Mediální výchova a naše škola

Žijeme v době postfaktické a fakta jsou často zaměňována za názory, šíří se dezinformace, všude nás obklopuje reklama. Ocitáme se v mediální džungli, proto je důležité zabývat se mediální výchovou a učit se rozpoznávat klamavé zprávy. Dne 7. 11. se třída 3. K zúčastnila odborného semináře ve Zlíně v Krajské knihovně Františka Bartoše. Zabývali jsme se médii, zpravodajstvím, reklamou a dezinformacemi. […]

Workshop animace – Filmový uzel Zlín

Ač byla 5. listopadu neděle, náš zájem o různá nová témata nás dovedl do Zlína, kde se konal workshop animace pod záštitou centra Filmový uzel Zlín. Workshop byl velice zajímavý, trval dvě hodiny, a zatímco jsme prvních šedesát minut vymýšleli nápady a modelovali z plastelíny objekty do naší animace, druhou hodinu jsme si pak vše připravili na […]

Divadelní představení Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd

Psal se 31. říjen 2023 a studenti tříd 2.M a 3.K se na osmou hodinu ranní vydali do Uherského Brodu, kde už na ně čekaly paní učitelky Popelková a Sęková. Jak bylo už dopředu avizováno, obě třídy po společném setkání vyrazily směrem z náměstí do uherskobrodského Domu kultury, tam pro ně totiž bylo přichystáno divadelní představení […]

Vzdělávací on-line webináře a Diskusní fórum ČNB

Třída 3. K se zúčastnila webináře AI revoluce je tady!, který připravila firma Samsung pro vzdělávání mladých. Byl představen aktuální stav vývoje umělé inteligence, výhody a nebezpečí, které s sebou AI přináší v moderní společnosti. A i když to byl online webinář, byl neobvykle interaktivní, protože žáci mohli vyjádřit svůj názor a odpovídat na různé […]

Točířská soutěž v Bechyni

Ve dnech 2. – 3. 11. 2023 se konal 25. ročník mezinárodní středoškolské točířské soutěže na SUPŠ v Bechyni. Zúčastnilo se jí celkem 11 nejlepších točířů/žáků, kteří studují na keramických školách v celé naší republice i v zahraničí. Setkali jsme se s žáky ze SUPŠ Bechyně, SUPŠ Uherské Hradiště, Akademie Světlá nad Sázavou a také se dvěma studenty z LMMDV Liepaja z Lotyšska. Úkolem […]

Rozjíždím závod s časem

Výše zmíněné motto předurčilo náplň přednášky o dárcovství kostní dřeně, která proběhla 10. 11. na naší škole. Jedná se o heslo zdobící letáček s fotografií malého chlapce s poruchou krvetvorby, jehož uzdravení závisí na nalezení vhodného dárce. Jiná možnost bohužel není. I přes skutečnost, že je v celosvětovém registru 40 697 877 dárců (z toho 121 315 v České republice) se pro něj […]

Pišqworky 2023

Krásné čtvrté místo obsadili zástupci naší školy na oblastním kole soutěže Pišqworky, která se konala dne 7. listopadu 2023 na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Pět studentů, kteří byli nejúspěšnější ve školním kole, Ellen Polachová z 2. K, Jiří Šobáň z 3. G, William Urbanec z 2. M, Tomáš Vrožina z 3. U a Daniel Častulík […]

Strom pro umělecká řemesla

Po loňském 1. ročníku sázení stromu ke Světovému dni stromů konaném v různých koutech světa 22. 10. se letos na Střední odborné škole Luhačovice v této tradici pokračovalo. Ujala se toho třída 1. U spolu se svým třídním učitelem ak. sochařem Jiřím Vápem. Na něj totiž padla volba stromu dle keltského stromoskopu, a to TOPOL OSIKA. Ve slunném […]

Den marketingu

V úterý 24. 10. 2023 jsme s paní učitelkou Andělou Krumpolcovou zavítali na konference ke Dni marketingu na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kterou pořádala fakulta managementu a ekonomiky. Naše třídy, 2.K a 4.K se zúčastnily zajímavých přednášek na téma využití umělé inteligence v marketingu, nových trendů v oblasti digitálního marketingu a dalších zajímavých témat. Mgr. et. […]

Halloween ve Střední odborné škole Luhačovice

To jsme si tak jednoho krásného dne řekli, jaké by to asi bylo, kdyby se u nás ve škole každoročně konal Halloween. A na to nás napadlo: „Proč by vlastně naše třída tuto tradici nemohla zavést?“ Bylo 1. listopadu 2023 a celá škola se rozparádila do roztodivných, ovšem kreativních kostýmů – přeci jen, kde jinde byste […]