Výsledky 4. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

RVP Uměleckořemeslné zpracování  dřeva, ŠVP Design a zpracování dřeva, 82-51-L/02: zde Blahopřeji k výsledku, společně se setkáme na schůzce v červnu, na kterou budou všichni přijatí žáci písemně zváni. Zároveň upozorňuji na účinnost Zápisového lístku, který je třeba odevzdat do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude zápisový lístek v daném […]

Další zpráva – „Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+

A jak jsme pojali téma „Ovládnutí internetu“ my? První dny věnované především seznamovacím hrám, které připravili organizátoři Katka a Viko, udělali  tak zábavnou formou, že bychom v nich nejraději pokračovali až do posledního dne. Vrcholem těchto aktivit byl interkulturní večer, kdy postupně skupiny z každé účastnické země představily velmi zajímavé prezentace. Studenti z Maďarska nám pověděli o krásných […]

28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského

Ano, takto je to uvedeno v kalendáři, i když tento den je spíše známý jako Den učitelů. Dle mého názoru se svátek netýká jen vyučujících, ale ve stejné míře i všech ostatních pracovníků ve školství, tzn. všech školníků, údržbářů, uklízeček, kuchařek, pokladních, účetních, personalistek, správců sítě,… Bez nich by vzdělávání a výchova nebyla možná. Takže všem […]

Lyžařský kurz 2019

Kde: Penzion Gaudeamus Velké Karlovice Kdy: 17. 2. 2019 – 22. 2. 2019 Kdo: studenti a studentky SOŠ Luhačovice Vybavení: lyže, snowboard, snowblade Počasí: celý týden kromě pátku skvělé Sníh: 60 – 90 cm Nálada: perfektní Suma sumárum: parádní lyžovačka Pro příští rok změna destinace po 15 letech. Vyrazíme na zahraniční misi na Slovensko. Čeká nás Snowparadise Velká Rača […]

Projekt výměny mládeže Erasmus+, Maďarsko, Mezőberény – krátké video

„Conquer the Internet“ https://www.youtube.com/watch?v=4fmJFi72-ww

Volná místa ke studiu

SOŠ Luhačovice upozorňuje, že jsou stále volná místa na: obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, ŠVP Design a zpracování kovů – 2 volná místa obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Design a zpracování dřeva – 1 volné místo KRITÉRIA –  zde Termín odevzdání přihlášky: 31. 5. 2019. Vyhlášení výsledků přijatých a nepřijatých uchazečů průběžně po absolvování přijímacích zkoušek. Další […]

„Angličtina ve čtyřech jazycích“ s projektem Erasmus+

A je to tady! Konečně nastal den s velkým D, tedy 29. března 2019 – den našeho odjezdu na mezinárodní studentský workshop do maďarského města Mezöberény. Navzdory časným ranním hodinám a teplotami těsně nad nulou panuje před internátem SOŠ Luhačovice nebývalý ruch. Nahoru a dolů po schodech pobíhají studenti s taškami, kufry, polštářky na spaní, kulmou a dalšími […]

Letos investujeme

Ještě jsme ani neskončili s první etapou Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel  (vybudování opěrné betonové zídky,  terénní úpravy, nová zpevněná plocha, nová splašková a dešťová kanalizace, podbetonování stávajících základů budovy dílen UŘ), na kterou jsme získali 4,3 mil. Kč a už se chystáme na další akci – Kompletní opravu kotelny v objektu našeho Domova mládeže. Budou vyměněny […]

KAREL ČAPEK NAVŠTÍVIL SOŠ LUHAČOVICE

Dne 12. března zavítal do sálu DM Karel Čapek v rámci pásma Fenomén Karel Čapek, se kterým se nám představilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. „Two men show“, tedy představení dvou mužů, zahrnovalo vtipné pojetí ukázek Čapkových děl Loupežník, Bílá nemoc, Básník a Adam Stvořitel, doplněné o přiblížení života jednoho z našich nejtalentovanějších autorů. Studenti nebyli jen pasivními […]