Archiv pro rubriku: NezařazenéVÝZVA K ÚČASTI A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje doplňovací volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj).

Vzhledem k ukončení funkčního období členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých proběhnou doplňovací volby právě těchto zástupců Rady školy.

Žádáme všechny rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky Střední odborné školy Luhačovice, aby se voleb zúčastnili a zvolili si tak své zástupce v Radě školy.

Kandidáti navrženi za třídy školního roku 2019/20, kteří souhlasí s kandidaturou:

Vladimír Kratěna, otec nezletilé žákyně třídy 1.KM
Barbora Michalčíková, zletilá žákyně třídy 1.G
Renata Dufková, zletilá žákyně třídy 2.K
Michaela Kadlecová, matka nezletilé žákyně třídy 2.M
Sabina Kolajová, zletilá žákyně třídy 3.M
Eliška Pomajbíková, zletilá žákyně třídy 3.M

Výše uvedení kandidáti byli navrženi ze strany rodičů a žáků tříd prostřednictvím komunikace s třídními učiteli. V případě, že chcete navrhnout dalšího kandidáta, můžete tak učinit osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00 do úterý 11. 8. 2020 v sekretariátu školy. Kandidát musí se svou nominací souhlasit.

Vlastní hlasování proběhne v termínu od 12. 8. do 26. 8. 2020 on-line na adrese:
https://www.survio.com/survey/d/R5J8P6L1O6O1E9Z4K

Pro vstup do hlasování je nutné vyplnit přístupové heslo. Oprávnění voliči své heslo naleznou před započetím voleb v osobní poště systému KOMENS, kterým škola komunikuje s rodiči a žáky.

Hlasovat je možné také osobně v kanceláři školy dne 26. 8. 2020 od 10:00 do 15:00.

Oprávněný volič udělí svůj hlas třem kandidátům, které vybere. Po ukončení hlasování volební komise oznámí výsledek hlasování. Členy Rady školy se stanou tři kandidáti s nejvyššími počty hlasů.

Případné dotazy k vyhlášeným doplňovacím volbám zodpovíme na telefonu 577 131 067, případně osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 12:00.

Příspěvek byl publikován 4.8. 2020


Střední odborná škola Luhačovice je Férovým zaměstnavatelem Zlínského kraje 2020

Tuto anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 19 organizací. Z toho 1 malá, 6 nepodnikatelských, 5 velkých a 7 středních organizací. Šestičlennou hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

U přihlášených organizací hodnotila komise například to, jestli svým zaměstnancům nabízí pružnou pracovní dobu, jaké poskytuje benefity, zda podporuje prorodinné aktivity, jestli zaměstnává osoby se zdravotním postižením nebo jakým způsobem podporuje veřejně prospěšné činnosti.

V kategorii Malá organizace (do 50 zaměstnanců) získala ocenění profesionální překladatelská agentura a jazyková škola s dlouholetou tradicí ZELENKA Czech Republic s.r.o., v kategorii Střední organizace (od 50 do 250 zaměstnanců) byla oceněna stavební firma s téměř stoletou tradicí PSG Construction a.s., v kategorii Velká organizace (nad 251 zaměstnanců) úspěšná společnost vyrábějící tuhé plastové obaly Greiner packaging Slušovice s.r.o. a v kategorii Nepodnikatelský subjekt obdržela ocenění Střední odborná škola Luhačovice.Příspěvek byl publikován 21.7. 2020
 

Už zase prázdniny!

Milí žáci, milí kolegové,

prázdniny jsou sice přede dveřmi, ale letos nám to zas až tak vzácné není. Alespoň já mám pocit, že i když už je konec června, tak nemám školy „plné zuby“, ale chybí mi smích na chodbě a běžný školní ruch, na který jsem zvyklá.

Divná doba! Doufám, že už se nebude nikdy opakovat.

Chtěla bych poděkovat všem šikovným žákům za výborné studijní výsledky, kterých dosáhli i při výuce na dálku.

Nezaskočily nás ani maturity a závěrečné zkoušky.
V období od 1. do 24. 6. ukončovalo svá studia 103 žáků (76 maturitní studium a 27 studium s výučním listem) a 31 z nich absolvovalo s vyznamenáním! Máme z toho pochopitelně obrovskou radost.

Dále bych chtěla poděkovat za vzornou reprezentaci školy na akcích, dnech otevřených dveří a v soutěžích.

Významných úspěchů jsme dosáhli např:
– v Točířské soutěži pro studenty keramických oborů na středních školách v Bechyni – 2 x 1. místo a 1 x 2. místo,
– na 38. setkání kovářů Hefaiston – 2. místo v kategorii studentských a učňovských prací,
– v soutěži Soutěž & Podnikej s návrhem deskové hry s názvem Zachraň planetu – 4. místo v národním kole,
– v soutěži Social Innovation Relay – 4. místo v národním kole.

