Olympiáda z cizích jazyků

V průběhu ledna a února se na naší škole uskutečnila školní kola olympiád v anglickém, německém a ruském jazyce. Velmi jsme uvítali i zájem žáků z řad prvních ročníků.

V první části žáci pracovali s cizojazyčným textem, jeho porozuměním a poslechem.

Poté, ve druhé části olympiády nejúspěšnější řešitelé soutěžili v dovednostech ústního projevu. Zde se studenti představili a hovořili na různá konverzační témata, reagovali také na otázky vyučujících. A jak to všechno dopadlo?

Angličtina: z přihlášených 30 účastníků se probojovali na stupně vítězů:

  1. Julie Plačková (2.M)
  2. Vít Zbranek (3.K)
  3. Kateřina Zrínyová (3.K)

Němčina: z 12 přihlášených žáků nejvíce bodů získali:

  1. Vít Zbranek (3.K)
  2. Natálie Štěpančíková (3.M)
  3. Prokop Schubert (1.K.)

Ruština: z 13 přihlášených studentů je pořadí nejlepších následující:

     1. Petra Mikulková (2.K)
     2. Hermína Furmánková( 3.K)
     3. Lukáš Hess (2.M)

Julie Plačková se zúčastní okresního kola olympiády v anglickém jazyce ve Slavičíně na Gymnáziu Jana Pivečky.

Všichni  ocenění žáci získali malou  odměnu, diplom a hlavně dobrý pocit ze skvělých výsledků. 

Všem zúčastněným děkujeme, oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy v cizojazyčném vzdělávání. Poděkování patří i vyučujícím, kteří žáky skvěle připravili!

       

Příspěvek byl publikován 13.2. 2024