Výsledky přijímacího řízení do gastronomických oborů

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšníkŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšník Výsledky: zde Všem přijatým žákům srdečně blahopřeji, společně se setkáme na schůzce v červnu, pokud nám to situace s COVID-19 dovolí. Na tuto akci budete všichni písemně zváni.  Zároveň upozorňuji na účinnost Zápisového lístku, který je třeba odevzdat do 5 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. […]

Den učitelů

Vážené kolegyně a kolegové, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, dovolte mi při příležitosti Dne učitelů Vás pozdravit a popřát Vám především hodně zdraví a sil při zvládání úkolů, které jsou pro nás všechny nové, nečekané a velmi náročné. Přikládám zdravice: Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/robert-plaga-zvladnout-to-muzeme-jen-spolecnePetr Gazdík, radní Zlínského kraje pro oblast školství: Poděkování […]

Další informace…

Milí žáci, očekáváte s napětím, stejně jako my zaměstnanci, kdy se začne dařit koronavirus krotit a celý náš život se vrátí do normálu. Jak byste teď rádi chodili do školy! Nemám pravdu?Nejen že se musíte učit jiným způsobem než jste vy i my byli zvyklí, ale máte také celou řadu jiných povinností, které se vás […]

Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

RVP Uměleckořemeslné zpracování kovů, ŠVP Design a zpracování kovů, 82-51-L/01: zde Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Naši žáci a pedagog (stáž v Litvě, Erasmus+) jsou v pořádku doma

Včera, nakonec školním autem z Litvy přes Polsko, jsme přivezli skupinu 4 žáků oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva a jejich pedagogický dozor zpět do Luhačovic.  Všichni jsou v pořádku a bez nařízené karantény, protože se nevraceli ze zemí s vysokým rizikem nákazy.   Původně plánovaná letecká přeprava se nemohla uskutečnit, dodavatel letenek Student Agency nedokázal na sobotu […]

Aktuální informace pro studenty

Milí studenti, momentálně nejsme schopni vám sdělit, jak dlouho tato nečekaná situace potrvá. Ukazuje se však, že to nebude záležitost týdne nebo 14 dnů, proto vás žádám, abyste tento čas nebrali jako PRÁZDNINY, ale v podstatě výuku jiným způsobem. Vaši vyučující vám jsou k dispozici po běžnou pracovní dobu a dle obvyklých zvyklostí vám budou […]

Mimořádné opatření o uzavření škol!!!

S účinností od 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. O dalším vývoji vás budeme informovat. Třídní učitelé poučí žáky o bezpečném chování obdobně jako před prázdninami. […]

2. kolo přijímacího řízení do tříletých gastronomických oborů

Upozorňujeme, že je stále 5 volných míst v oboru65-51-H/01 Kuchař – číšník. Je možné se přihlásit na ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka nebo kombinovaný obor Kuchař-číšník. KRITÉRIA –  zde Termín odevzdání přihlášky: do 30. 4. 2020 Další informace poskytneme na telefonním čísle 577131067 nebo e-mailem vedeni@sosluhac.cz.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem, blížícími se jarními prázdninami a zvýšenou pravděpodobností cestování mimo ČR věnujte prosím pozornost přiloženým dokumentům: KHS ZK – leták Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací I přes všechny peripetie s tím spojené věřím, že si všichni o prázdninách odpočineme a vrátíme se zdraví, […]

Dny otevřených dveří v roce 2020

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že mají možnost navštívit školu po předběžné dohodě. Telefon: 577131067 E-mail: vedeni@sosluhac.cz

Důležité upozornění pro žáky posledních ročníků – maturitních i nematuritních!!

Milí žáci, možná jste již zaznamenali, že vstoupil v platnost Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, č. 135/2020 Sb. zdeCo to pro vás teď znamená? Zbystřit by měli zejména žáci, kteří v 1. pololetí posledního ročníku nejsou klasifikovaní nebo mají nedostatečnou v některém předmětu […]

První zprávy z tiskové konference – 23. 3.

