O knihovně

Historie školní knihovny
Vybavenost školy se neustále zlepšuje. Během posledních let byla zrenovována školní žákovská a odborná knihovna a školní knihkupectví, které bylo rozšířeno o služby veřejnosti – Internetové knihkupectví s možností občerstvení. Právě zde je vidět vzájemné prolínání a spolupráce jednotlivých oborů na naší škole.

Žákovská a odborná knihovna je součástí hlavní budovy Střední odborné školy v Luhačovicích, knihkupectví je součástí domova mládeže.
Knihovna byla součástí školy od jejího založení. Vedení žákovské i odborné knihovny bylo vždy spojeno s vyučujícím českého jazyka, postupně přešla pod vedení učitele odborného předmětu praxe, který byl součástí vyučovacího procesu u oboru knihkupectví a knihovnické a informační systémy a služby. Svým rozsáhlým fondem splňuje náročné požadavky žáků všech vyučovaných oborů, ale i pedagogů, kteří nabízený fond využívají.

Nově rekonstruovaná knihovna byla slavnostně otevřena na začátku školního roku 2005/2006. Nyní mohou být realizovány požadavky a splněny cíle jak žáků, tak pedagogů. Součástí knihovny je počítač, který je vybaven softwarovým knihovnickým programem KPWin, který je součástí přiděleného grantu pro obor knihovnické a informační systémy a služby. Knihovna je denně přístupná pedagogům a hlavně žákům všech oborů.