Informace pro uchazeče o studium

Naše škola každoročně organizuje prezentační akci pro žáky, kteří si k nám podali přihlášku, a to bez ohledu na to, jestli si nás vybrali na 1. nebo na 2. místě. Našim cílem je vždy seznámit uchazeče s tím, v čem se odlišujeme od ostatních škol, v čem jsme výjimeční a proč by si měli zvolit právě naši […]

Harmonogram konzultací od 11. května pro poslední ročníky – 3.G, 4.K, 4.M, 4.U

Milí studenti, v příloze najdete harmonogram konzultací: zde Dodržujte časy a bezpečnostní opatření!! Srdečně Vás zdraví Jana Šuráňová, ředitelka školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do gastronomických oborů

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšníkŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšníkVýsledky: zde

Maturitní a závěrečné zkoušky na naší škole

Milí studenti, jak jste se dočetli v tisku a určitě slyšeli i v televizi či rozhlase, začíná se dolaďovat podoba vašich maturitních a závěrečných zkoušek. Z harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství vyplývá následující: Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za […]

Nové informace pro žáky posledních ročníků

Dle aktuálních informací už víme, jak budou vypadat MZ a ZZ a známe termíny konání didaktických testů společné části MZ. Maturitní zkouška 2019/2020: zdeZávěrečná zkouška 2019/2020: zde Letošní podoba MZ, ZZ a PZ je v souladu s novými vyhláškami: č. 232/2020 – Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 […]

Výuka pro žáky posledních ročníků od 11. května 2020

Dle sdělení ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude možná osobní přítomnost žáků posledních ročníků od 11. května 2020, a to za účelem uzavření klasifikace a přípravy na závěrečné a maturitní zkoušky. Maximální velikost jedné skupiny je 15 žáků, ale v počátku uvolnění opatření očekáváme spíše skupiny menší. Na konzultace je nutné se dohodnout s příslušnými vyučujícími prostřednictvím […]

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 vešla v platnost Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: zdea metodika k této vyhlášce zde. V příloze najdete všechny důležité informace k hodnocení žáků všech ročníků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v souladu s  platnými dokumenty: zde Podrobnější informace k maturitním a závěrečným […]

Dokážeme se postarat nejen o sebe, ale nejsme lhostejní ani k ostatním

Po počátečních nesmělých a ne vždy vydařených pokusech zabezpečit roušky aspoň pro svou rodinu se ukázalo, že i z pedagogů, vychovatelů a dalších zaměstnanců jsou teď zručné a šikovné švadlenky. Vyrobené roušky už se nepočítají na stovky, ale na tisíce, a mohli jsme pomoci tam, kde zejména v počátku nouzového stavu to bylo akutní – Charita Luhačovice, […]