Pro veřejnost

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021:

16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod), současně akce Prezentuj s lehkostí II.
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod)
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod), současně akce Tak to u nás chodí

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I.
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání cen
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II.
22. 1. 2021 Gastronomie všemi smysly
25. 1. 2021 Tak to u nás chodí – UŘ
5. 2. 2021 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (JPZ)
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Důležité dokumenty o škole

Zřizovací listina s dodatky č. 1 – 7
Dodatek č. 8 ke ZL
Doklad o jmenování ředitelky školy
ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 31. 1. 2018
ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 4. 2019
Vnitřní řád DM platný od 1. 9. 2019

Vnitřní řád školní jídelny a Směrnice o školním stravování
Internacionalizační strategie SOŠ Luhačovice v období 2019-2024
Školní akční plán na období 2019-2022
Koncepce rozvoje SOŠ Luhačovice 2021-2025

Informace vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytované školou
Úhrady za poskytování informací

Formuláře ke stažení:

Přihláška ke studiu oborů bez talentové zkoušky
Přihláška ke studiu oborů s talentovou zkouškou
Žádost o vydání zapisového lístku na KÚ
Žádost o vydání náhradního zápisového lístku
Plná moc – vydání zápisového lístku na KÚ

Sdělení o ukončení studia – nezletilý žák
Sdělení o ukončení studia – zletilý žák
Žádost o individuální vzdělávací plán
Žádost o opakování ročníku
Žádost o povolení změny oboru vzdělání
Žádost o přerušení studia
Žádost o přijetí ke studiu – přestup
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy
Přihláška k ubytování na domov mládeže
Odvolání proti nepřijetí do vzdělávání
Žádost o dřívější odchod žáka z vyučování
Žádost o pozdější příjezd do vyučování
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

 Plány práce školy:

Plán práce na školní rok 2008/2009
Plán práce na školní rok 2009/2010
Plán práce na školní rok 2010/2011
Plán práce na školní rok 2011/2012
Plán práce na školní rok 2012/2013
Plán práce na školní rok 2013/2014
Plán práce na školní rok 2014/2015
Plán práce na školní rok 2015/2016
Plán práce na školní rok 2016/2017
Plán práce na školní rok 2017/2018
Plán práce na školní rok 2018/2019
Plán práce na školní rok 2019/2020

Výroční zprávy školy:

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Výročni zpráva za školní rok 2013/2014
Výročni zpráva za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Prevence

Minimální preventivní program na školní rok 2019/2020
Náplň práce školního metodika prevence
Vyhláška č. 72-2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních – 1.1.2020
Metodický pokyn MŠMT k prevence a řešení šikany na školách
Národní_strategie_primární_prevence_2019-2027
Akční_plán_primární_prevence_2019-2021

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2006
Inspekční zpráva 2011
Inspekční zpráva 2015

Status Umělecké rady školy

Umělecká rada školy

Cizojazyčná charakteristika školy

Anglická verze
Německá verze