V předkoronavirové době proběhlo i několik zahraničních aktivit v rámci Erasmus+ Výměny mládeže v Estonsku a na Slovensku a odborné stáže žáků v Litvě. A můžeme se těšit na další stáže v Litvě, Slovinsku, Německu, Portugalsku a na Maltě, máme je schváleny a finančně podpořeny.

Děkuji rovněž všem pracovníkům školy za poctivou a kvalitní práci, kterou během celého školního roku vykonali.

Přeji nám všem hezké prázdniny a těším se, že se všichni ve zdraví sejdeme 1. září 2020 v 9 h na Elektře.

Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 30.6. 2020


Další kola přijímacího řízení pro obory s maturitou i s výučním listem

Střední odborná škola Luhačovice upozorňuje na to, že jsou stále volná místa v oborech:


Čtyřleté obory s maturitou:

72-41-M/01
Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – 4 volná místa
Kritéria platná pro všechna kola: zde

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Design a zpracování dřeva1 volné místo
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, Design a zpracování kovů 2 volná místa
82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, Design a tvorba keramiky2 volná místa
Kritéria pro umělecké obory jsou stejná jako pro 1. kolo: zde

Tříletý obor s výučním listem:

65-51-H/01 Kuchař – číšník – 5 volných míst
Je možné se přihlásit na ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka nebo kombinovaný obor Kuchař-číšník.
KRITÉRIA zůstávají stejná jako ve 2. kole:  zde

Termín odevzdání přihlášky: průběžně do 31. 8. 2020

Další informace poskytneme na telefonním čísle 577131067 nebo e-mailem vedeni@sosluhac.cz.

 

Příspěvek byl publikován 30.6. 2020


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do maturitních oborů a 3. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: zde


V Luhačovicích dne 30. 6. 2020

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.

 

Příspěvek byl publikován 30.6. 2020


JAK DŘEVO, KOV A KERAMIKA SRDCE LIDEM ODEMYKÁ – výstava na hradě v Malenovicích

Srdečně Vás zveme na výstavu prací žáků Střední odborné školy Luhačovice. Vystavované exponáty oborů uměleckých řemesel můžete vidět v zajímavém prostředí hradu v Malenovicích.

Práce s dřevem, keramickou hlínou a rozžhaveným kovem je pro mladého, zvídavého člověka, lákavým prostředkem pro hledání a seberealizaci. Výstava studentských prací na hradě v Malenovicích, vám představí soubor maturitních výrobků ve formě výtvarného artefaktu ale i řemeslného, užitkového zboží. Celková expozice je pak doplněna pracemi nižších ročníků, všech uměleckořemeslných oborů školy.

Těšíme se na viděnou na výstavě, kterou naši pedagogové připravili v obohacující spolupráci s pracovníky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Všem patří dík.

Expozice výstavy je otevřena od 25. 6. 2020  do 13. 9. 2020.
Více informací naleznete zde.

 

Příspěvek byl publikován 28.6. 2020


Informace pro žáky budoucích prvních ročníků a jejich rodiče

Vzhledem k situaci v republice a ve světě je všechno letos opravdu jinak a neuskuteční se ani plánované schůzky budoucích žáků, jejich zákonných zástupců, vedení školy a třídních učitelů, které byly naplánované na 24. června 2020.

Situace s COVID-19 už je snad zvládnutá, ale i v příštím týdnu ještě budou pokračovat na naší škole maturitní zkoušky,  proběhne uzavírání klasifikace a klasifikační porada nižších ročníků. Změnil se i termín odevzdávání zápisových lístků a realizace schůzky je do konce června časově nereálná, i když bychom se s vámi setkali rádi.

Uvidíme se tedy až 1. září 2020 v 9 h v Městském domě kultury Elektra, Masarykova 950, Luhačovice na slavnostním zahájení školního roku. 

Srdečně na toto setkání zvu i zákonné zástupce žáků prvních ročníků.

V tento den se dozvíte všechny slíbené informace na třídních schůzkách, které budou následovat po slavnostním zahájení v hlavní budově školy.
Třídní schůzky budou zaměřeny na seznámení se školním řádem, organizací školního roku, stravováním ve školní jídelně, GDPR a činností Rady školy. Upřesníme vše, co se týká adaptačních pobytů prvních ročníků, učebnic,  pracovního oblečení, nářadí apod.

Přeji Vám hezké klidné léto a na viděnou v září

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 24.6. 2020


Informace k předávání ročníkových vysvědčení

Srdečně zdravím všechny žáky nižších ročníků!

Předání vysvědčení proběhne obvyklým způsobem v úterý 30. června v 8 h. Dle posledního metodického pokynu MŠMT už není nutné dodržovat podmínku 15 žáků v učebně.

 


1.G – učebna 212
2.G – 225
1.U – 013
2.U – 229
3.U – 213
1.KM – 110
2.M – 112
3.M – 116
2.K – 028
3.K – 014


Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 23.6. 2020


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde

Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 23. června 2020 dle § 19 Zákona č. 135/2020.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 15.6. 2020