VÝZVA K ÚČASTI A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje doplňovací volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj). Vzhledem k ukončení funkčního období členů z řad zákonných zástupců […]

Poděkování pracovníkům v regionálním školství, rodičům a žákům za práci v letošním školním roce

Poděkování vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje pana Stanislava Minaříka: https://www.zkola.cz/podekovani-pracovnikum-v-regionalnim-skolstvi-za-praci-v-letosnim-skolnim-roce/

Další kola přijímacího řízení pro obory s maturitou i s výučním listem

Střední odborná škola Luhačovice upozorňuje na to, že jsou stále volná místa v oborech: Čtyřleté obory s maturitou: 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – 4 volná místaKritéria platná pro všechna kola: zde 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Design a zpracování dřeva – 1 volné místo82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, Design a zpracování kovů […]

JAK DŘEVO, KOV A KERAMIKA SRDCE LIDEM ODEMYKÁ – výstava na hradě v Malenovicích

Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků Střední odborné školy Luhačovice. Vystavované exponáty oborů uměleckých řemesel můžete vidět v zajímavém prostředí hradu v Malenovicích. Práce s dřevem, keramickou hlínou a rozžhaveným kovem je pro mladého, zvídavého člověka, lákavým prostředkem pro hledání a seberealizaci. Výstava studentských prací na hradě v Malenovicích, vám představí soubor maturitních výrobků ve […]

Nové zahraniční stáže pro studenty a vyučující SOŠ Luhačovice

Ještě jsme ani nestihli absolvovat všechny cesty z projektů Erasmus+ 2019 (zbývají nám měsíční stáže skupiny žáků oboru Design a zpracování dřeva v Litvě a jazykové a odborné stáže 5 vyučujících ve Velké Británii) a již nyní víme, že jsme získali prostředky na realizaci dalších dvou projektů Erasmus+ pro období následujících 24 měsíců: Pro žáky projekt „Než […]

Stručný přehled všech důležitých termínů pro žáky a zákonné zástupce,

který se týká maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek, uzavření klasifikací, předání vysvědčení: zde Podrobnější informace pro maturanty (4.K, 4.M, 4.U) budou umisťovány v sekci Pro žáky – Maturita 2019/2020 (zde) a průběžně zasílány prostřednictvím Komens. Podrobnější informace pro 3.G budou zasílány prostřednictvím Komens a budou umisťovány v sekci Pro žáky – Závěrečné zkoušky 2019/2020 (tedy […]

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 vešla v platnost Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: zdea metodika k této vyhlášce zde. V příloze najdete všechny důležité informace k hodnocení žáků všech ročníků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v souladu s  platnými dokumenty: zde Podrobnější informace k maturitním a závěrečným […]

Naši žáci a pedagog (stáž v Litvě, Erasmus+) jsou v pořádku doma

Včera, nakonec školním autem z Litvy přes Polsko, jsme přivezli skupinu 4 žáků oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva a jejich pedagogický dozor zpět do Luhačovic.  Všichni jsou v pořádku a bez nařízené karantény, protože se nevraceli ze zemí s vysokým rizikem nákazy.   Původně plánovaná letecká přeprava se nemohla uskutečnit, dodavatel letenek Student Agency nedokázal na sobotu […]

Informace k předávání ročníkových vysvědčení

Srdečně zdravím všechny žáky nižších ročníků! Předání vysvědčení proběhne obvyklým způsobem v úterý 30. června v 8 h. Dle posledního metodického pokynu MŠMT už není nutné dodržovat podmínku 15 žáků v učebně.   1.G – učebna 2122.G – 2251.U – 0132.U – 2293.U – 2131.KM – 1102.M – 1123.M – 1162.K – 0283.K – 014 Jana Šuráňová, […]

Střední odborná škola Luhačovice je Férovým zaměstnavatelem Zlínského kraje 2020

Tuto anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 19 organizací. Z toho 1 malá, 6 nepodnikatelských, 5 velkých a 7 středních organizací. Šestičlennou hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. U přihlášených organizací hodnotila komise například […]

Už zase prázdniny!

Milí žáci, milí kolegové, prázdniny jsou sice přede dveřmi, ale letos nám to zas až tak vzácné není. Alespoň já mám pocit, že i když už je konec června, tak nemám školy „plné zuby“, ale chybí mi smích na chodbě a běžný školní ruch, na který jsem zvyklá. Divná doba! Doufám, že už se nebude […]

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do maturitních oborů a 3. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: zde V Luhačovicích dne 30. 6. 2020 Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.  

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků a jejich rodiče

Vzhledem k situaci v republice a ve světě je všechno letos opravdu jinak a neuskuteční se ani plánované schůzky budoucích žáků, jejich zákonných zástupců, vedení školy a třídních učitelů, které byly naplánované na 24. června 2020. Situace s COVID-19 už je snad zvládnutá, ale i v příštím týdnu ještě budou pokračovat na naší škole maturitní zkoušky,  […]

Desková hra s názvem Zachraň planetu sklízí zasloužený úspěch

Tým dívek ve složení Eliška Pomajbíková, Terezie Uhříková a Natálie Šrottová ze třídy 3.M oboru Management a marketingové komunikace byl znovu úspěšný!! Po 4. místě  v celostátním kole soutěže Soutěž & Podnikej se studentky  umístily opět na 4. místě v celostátním online finále soutěže Social Innovation Relay v rámci Junior Achievement Czech. Ještě je letos čeká finálová účast v soutěži Můj […]

Informace pro uchazeče o studium

Naše škola každoročně organizuje prezentační akci pro žáky, kteří si k nám podali přihlášku, a to bez ohledu na to, jestli si nás vybrali na 1. nebo na 2. místě. Našim cílem je vždy seznámit uchazeče s tím, v čem se odlišujeme od ostatních škol, v čem jsme výjimeční a proč by si měli zvolit právě naši […]

Dokážeme se postarat nejen o sebe, ale nejsme lhostejní ani k ostatním

Po počátečních nesmělých a ne vždy vydařených pokusech zabezpečit roušky aspoň pro svou rodinu se ukázalo, že i z pedagogů, vychovatelů a dalších zaměstnanců jsou teď zručné a šikovné švadlenky. Vyrobené roušky už se nepočítají na stovky, ale na tisíce, a mohli jsme pomoci tam, kde zejména v počátku nouzového stavu to bylo akutní – Charita Luhačovice, […]

Dny otevřených dveří v roce 2020

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že mají možnost navštívit školu po předběžné dohodě. Telefon: 577131067 E-mail: vedeni@sosluhac.cz

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 23. června 2020 dle § 19 Zákona č. 135/2020. Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy