Výroba replik keramických nádob podle originálů

V uplynulém měsíci (únor 2024) se v naší keramické dílně realizoval pozoruhodný projekt v rámci nově navázané spolupráce s archeologickým oddělením Muzea Kroměřížska v Rymicích.
Byly nám zapůjčeny dvě originální nádoby z doby hradištní neboli raného středověku. Studenti prvního ročníku oboru Design a tvorba keramiky měli za úkol vytvořit co nejpřesnější repliky těchto archeologických nálezů s tím, že vzácné originály měli k dispozici přímo ve své školní dílně.
Období raného středověku je časově ohraničeno od 2. poloviny 7. století do 2. poloviny 13. století. Vlastní nádoby – podle okrajů a výzdoby lze určit, že keramika náleží do 9. – 10. století. Zapůjčené artefakty byly archeology nalezeny v  sídlištní jámě v obci Prasklice. Po zrestaurování byly vystaveny v Muzeu Komenského v Přerově, odkud jsou nám nyní zapůjčeny.

Nejzdařilejší studentské práce si můžete do konce března prohlédnout ve vitríně ve druhém patře školy, kde jsou vystaveny spolu s originály zapůjčených historických nádob. Práce žákyň Elišky Molkové a Veroniky Vondrové jsou téměř k nerozeznání od původních archeologických nálezů. Jejich repliky se tedy již brzy přesunou do vznikajícího obecního Muzea v Prasklicích, kde budou tvořit součást stálé expozice.

Jednalo se o skutečně zajímavý projekt, který odborně vedly učitelky odborného výcviku oboru keramika Mgr. J. Rosinová a M. Halbichová.

V rámci další spolupráce s Muzeem Kroměřížska uskutečníme v blízké době exkurze, které nám dovolí nahlédnout do zajímavé historie zpracování keramiky.

Dobrá práce!

Příspěvek byl publikován 5.3. 2024