Kuchař – číšník

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Kuchař-číšník

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list
Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu.

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (bodové hodnocení vychází z aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole).

Školní rok 2021/2022
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 1. března 2021.
Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

Dny otevřených dveří:
16. 10. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
06. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
07. 11. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
27. 11. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
05. 12. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
15. 1. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
5. 2. 2021 (10:00 – 16:00 hod)
6. 2. 2021 (09:00 – 13:00 hod)
16. 3. 2021 (08:00 – 13:00 hod)

Akce pořádané pro žáky základních škol:
4. 12. 2020 Prezentuj a lehkostí I.
11. 12. 2020 Spěchej pomalu! – předání cen
15. 1. 2021 Prezentuj s lehkostí II.
22. 1. 2021 Gastronomie všemi smysly
16. 3. 2021 Tak to u nás chodí – G, M, K

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

ŠVP gastronomické obory, zkrácená verze

Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.