Informace pro uchazeče, kteří podali přihlášku ke studiu oborů s maturitní zkouškou

V souladu s vyhlášenými Kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení na školní rok 2021/2022 a Opatřením obecné povahy č.j.:MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. 1. 2021 jsem rozhodla

o nekonání ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBORŮ:

ŠVP – Specialista v oblasti knižní kultury

ŠVP – Specialista informačních procesů

Odůvodnění: Počet přijatých přihlášek do oboru vzdělání 72-41-M/01 Informační služby se zaměřením Specialista v oblasti knižní kultury nebo Specialista informačních procesů je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů (30 uchazečů).

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oborů Specialista v oblasti knižní kultury nebo Specialista informačních procesů, budou o nekonání školní přijímací zkoušky informováni písemně.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. dubna 2021 na webu školy v sekcích Aktuality a Výsledky přijímacího řízení.

Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku.

______________________________________________________________________________

 

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oboru Management a marketingové komunikace, budou konat ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA v termínech 14. nebo 15. dubna 2021.

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu oboru Management a marketingové komunikace (63-41-M/01 Ekonomika a podnikání) budou vyzváni k odsouhlasení termínu konání jejich školní přijímací zkoušky.

Poté jim bude písemně zaslána POZVÁNKA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA.

V souvislosti se současnou epidemiologickou situací je možné, že se školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem. Pokud tato situace nastane, budou uchazeči písemně a v dostatečném předstihu informováni.

V Luhačovicích dne 3. března 2021

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy v.r.

Příspěvek byl publikován 3.3. 2021