Vyhlášení výsledku doplňujících voleb k doplnění Školské rady

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 31. 7. 2020 vyhlásila doplňovací volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Na základě výzvy k volbě, uveřejněné 31. 7. 2020 na stránkách školy, volili oprávnění voliči své tři zástupce z šesti kandidátů. Volby proběhly v termínu od 12. 8. do […]

Střední odborná škola Luhačovice je Férovým zaměstnavatelem Zlínského kraje 2020

Tuto anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 19 organizací. Z toho 1 malá, 6 nepodnikatelských, 5 velkých a 7 středních organizací. Šestičlennou hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. U přihlášených organizací hodnotila komise například […]

Už zase prázdniny!

Milí žáci, milí kolegové, prázdniny jsou sice přede dveřmi, ale letos nám to zas až tak vzácné není. Alespoň já mám pocit, že i když už je konec června, tak nemám školy „plné zuby“, ale chybí mi smích na chodbě a běžný školní ruch, na který jsem zvyklá. Divná doba! Doufám, že už se nebude […]

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do maturitních oborů a 3. kola přijímacího řízení do oborů s výučním listem

RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: zde V Luhačovicích dne 30. 6. 2020 Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.  

Informace k předávání ročníkových vysvědčení

Srdečně zdravím všechny žáky nižších ročníků! Předání vysvědčení proběhne obvyklým způsobem v úterý 30. června v 8 h. Dle posledního metodického pokynu MŠMT už není nutné dodržovat podmínku 15 žáků v učebně.   1.G – učebna 2122.G – 2251.U – 0132.U – 2293.U – 2131.KM – 1102.M – 1123.M – 1162.K – 0283.K – 014 Jana Šuráňová, […]

VÝZVA K ÚČASTI A OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2020

Ředitelka Střední odborné školy Luhačovice v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje doplňovací volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice. Tyto volby budou probíhat v souladu s platným volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem školy (Zlínský kraj). Vzhledem k ukončení funkčního období členů z řad zákonných zástupců […]

Poděkování pracovníkům v regionálním školství, rodičům a žákům za práci v letošním školním roce

Poděkování vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje pana Stanislava Minaříka: https://www.zkola.cz/podekovani-pracovnikum-v-regionalnim-skolstvi-za-praci-v-letosnim-skolnim-roce/

Další kola přijímacího řízení pro obory s maturitou i s výučním listem

Střední odborná škola Luhačovice upozorňuje na to, že jsou stále volná místa v oborech: Čtyřleté obory s maturitou: 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – 4 volná místaKritéria platná pro všechna kola: zde 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, Design a zpracování dřeva – 1 volné místo82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů, Design a zpracování kovů […]

Informace pro žáky budoucích prvních ročníků a jejich rodiče

Vzhledem k situaci v republice a ve světě je všechno letos opravdu jinak a neuskuteční se ani plánované schůzky budoucích žáků, jejich zákonných zástupců, vedení školy a třídních učitelů, které byly naplánované na 24. června 2020. Situace s COVID-19 už je snad zvládnutá, ale i v příštím týdnu ještě budou pokračovat na naší škole maturitní zkoušky,  […]

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

RVP 72-41-M/01 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích: zde RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management a marketingové komunikace: zde Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 23. června 2020 dle § 19 Zákona č. 135/2020. Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy