Kuchař – kuchařka

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Kuchař-kuchařka

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu (toto studium je ukončeno maturitní zkouškou).

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (bodové hodnocení vychází z aritmetického průměru vytvořeného z prospěchových průměrů ze dvou posledních klasifikačních období na základní škole).

Školní rok 2022/2023
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 1. března 2022.
Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

ŠVP gastronomické obory, zkrácená verze

Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.