Srdečně všechny zdravíme ze slovenského keramického městečka Modry!

Naše stáž se chýlí ke konci a také máme hodně zážitků, o které se s vámi chceme podělit. Celý tento týden trávíme v malérně. Zkušení maléři s paní mistrovou se nám hodně věnují a snaží se nám vysvětlit základní techniky malby. Na připravené nádoby naglazované do bílé glazury se učíme malovat tradiční modranské vzory. Zpočátku […]

Výzva k podání nabídky

Oprava fasády se zateplením a oprava izolací balkonů a terasy uDomova mládeže SOŠ Luhačovice 01_Priloha c 1_ZD_Obchodni podminky_Navrh smlouvy o dilo 02_Priloha c 2_ZD_Kryci list nabidky 03_Priloha c 3_ZD_Vzory dokumentu k prokazani kvalifikace 04_Priloha c 4_ZD_Seznam poddodavatelu 06_priloha c 6_ZD_CP k sankcim Výzva k podání nabídky01 Technicka zprava ZD 02 Fotodokumentace 03 VV Zatepleni a […]

Zapojili jsme se do Mediální olympiády

Studenti z 2. a 3. K (obory Specialista informačních procesů a Specialista v oblasti knižní kultury)  se zapojili do druhého ročníku Mediální olympiády, organizované Moravskoslezskou knihovnou v Ostravě. Tři týmy, jmenovitě Dejme hlavy dohromady (ve složení Nela Gajdošíková, Luka Painter, a Ellen Polachová z 2.K), Svatá trojice (Adéla Bernátková, Adéla Doležalová a Kristýna Hřivnáčová z 2.K) […]

Virtuální realita a prokrastinace – exkurze v Krajské knihovně Františka Bartoše

Dne 14. února jsme se vydali na exkurzi do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. První jsme se zúčastnili přednášky o efektivním učení s lektorkou tréninku paměti Mgr. Barborou Ressovou. Dozvěděli jsme se, jak překonat prokrastinaci a zjistili jsme, že existuje mnoho způsobů, jak se můžeme efektivně učit nejen do školy ale i do života.Následně jsme […]

Provoz školy v době jarních prázdnin, 19. – 23. února 2024

Zejména vzhledem k termínu odevzdávání přihlášek ke studiu, dokládání dalších příloh nebo z jiných závažných důvodů lze využít kancelář školy denně v čase od 7:30 h do 15:00  h. Pro osobní schůzku v jiném termínu volejte 577131067 nebo 605281288, případně využijte mailovou adresu vedeni@sosluhac.cz Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy  

Pozdrav z Modry

Srdečně zdravíme všechny z keramického městečka Modra, kde trávíme zajímavých čtrnáct dní ve Slovenské ľudové majolice na odborné stáži Erasmus+. Celý tento týden pracujeme v surové výrobě. První den jsme točili na hrnčířských kruzích se zkušeným točířem Oliverem Düme. Má 50tiletou praxi, a tak nás naučil mnoho nových vychytávek při práci na kruhu. Například nám […]

Vzdělávací program Věda nebo klam smyslů -Přednáška Jak se bránit šikaně

Třídy 1.G a 2.M se dne 6. 3. 24 zúčastnily v Uherském Brodě dvou přednášek. Sraz byl v 8:20 na nádraží v Luhačovicích, odkud jsme jeli vlakem do Brodu, kde nás u Muzea J. A. Komenského čekali místní studenti. Zde v muzeu byly naše smysly podrobeny zkoušce. Milý pan lektor nám ukázal rozklad světla na duhu, velikosti planet, hvězd, galaxie, […]

Výroba replik keramických nádob podle originálů

V uplynulém měsíci (únor 2024) se v naší keramické dílně realizoval pozoruhodný projekt v rámci nově navázané spolupráce s archeologickým oddělením Muzea Kroměřížska v Rymicích. Byly nám zapůjčeny dvě originální nádoby z doby hradištní neboli raného středověku. Studenti prvního ročníku oboru Design a tvorba keramiky měli za úkol vytvořit co nejpřesnější repliky těchto archeologických nálezů […]

Úspěšné okresní kolo v jazyce anglickém

Naše Julie Plačková ze třídy 2.M (Management a marketingové komunikace) skvěle reprezentovala v okresním kole a získala 3. MÍSTO. Gratulujeme! Děkujeme také panu učiteli Eckertovi za přípravu studentky.

Olympiáda z cizích jazyků

V průběhu ledna a února se na naší škole uskutečnila školní kola olympiád v anglickém, německém a ruském jazyce. Velmi jsme uvítali i zájem žáků z řad prvních ročníků. V první části žáci pracovali s cizojazyčným textem, jeho porozuměním a poslechem. Poté, ve druhé části olympiády nejúspěšnější řešitelé soutěžili v dovednostech ústního projevu. Zde se studenti představili […]