Informace k provozu školy od 3. května 2021 – AKTUALIZOVÁNO!

Dle Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 26. dubna 2021 č. 418 (Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví) a v souladu s Mimořádným opatřením č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se i v období od 3. května 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: praktického vyučování a praktické přípravy […]

Krajská konverzační soutěž v anglickém jazyce

V pátek 23.4. 2021 se Markéta Psotková, žákyně 3.K, zúčastnila online Krajské soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, organizovanou GJP a SOŠ ve Slavičíně, kam postoupila z 2. místa v okresním kole. Studenti z různých typů škol Zlínského kraje zde předvedli své dovednosti  v běžných komunikačních situacích i schopnost vyjádřit své názory k problematice dnešního života. Tentokrát naše žákyně sice nedosáhla na stupně vítězů, ale […]

Nové informace pro uchazeče, kteří budou konat školní přijímací zkoušky z českého jazyka – obor Management a marketingové komunikace (TESTOVÁNÍ)

Dle Mimořádného opatření MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN a Opatření obecné povahy (Přijímací řízení – dodatek), č.j.: MSMT-4337/2021-7 (v souladu s OOP MSMT-43073/2020-3, MSMT-4337/2021-1, MSMT-4337/2021-6) je umožněna uchazeči osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce pouze pokud Nemá příznaky onemocnění COVID-19, doloží před zahájením přijímací zkoušky negativní výsledek antigenního nebo PCR testu provedeného na ZŠ v posledních 7 dnech před konáním […]

Provoz školy od 19. dubna 2021 – praktické maturitní zkoušky třídy 4.U, skupinové konzultace třídy 3.G a dalších žáků

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 se i v období od 19. dubna 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách konání závěrečných zkoušek, […]

Třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021

proběhnou znovu online prostřednictvím Teams dne 15. dubna od 15 h. Třídní učitelé pošlou všem rodičům svých žáků odkaz na tyto schůzky prostřednictvím Komens. Dozvíte se zde nejen obecné informace k dané třídě, ale také konkrétní informace k prospěchu a plnění povinností  v souvislosti s distanční výukou. Prosím žáky, aby svým rodičům (zákonným zástupcům) pomohli s připojením […]

Výsledky 4. kola přijímacího řízení do oborů uměleckých řemesel

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva: výsledky zde Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 3. 5. 2021.Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku. V Luhačovicích dne 3. května 2021Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.  

ONLINE PŘÍPRAVNÉ KURZY KE ŠKOLNÍM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA PRO UCHAZEČE O OBOR Management a marketingové komunikace (Ekonomika a podnikání)

V pátek dne 30. 4. ve 14:30 h se koná POSLEDNÍ online přípravný kurz na školní přijímací zkoušky z českého jazyka, v pořadí již 11. Vaší lektorkou bude Mgr. Martina Krmelínová, naše vyučující českého jazyka. PŘÍSTUP NA KURZ ZDE Uchazeče upozorňuji, že PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PROBĚHNOU V TERMÍNECH: 5. a 6. KVĚTNA 2021. Všichni jste již obdrželi písemnou pozvánku. Srdečně […]

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021 se i v období od 26. dubna 2021 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů (třídy 1.G a 3.G v termínu 26. 4 – 30. 4.) individuálních konzultací (pouze jeden žák nebo student […]

Aktuální informace k provozu školy v týdnu od 12. do 16. dubna 2021

Dle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 se nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách s výjimkou: individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách Vzhledem k tomu, že 19. dubna začínají praktické maturitní zkoušky […]

Krajská kola SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

Tým ve složení Adéla Jančová, Andrea Malotová a Natálie Zindlerová, všechny studentky třetího ročníku oboru Management a marketingové komunikace, se probojoval do krajského kola soutěže Finanční gramotnost. Děvčata patřila mezi nejlepší z deseti tisíců studentů, kteří se soutěže zúčastnili. A jak soutěž probíhala? Tým musel před vlastní online soutěží zaslat kreativní úkol ve formě prezentace, videa […]