ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V souladu s platným zněním opatření obecné povahy
č. j. MŠMT-43073/2020-3
(ve znění opatření obecné povahy č. j. MŠMT-1452/2021-1 a dodatků
č. j. MŠMT-4337/2021-1 a č. j. MŠMT-4337/2021-6)

VYHLAŠUJI ZMĚNU TERMÍNU ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, a to na dny

5. a 6. května 2021.

Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku do oboru Management a marketingové komunikace (RVP Ekonomika a podnikání), obdrží písemnou pozvánku na nový termín školních přijímacích zkoušek.
(Ti uchazeči, kteří upřednostňovali původní termín 14. dubna, obdrží pozvánku na 5. května 2021. Ti uchazeči, kteří upřednostňovali původní termín 15. dubna, obdrží pozvánku na 6. května 2021).

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 19. května 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Dále vyhlašuji náhradní termín školní přijímací zkoušky, a to na dny
17. a 18. května 2021.

V Luhačovicích dne 16. března 2021

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 16.3. 2021