Design a tvorba keramiky

82-51-L/04 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KAMENE A KERAMIKY – ŠVP Design a tvorba keramiky

Forma studia:  denní, čtyřleté

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, úspěšné vykonání talentové zkoušky z modelování a kresby.

Přihlášky je třeba zaslat do 30. listopadu 2020. Další podmínkou přijetí jsou zdravotní předpoklady pro studium oboru.

Ukončení studia: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Profil uplatnění absolventů: Absolvent je připraven pro pracovní činnosti ve zvoleném oboru. Rovněž se může ucházet o studium na vysoké škole nebo o pomaturitní studium.

Talentové zkoušky:
* termíny
konání přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ;
* kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení: viz sekce
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Dny otevřených dveří:

16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod), současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ

Školu však může každý zájemce o studium navštívit každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.

Učební plán platný v roce 2020/2021

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1
Dějepis 1 1
Matematika 1,5 1,5 1 2
Chemie 1 1
Fyzika 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Odborné předměty
Dějiny umění 1 1,5 1,5 2
Výtvarná příprava 1,5 1,5 2 2
Informační a komunikační technologie 1,5 1,5 1
Technické kreslení 1 1
Ekonomika 1 2
Technologie 1,5 1,5 2 2
Keramická výroba 2 1 1
Technologická dokumentace 1 1
Design 2 2
Seminář z cizího jazyka nebo matematiky 2
Odborný výcvik 12 15 15 13


ŠVP Design a tvorba keramiky – zkrácená verze 1.9.2020
Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.