Návrat do škol se předpokládá ve 2. polovině května Cca 14 dnů po návratu proběhnou přijímací zkoušky ke studiu středních škol  3 týdny po návratu do školy společná část maturitní zkoušky – didaktické testy z jazyka českého, matematiky a cizích jazyků. Opravy testů budou probíhat na školách, nebudou pravděpodobně řešeny centrálně Písemné práce z českého jazyka […]

Informace žákům k domácí výuce

Milí žáci, já a moji kolegové vás v současné době oslovujeme různými způsoby a zadáváme úkoly a práci na doma jinak, než jsme dosud byli zvyklí.Snažíme se to sjednotit, a proto budeme ve větší míře využívat systém Bakaláři. Náš IT správce pan Maňas dává dohromady vaše maily, na které vám přijde přístupové heslo do tohoto […]

Informace pro rodiče a žáky o omezení provozu kanceláře školy

Vzhledem k situaci ve státě vás upozorňuji na to, že v období od 16. 3. do 9. 4. je omezen provoz kanceláře školy, a to na dobu 8:00 – 12:00 h. Této doby můžete využít pro vyřízení neodkladných záležitostí. Vzhledem k tomu, že se situace mění ne ze dne na den, ale z hodiny na hodinu, ověřte si i v […]

Provoz školní jídelny v době od 16.3. přerušen!!

Oznamujeme externím strávníkům, důchodcům a zaměstnancům školy, že provoz jídelny bude dle nových opatření přerušen, a to již od pondělí 16.3.  Pokud máte objednanou stravu, bude z naší strany zrušena. O  znovuotevření školní jídelny vás budeme informovat.   Omlouváme se za nepříjemnosti, které jsme nezavinili.

Informace pro studenty 4.M, 4.K a 4.U

Upozorňuji žáky 4. ročníků, že termíny v souvislosti s praktickou maturitou a maturitní prací s obhajobou zůstávají v platnosti!!! Přistupujte i přes mimořádnou situaci k vašim povinnostem zodpovědně. Žáci 4.M a 4.K odevzdají práce elektronicky svým vedoucím prací v termínu do 13. 3. 2020. Mailové adresy pedagogů jsou tvořeny jejich příjmením a prvním písmenem křestního jména (novakj@sosluhac.cz), v […]

2. kolo přijímacího řízení pro obory s maturitou

SOŠ Luhačovice upozorňuje, že jsou stále volná místa v oborech: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace – 4 volná místaKritéria platná pro všechna kola: zde72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – 4 volná místaKritéria platná pro všechna kola: zde Termín odevzdání přihlášky: do 15. 5. 2020. K přihlášce je nutné […]

POZOR!!! Důležitá informace pro žáky a jejich rodiče v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s koronavirem upozorňuji všechny žáky a jejich rodiče na přiložený dokument:  zdeTzn. žáci přijíždějící z oblastí zasažených COVID-19 zůstanou po dobu 14 dnů po návratu v režimu domácí výuky. Budou omluveni z epidemiologických důvodů, proto prosím rodiče a zletilé žáky, aby nás o této situaci informovali bez odkladu mailem na vedeni@sosluhac.czO víkendu můžete konzultovat na […]

3. kolo přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

SOŠ Luhačovice vyhlašuje  3. kolo přijímacího řízení do oborů: 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva – 1 volné místo82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 2 volná místa82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Design a tvorba keramiky – 2 volná místa Přihlášky ke studiu těchto oborů zasílejte na adresu […]

Informace z domova mládeže

Pokud si chce ubytovaný žák v domově mládeže vyzvednou materiály, potřebné ke studiu, je tak možné učinit v době: PONDĚLÍ 16.3. 2020 – PÁTEK 20.3.2020 od 8.00 – 12.00 hodin. Děkuji Irena Šoltysová