absolventů:  Absolvent je připraven pro pracovní činnosti ve zvoleném oboru uměleckého truhlářství a řezbářství. Rovněž se může ucházet o studium na vysoké škole.

Talentové zkoušky:
* termíny konání přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ;
* kritéria pro všechna kola přijímacího řízení: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Pro obory s talentovou zkouškou bude škola pořádat přípravné kurzy ve dnech otevřených dveří.

Dny otevřených dveří:

16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ

Školu však může každý zájemce o studium navštívit každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.

Učební plán platný v roce 2020/2021

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1
Dějepis 1 1
Matematika 1,5 1,5 1 2
Chemie 1 1
Fyzika 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Odborné předměty
Dějiny umění 1 1,5 1,5 2
Výtvarná příprava 1,5 1,5 2 2
Informační a komunikační technologie 1,5 1,5 1
Technické kreslení 1 1
Ekonomika 1 2
Technologie 1,5 1,5 2 2
Materiály 1 1
Konstrukce 1
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 1 1
Technologická dokumentace 1 1
Design 2 2
Seminář z cizího jazyka nebo matematiky 2
Odborný výcvik 12 15 15 13

ŠVP Design a zpracování dřeva – zkrácená verze 1.9.2020
Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.