Světové dny poezie a divadla – UNESCO

Světový den poezie vyhlášený organizací UNESCO dne 21. 3.  žáci oslavili v hodině českého jazyka tvorbou vlastních básní oslavující jaro a utrpení písma. Následovala jejich umělecky prožitá prezentace. Žáci se také zaměřili na text libreta Elišky Krásnohorské v operách Bedřicha Smetany Hubička, Tajemství. Světový den divadla vyhlášený taktéž organizací UNESCO připadl na den 27. 3.  Žáci tvořili […]

Putování za Biblí kralickou a historií Slovanů

21. březen je nejen první jarní den, ale také Světový den poezie, měsíc březen je věnován knize. Naše cesta vedla do Kralic nad Oslavou, zde spatřila světlo světa unikátní literární památka naší literatury, byla zde v bratrské tiskárně vytištěna Bible kralická. Památník Bible kralické se nachází v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578-1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. […]

Světový den vody v SOŠ Luhačovice

Světový den vody vyhlášený OSN připadá na 22. března. Voda jako životodárná kapalina, podmínka pro život, léčivá kapalina. Voda v lidském těle obvykle představuje 50 – 60 % hmotnosti těla. Problémy současného světa: miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě, polovina lidské populace se alespoň část roku potýká s vážným nedostatkem vody. Žáci se v českém jazyce […]

Studenti píší Wikipedii

Předposledního února v tomto roce, ve středu 28. 2. 2024, za námi přijela vzácná návštěva z Olomouce. Pro třídu 3. K totiž paní učitelka Krumpolcová zařídila přednášku v rámci programu Studenti píší Wikipedii, a proto k nám zavítal pan Pavel Bednařík, manažer Programů pro partnerství a hlavní lektor organizace Wikimedia Česká republika, pod kterou spadá nejen Wikipedie, ale i stránky Wikislovník, Wikizdroje, […]

Pozdrav z Modry

Srdečně zdravíme všechny z keramického městečka Modra, kde trávíme zajímavých čtrnáct dní ve Slovenské ľudové majolice na odborné stáži Erasmus+. Celý tento týden pracujeme v surové výrobě. První den jsme točili na hrnčířských kruzích se zkušeným točířem Oliverem Düme. Má 50tiletou praxi, a tak nás naučil mnoho nových vychytávek při práci na kruhu. Například nám […]

Přání ke dni učitelů

Dovoluji si popřát všech pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům vše nejlepší k jejich svátku, pevné zdraví, hodně sil a motivace v další práci. Zároveň také pochopitelně klid a pohodu v osobním životě. Děkuji za práci, které není málo, je náročná a zodpovědná, vyžaduje hodně trpělivosti. Ať i nadále jste plni elánu a skvělých nápadů! S úctou […]

Soutěž Kulturní dědictví

V úterý 19. 3. 2024 se někteří studenti naší školy vypravili na vyhlašování soutěže Kulturní dědictví, kterou pořádal Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.O zahájení soutěže se postaraly folklórní soubory JAKUB (zkratka pro Jan Amos Komenský Uherský Brod) a Frgálka. Poté se konalo vyhlášení vítězů soutěže v kategoriích – řemeslná, výtvarná, audiovizuální a literární. Z naší školy […]

Pomáháme – darujeme krev!

Stejně jako v předchozích letech se i v tomto školním roce vydala skupina 11 plnoletých zástupců naší školy do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, aby darovala 450 ml své krve. Ta pak poslouží k záchraně zdraví nebo života potřebným pacientům. Celý proces počínaje registrací, vyplněním podrobného zdravotního dotazníku přes odběr malého orientačního vzorku krve […]

Srdečně všechny zdravíme ze slovenského keramického městečka Modry!

Naše stáž se chýlí ke konci a také máme hodně zážitků, o které se s vámi chceme podělit. Celý tento týden trávíme v malérně. Zkušení maléři s paní mistrovou se nám hodně věnují a snaží se nám vysvětlit základní techniky malby. Na připravené nádoby naglazované do bílé glazury se učíme malovat tradiční modranské vzory. Zpočátku […]

Výzva k podání nabídky

Oprava fasády se zateplením a oprava izolací balkonů a terasy uDomova mládeže SOŠ Luhačovice 01_Priloha c 1_ZD_Obchodni podminky_Navrh smlouvy o dilo 02_Priloha c 2_ZD_Kryci list nabidky 03_Priloha c 3_ZD_Vzory dokumentu k prokazani kvalifikace 04_Priloha c 4_ZD_Seznam poddodavatelu 06_priloha c 6_ZD_CP k sankcim Výzva k podání nabídky01 Technicka zprava ZD 02 Fotodokumentace 03 VV Zatepleni a […]