Číšník – servírka

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Číšník-servírka

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu (toto studium je ukončeno maturitní zkouškou).
Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).

Školní rok 2020/2021
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 2. března 2020.
Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

Dny otevřených dveří:

18. 10. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
08. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
09. 11. 2019 (09:00 – 13:00 hod)
29. 11. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
06. 12. 2019 (10:00 – 16:00 hod)
17. 01. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
07. 02. 2020 (10:00 – 16:00 hod)
08. 02. 2020 (09:00 – 13:00 hod)
24. 03. 2020 (08:00 – 13:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

ŠVP gastronomické obory – aktualizovaný, zkrácený

Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.