Omezení provozu školy od 1. března 2021

DLE USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření  JE V OBDOBÍ s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezen provoz středních škol následujícím způsobem:

  • zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
  • je možná individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
  • je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
  • je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání a na zkouškách. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Příspěvek byl publikován 27.2. 2021