Stavba strunných hudebních nástrojů

82-51-L/06 UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ – ŠVP Stavba strunných hudebních nástrojů

Pro školní rok 2018/19 se neotvírá!!!

Forma studia: denní, čtyřleté
Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, úspěšné vykonání talentové zkoušky z modelování a kresby, zajištění vlastního pracoviště praxe.

Další podmínkou přijetí jsou zdravotní předpoklady pro studium oboru.

Ukončení studia: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou

Profil uplatnění absolventů: Absolvent je připraven pro pracovní činnosti ve zvoleném oboru. Rovněž se může ucházet o studium na vysoké škole nebo o pomaturitní studium.

Učební plán platný v roce 2014/15

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Cizí jazyk 3 3 3 3
Občanská nauka 1 1 1
Dějepis 1 1
Matematika 1,5 1,5 1 2
Chemie 1 1
Fyzika 1 1
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 2 2 2 2
Odborné předměty
Dějiny umění 1 1,5 1,5 2
Technologická dokumentace 1 1
Ekonomika 1 2
Výtvarná příprava 1,5 1,5 2 2
Technické kreslení 1 1
Materiály 1
Technologie 1,5 1,5 2 2
Uměleckořemeslné zpracování dřeva 1
Stavba hudebních nástrojů 1 1
Design 2 2
Mat. seminář (3. prof. předmět) 2
Odborný výcvik 12 15 15 13