Adaptační kurz – Valašské klobouky 1.K

Jako nová třída jsme se společně vydali na adaptační kurz do Valašských Klobouk, kde jsme strávili tři dny od 13. 9. do 15. 9. Hned po příjezdu na Lyžařskou chatu jsme se každý představili a řekli něco krátce o sobě. Ke stmelení třídy a lepšímu poznání spolužáků jsme hráli hry, ve kterých byla potřeba spolupráce. Po seznamování jsme […]

Orel mořský a jeho cesta do KOVOZOO – skvělá práce našeho učitele odborného výcviku Petra Čecha

Náš vyučující odborného výcviku oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů se i ve svém volném čase věnuje kovařině, z čehož máme pochopitelně radost. Jeho zapálení se projevuje i při práci se studenty, kterým má co předávat. O budoucnost našich absolventů se pod vedením takovýchto vyučujících opravdu nemusíme bát. A co nám Petr Čech o své práci napsal?: […]

Ohlédnutí za akcí Umění a řemeslo v KovoZOO – 16.9.2023

Akce, které jsme se účastnili již podruhé, proběhla v KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště v sobotu 16. 9. 2023. Byly zde k vidění ukázky řemeslné tvorby v tradičním i moderním pojetí. Naši školu zde prezentovali učitelé praxe a studenti uměleckých řemesel – oborů uměleckého kovářství, truhlářství a keramiky. Mohli jste si projít a zhlédnout – […]

Stará řemesla na hradě Malenovice

V sobotu 9. 9. 2023 se učitelé spolu s žáky uměleckých řemesel podíleli na prezentaci naší školy v areálu hradu Malenovice, kde každoročně již od roku 2018 probíhá akce Stará řemesla na hradě. Návštěvníci se mohou seznámit se starými technologiemi některých řemesel, vidět originály dobových předmětů, vyslechnout si zajímavé výklady odborníků, nebo si některé z řemeslných technik […]

Pozvánka na setkání s uměním a řemesly

  Líbí se Vám některé z uměleckých řemesel – umělecké kovářství, keramika či práce se dřevem a chcete si řemeslo přímo vyzkoušet, nebo se jen na vlastní oči podívat jak se TO vyrábí? Určitě za námi přijďte na akce, na kterých se budeme v září podílet!     STARÁ ŘEMESLA NA HRADĚ MALENOVICE 2023Hrad Malenovice […]

Přednáška o PR s Kristýnou Sudkovou

Dne 22. září měla naše třída 3.M možnost se zúčastnit přednášky s Mgr. Kristýnou Sudkovou, která byla rovněž studentkou naší školy. Dozvěděli jsme se, co je to PR a co obnáší práce PR specialisty v dnešní době. Paní magistra nám vysvětlila odborné názvy, které běžně používají v praxi. Práce stojí spoustu cenného času, energie, organizační schopnosti a trpělivosti v pracovní […]

Volný den pro žáky z organizačních důvodů

Pátek 29. 9. 2023 je z organizačních důvodů volným dnem PRO ŽÁKY v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Věřím, že následující […]

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A ZLETILÉ ŽÁKY – Výzva k účasti a oznámení o konání doplňovacích voleb do Školské rady

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlašuje doplňovací volby do školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj). Vzhledem k ukončení funkčního období členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a […]

Vernisáž výstavy v Linhartovech – Holotropic ART

Dne 9. září 2023 proběhla na zámku v Linhartovech vernisáž výstavy 6. vlny Holotropic ART pod záštitou kurátora Mudr. Milana Hrabánka. Vedle vyučující naší školy Jany Barnášové zde vystavují svá díla Filip Záruba, Chrisantem Macháček, Petra Paušová, Eva Pikartová a Martina Sehnalová. K vidění je také dosud nepublikovaná tvorba Eduarda Ovčáčka, bohužel v nedávné době zesnulého českého výtvarníka. Historický […]

Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, sejdeme se v obvyklý čas na obvyklém místě:  v pondělí 4. září 2023 v 9 h v kulturním domě Elektra.Dozvíte se organizační pokyny k prvním školním dnům, budou odměněni nejlepší žáci za loňský školní rok a předány Europassy účastníkům zahraničních stáží v rámci projektů Erasmus+. Na slavnostní zahájení rovněž srdečně zvu rodiče žáků prvních ročníků. […]