Projekty zaměřené na vzdělávání dospělých

* UNIV 3 – Od dubna 2012 byla škola zapojena do projektu UNIV 3. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem bylo podobně jako u předchozích projektů UNIV a UNIV 2 kraje proměnit střední školy na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání – na Centra celoživotního učení.
Další informace na: http://www.nuv.cz/univ3