Prezentace a video z Estonska

Prezentace: zde Video: https://youtu.be/sPbqANs4amQ    

Vyhlášení literární soutěže

Vyhlášení literární soutěže k Týdnu škol UNESCO pro školní rok 2019/2020. Témata jsou zaměřena k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Uzávěrka soutěže je v únoru 2020. Slavnostní vyhlášení nejlepších prací studentů SOŠ Luhačovice proběhne během Týdne škol UNESCO ve dnech 23. – 27. 3. 2020.

Novoročenka 2020

Tak jako každý rok, tak i letos vedení školy vyhlašuje soutěž o nejlepší novoročenku SOŠ Luhačovice. Zúčastnit se mohou studenti všech studijních i učebních oborů naší školy. Soutěžní návrhy můžete odevzdat v kreslené i elektronické podobě u učitelů Jiřího Vápa (vapj@sosluhac.cz) a Kateřiny Mikešové (mikesovak@sosluhac.cz). Termín odevzdání návrhů je do konce listopadu a vybrané novoročenky […]

Land Art 2019

Naše pravidelné aktivity pro studenty uměleckých řemesel se zopakovaly i letošní rok a věru byly úspěšné. I když nám podzimní počasí moc nepřálo, přeci jsme se s nástrahami počasí poprali. Práce v lese na neobvyklých objektech tvořených v duchu Land art byla od prvopočátku zajímavá především barvou se zlatícím kobercem padajícího listí stromů. Žáci ve zvolených skupinkách vytvářeli […]

Informace rodičům a žákům

Dle posledních informací naší odborové organizace vám sděluji, že v naší škole NESTÁVKUJEME. 6. listopadu bude výuka probíhat dle běžného rozvrhu. Pokud by se situace změnila, budete okamžitě informováni. Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Třídní schůzky již ve čtvrtek 14. listopadu

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce žáků, že dne 14. listopadu 2019 se v 15 hodin v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny především  na prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020. Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Prezentace o dobrovolnictví – poslední článek z Estonska

Den po příjezdu z Tallinu nás čekala prezentace o našem dobrovolnictví, které jsme sami naplánovali a zrealizovali v hlavním městě Tallinu. Po živých prezentacích jsme probírali, jaký vliv na nás měla tato zkušenost. Zbývající dny jsme se bavili o tom, jak dobrovolnictví může změnit naši budoucí kariéru a zároveň pomoci ostatním. Poslední den jsme shrnuli […]

VÝPRAVA ZA KULTUROU A POZNÁNÍM PRAHA 2019

Tak rychle to utíká… Je zde další ročník Gastro Prahy! Opět 3.G získává nové zkušenosti a poznává nepoznané. Karlštejn! To byl vskutku historický začátek naší výpravy. Nechali jsme se unést majestátností hradu, který v nás vyvolal touhu po kulturním poznání středověkého období. Veškeré poznání bylo vystřídáno hravostí zrcadlového bludiště na Petříně. V našich očích se rozzářila světýlka […]

Report z Estonska – Erasmus+, výměna mládeže

Jsme už za půlkou projektu a pomalu se nám blíží ke konci. Všechny nás baví a užíváme si ho. Společenské a zábavné aktivity nás sbližují s lidmi z ostatních zemí. Bavíme se tady ovšem anglicky: o budoucnosti, zaměstnání a využívání našeho volného času k užitečným věcem. Sessions obdobné seminářům v přátelské formě slouží ke zlepšení […]

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 2019 – Zlín

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje pořádá ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně. Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu […]