Informace k provozu školy od 24. května 2021 – AKTUALIZOVÁNO dne 22.5.!!

Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se k 24. 5. 2021 mění následující: Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,▪ nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,▪ nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 […]

Informace k provozu školy od 3. května 2021 – AKTUALIZOVÁNO!

Dle Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 26. dubna 2021 č. 418 (Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví) a v souladu s Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se i v období od 3. května 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: praktického vyučování a praktické přípravy […]

Krajská konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pátek 23.4. 2021 se Markéta Psotková, žákyně 3.K, zúčastnila online Krajské soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, organizovanou GJP a SOŠ ve Slavičíně, kam postoupila z 2. místa v okresním kole. Studenti z různých typů škol Zlínského kraje zde předvedli své dovednosti  v běžných komunikačních situacích i schopnost vyjádřit své názory k problematice dnešního života. Tentokrát naše žákyně sice nedosáhla na stupně vítězů, ale […]

Nové informace pro uchazeče, kteří budou konat školní přijímací zkoušky z českého jazyka – obor Management a marketingové komunikace (TESTOVÁNÍ)

Dle Mimořádného opatření MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN a Opatření obecné povahy (Přijímací řízení – dodatek), č.j.: MSMT-4337/2021-7 (v souladu s OOP MSMT-43073/2020-3, MSMT-4337/2021-1, MSMT-4337/2021-6) je umožněna uchazeči osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze pokud Nemá příznaky onemocnění COVID-19, doloží před zahájením přijímací zkoušky negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného na ZŠ v posledních 7 dnech před konáním […]

Provoz školy od 19. dubna 2021 – praktické maturitní zkoušky třídy 4.U, skupinové konzultace třídy 3.G a dalších žáků

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 se i v období od 19. dubna 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách konání závěrečných zkoušek, […]

Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů a oborů s výučním listem – 1. kolo

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů: ZDE RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: ZDE RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: ZDE Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 2. června 2021. V Luhačovicích dne […]

Výsledky 4. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva: výsledky zde Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 3. 5. 2021.Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku. V Luhačovicích dne 3. května 2021Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.  

ONLINE PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ŠKOLNÍM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA PRO UCHAZEČE O OBOR Management a marketingové komunikace (Ekonomika a podnikání)

V pátek dne 30. 4. ve 14:30 h se koná POSLEDNÍ online přípravný kurz na školní přijímací zkoušky z českého jazyka, v pořadí již 11. Vaší lektorkou bude Mgr. Martina Krmelínová, naše vyučující českého jazyka. PŘÍSTUP NA KURZ ZDE Uchazeče upozorňuji, že PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBĚHNOU V TERMÍNECH: 5. a 6. KVĚTNA 2021. Všichni jste již obdrželi písemnou pozvánku. Srdečně […]

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se i v období od 26. dubna 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů (třídy 1.G a 3.G v termínu 26. 4 – 30. 4.) individuálních konzultací (pouze jeden žák nebo student […]

Aktuální informace k provozu školy v týdnu od 12. do 16. dubna 2021

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 se nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách Vzhledem k tomu, že 19. dubna začínají praktické maturitní zkoušky […]