Kuchař – kuchařka

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Kuchař-kuchařka

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu (toto studium je ukončeno maturitní zkouškou).

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Školní rok 2019/2020
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

Dny otevřených dveří:

19. 10. 2018 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09. 11. 2018 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10. 11. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
24. 11. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
07. 12. 2018 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08. 02. 2019 (10:00 – 16:00 hod) – příprava na testy přijímací zkoušky pro obory s MZ
18. 03. 2019 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ
Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

ŠVP gastronomické obory – aktualizovaný, zkrácený

Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.