Hurá do světa!

Po delší nedobrovolné pauze způsobené pandemií Covid-19 se žákům naší školy opět naskytla jedinečná příležitost vyrazit do zahraničí.  Hned díky dvěma projektům Erasmus+ vycestovalo na začátku školního roku 13 studentů. První z nich s názvem “LET´S MOVE IT!” (2. – 13. 9.) probíhá na Slovensku v atraktivní lokalitě Štiavnických vrchů nedaleko Počúvadlianského jezera. 56 účastníků z […]

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

  Milí žáci a rodiče, školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen 1. září 2021 v 9 h v Městském domě kultury Elektra Luhačovice, Masarykova 950. Těším se spolu se všemi zaměstnanci školy na nové žáky prvních ročníků, jejich rodiče a samozřejmě i na všechny ostatní žáky.Zavzpomínáme na nelehký loňský školní rok, dozvíte se informace k začátku toho […]

Snažíme se seč nám síly stačí!

Po živelné pohromě, která zasáhla 24. června Luhačovice a nevynechala ani náš Domov mládeže, usilujeme o jeho co nejrychlejší uvedení do provozuschopného stavu. Během několika málo dnů, naštěstí v době než přišly další deště, byl náš „intr“ provizorně zastřešen, a tak se zabránilo dalším škodám. Hlavní budova školy potřebovala pouze vyměnit část krytiny, tady už máme […]

Naštěstí v tom nejsme sami

Ano, je to tak, v momentě, kdy jsme pomoc potřebovali, jsme ji našli všude kolem nás. Díky pohotovosti Městského úřadu v čele s naším panem starostou (spolu s krizovým štábem) se podařilo v krátkém čase zabezpečit náhradní ubytování cca 40 žáků. Noc strávili v luhačovických hotelích, které okamžitě svou pomoc nabídly. Jedná se o hotely […]

VÝSTAVA S PLÁNOVANOU VERNISÁŽÍ DNE 26. ČERVNA SE NEUSKUTEČNÍ!!!

Moc se omlouváme, ale vzhledem k situaci v souvislosti s živelnou pohromou a poškozením naší budovy DM je výstava Potkávání v Luhačovicích (Čecho-slovenské poradování) nereálná. O ZMĚNĚ TERMÍNU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

S Erasmem+ na ostrově maltézských rytířů

  V prázdninových měsících se 7 pedagogů Střední odborné školy Luhačovice zúčastnilo anglického jazykového kurzu na Maltě v rámci projektu Erasmus+ s názvem Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností (2019-1-CZ01-KA101-060051) se zaměřením na odbornou terminologii, CLIL a management. Kurz probíhal formou intenzivního vzdělávání v anglickém jazyce v délce jednoho nebo dvou týdnů. Ve volném čase účastníci kurzů objevovali […]

Domov mládeže v polovině prázdnin

Určitě vás zajímá, jak to na intru zvládáme. Mojí odpovědí je, že podle plánu. Pracujeme sice pořád „na střeše“, ale už vybíráme v souladu s Národním památkovým ústavem barvu krytiny.Připravujeme se na výměnu sádrokartonových stropů, malování zatečených místností, budujeme komíny, vysušujeme……. Kupodivu se letos těšíme, až ty prázdniny skončí, protože to už budeme mít snad […]

Přání a poděkování

Všem žákům, zaměstnancům a rodičům přeji v závěru tohoto zvláštního školního roku hezkou a klidnou dovolenou. Zaměstnancům školy, pedagogickým i nepedagogickým, děkuji za zvládnutí všech úkolů, nebylo jich opravdu málo. Uděláme vše, abychom živelnou pohromou poškozený Domov mládeže uvedli do provozuschopného stavu a mohli 1. září zahájit školní rok 2021/2022. Srdečně Vás zdravíJana Šuráňová, ředitelka školy

AKTUALIZOVÁNO! Informace pro žáky, rodiče a zaměstnance

Vzhledem k živelné pohromě, která postihla Luhačovice a výrazně zasáhla náš Domov mládeže, bude výuka v posledním školním týdnu probíhat následovně: Žáci ubytovaní na DM mají možnost si vyzvednout věci v průběhu posledních červnových dnů (případně na začátku července) v dopoledních hodinách po telefonické nebo mailové dohodě s paní Šoltýsovou. Současně jim bude vydáno ve […]

Pozvánka na výstavu

Srdečně Vás zveme na výstavu „Potkávání v Luhačovicích“ v Galerii Sokolka Luhačovice od 26.6.2021 do 30.6.2021. Jedná se o výstavu 6 významných výtvarníků z Čech, Moravy a Slovenska pod záštitou Střední odborné školy Luhačovice. Zúčastněné autory spojuje jak přátelství, tak i společně prožitá léta studií v Bratislavě nebo v Praze na UMPRUM a Akademii výtvarných umění. Bohužel covidová […]