1896

Kronika národní školy v Luhačovicích
1892 – 1930
Sepsal r. 1892 správce školy Jan Veselý, od str. 79 napsal řídící učitel Jakub Balhar

SOkA Zlín (Státní a okresní archiv)
Fond MěstNV Luhačovice, inv.č.102