Vídeň 2018

Dne 9. 5. 2018 studentky oboru Design a tvorba keramiky absolvovaly odbornou exkurzi do vídeňské porcelánové manufaktury Augarten. Jedná se o druhou nejstarší porcelánku v Evropě, která letos slaví 300 let od svého založení. Měli jsme možnost navštívit nejen muzeum porcelánu, ale i vlastní provoz výroby figurálního a užitkového zboží. Součástí exkurze byla i návštěva Umělecko-historického muzea, […]

OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ

Milí maturanti, v přiložených souborech naleznete časový harmonogram obhajob vašich maturitních prací. 4.U 15.5.2018 harmonogram obhajob praktické maturity 4.M 16.05.2018 harmonogram obhajob praktické maturity 4.K 17.05.2018 harmonogram obhajob praktické maturity Budeme se těšit a přejeme hodně úspěchu!

Informace o ústních maturitních zkouškách

Milí maturanti, níže a současně v sekci Maturita 2017/2018 najdete předběžný harmonogram Vašich ústních zkoušek společné a profilové části. O případných změnách Vás budeme informovat. Harmonogram_ustni_maturity_2018.4.K Harmonogram_ustni_maturity_2018_4.U Harmonogram_ustni_maturity_2018_4.M  

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORŮ GASTRONOMIE

Dne 22. 4. 2018 jsme v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ zveřejnili výsledky přijímacího řízení oborů gastronomie – zde. Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, […]

Naše pedagožka Ing. Mirka Vlažná získala významné ocenění

Z 68 nominovaných pracovníků škol Zlínského kraje bylo vybráno 18  nejlepších, kteří získali „Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2018 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství“.  Slavnostní předání medailí se uskutečnilo v Uherském Brodě za účasti zástupců Zlínského kraje, měst a školských zařízení. Ing. Mirka Vlažná […]

Informace pro maturanty k nepovinné maturitní zkoušce z DěU

Milí maturanti, nepovinná maturitní zkouška z DěU se koná v pondělí 14. května 2018 ve 12 h v učebně 213.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATURITNÍCH OBORŮ

Upozorňujeme zájemce o studium oborů Informační služby ve firmách a institucích a Management a marketingové komunikace, že výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny od 27. 4. 2018 v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Chtěli bychom dále upozornit na několik skutečností: 1. Počty přijatých uchazečů v jednotlivých oborech jsou ovlivněny tím, že několik uchazečů zvolila oba dva obory na […]

PODPOŘTE NÁS SVÝM HLASEM!

https://www.o2smartup.cz/projekty/detail/3878   Děkujeme za každý hlas Projektový tým 2.M 

VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY

Upozorňuji zákonné zástupce i žáky školy, že ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 30. 4. a 7. 5. 2018 z vážných organizačních důvodů „volné dny pro […]

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce žáků, že dne 12. 4. 2018 se v 15 hodin v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny především  na prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018. Dále budou na programu změny týkající se GDPR (ochrana osobních údajů). Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast  rodičů velmi žádoucí. PaedDr. Karel […]