Projekt OPVK 2011 – 2013

CZ.1.07/1.1.38/01.0015 INOVAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A ODBORNÉM VÝCVIKU UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A OBORŮ GASTRO

Projekt OP VK – prioritní osa 1 – oblast podpory 1. 1. – číslo výzvy 01

Realizace: pedagogové SOŠ Luhačovice
Finance: z ESF a státního rozpočtu (více než 3,4 miliony Kč)
Využití: tvorba nových výukových materiálů a na rozvoj netradičních technologií, jimiž bude obohacena výuka některých oborů SOŠ Luhačovice.
Nákup nových ICT technologií: kamera, fotografický aparát, tiskárna (A1), výkonné PC a notebooky, grafické tablety schopné zpracovávat složité grafické programy.


Šest vzdělávacích modulů (4 pro obory UMŘ a 2 pro obory gastro):

  1. Keramika Raku – netradiční technologie japonské výroby keramiky (tvůrci modulu M1: Marie Haková, Magda Sudková a Jiří Váp)
  2. Ztracená a znovuzrozená technologie kovářského svařování ve výrobě damascenské oceli (tvůrci modulu M2: Petr Čech, Jiří Suchánek a Lubor Černobila)
  3. Techniky inkrustace a intarzie dřeva. Povrchová úprava dřeva šelakovou politurou (tvůrci modulu M3: Marie Haková, Magda Sudková a Jiří Váp)
  4. Návrhy výrobků UMŘ, zhotovení dokumentace s využitím ICT a grafického softwaru (tvůrci modulu M4: Magda Sudková, Rostislav Chvíla, Petr Čech, Ludmila Krčmářová, Iva Běšínská a Kateřina Mikešová)
  5. Inovace výuky odborných předmětů a odborného výcviku o moderní technologie s využitím ICT Objednávkový systém a Recepturní systém (tvůrci modulu M5: Květoslava Švagerová, Martina Šuráňová, Alena Marková a Alena Stolaříková)
  6. Modernizace výukových metod při výuce odborných předmětů a odborného výcviku    (tvůrci modulu M6: Květoslava Švagerová, Martina Šuráňová, Alena Marková a Alena Stolaříková)

V modulech budou vytvořeny i pomocí dalšího moderního zařízení (moderní software):

  • studijní materiály a texty k netradičním technologiím uměleckých řemesel, s využitím při praktických ročníkových a maturitních pracích.
  • příprava vlastních receptur a kalkulací pomocí speciálního softwaru, výukových DVD pro gastronomické obory, metodika výuky objednávkového systému restaurací, prezentace v PowerPointu, které budou využívány v teoretické i praktické výuce

Cíl práce: příprava pilotních ověření jednotlivých modulů ve výuce a odborném výcviku, a to i ve spolupráci se sociálními partnery.