Kuchař – číšník

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Kuchař-číšník

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list
Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu.

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)

Školní rok 2020/2021
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 2. března 2020.
Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

Dny otevřených dveří:

18. 10. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
08. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
09. 11. 2019 (09:00 – 13:00 hod)
29. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
06. 12. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
17. 01. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
07. 02. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
08. 02. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
24. 03. 2020 (08:00 – 13:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

 

ŠVP gastronomické obory – aktualizovaný, zkrácený

Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.