Velká gratulace ke třetímu místu v krajském kole soutěže v anglickém jazyce!!

Ano, Vítek Zbranek byl opět skvělý a od 2. místa a postupu do celostátního klání jej dělil pouze 1 bod.Moc gratulujeme, děkujeme a věříme, že příští rok již bude reprezentovat naši školu v Praze.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na tříleté gastronomické obory

Termín odevzdání přihlášek: 9. května 2022Termín vyhlášení výsledků: 10. května 2022 Obory:RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník  CELKEM 5 MÍST ŠVP Kuchař – kuchařkaŠVP Číšník – servírkaŠVP Kuchař – číšník Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení: ZDEPřihláška ke stažení: ZDE Více informací o oborech a přijímacím řízení získáte telefonicky 577131067, 605281288, 737673734 nebo mailem vedeni@sosluhac.cz, případně si můžeme dohodnout […]

Gratulujeme!!

Dne 20. dubna obdržela naše vynikající paní učitelka a kolegyně Mgr. Taťána Hnátková z rukou hejtmana a radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje významné OCENĚNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2022. Mgr. Taťána Hnátková patří mezi nejvýraznější osobnosti školy, během svého celoživotního působení prokazovala své vysoké odborné i lidské kvality,  dlouhá léta pracovala jako […]

Třídní schůzky za 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022

proběhnou  PREZENČNĚ ve středu 13. DUBNA 2022 v 15 h. Na tyto schůzky jste srdečně zváni. Dozvíte se zde nejen obecné informace k dané třídě, ale také konkrétní informace k prospěchu a plnění povinností  vašich dětí ve 3. čtvrtletí školního roku 2021/2022. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Информация о принятии студентов из Украины учиться в соответствии с Законом о мерах образования в контексте вооруженного конфликта в вторжением  войск Российской Федерации  и в соответствии со школьным законом

Школьный директор может принять и классифицировать инностранцев в продолжающийся 1-й год или год высший, на основе оценки документированного доказательства образования. Школьный директор может установить как условия проведения теста, так и установить контент, термин, форму и критерии тестирования. В процессе приёма к среднему образованию для учебного года 2022/2023, для инностранцев крайний срок подачи заявления и квитанции […]

Výsledky 4. kola přijímacího řízení do maturitních oborů uměleckých řemesel

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva:Výsledky 4. kola přijímacího řízení: ZDE Termín rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je shodný s termínem vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy dne 22. 4. 2022.Od tohoto dne plyne zákonná lhůta 10 pracovních dnů potřebná k odeslání Zápisového lístku. V Luhačovicích dne 22. dubna 2022Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Výsledky přijímacího řízení do oborů s výučním listem – kuchař-číšník, kuchař-kuchařka, číšník-servírka

RVP 65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Kuchař – kuchařka, Číšník – servírka, Kuchař – číšník: ZDE Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů, tzn. do 6. května 2022. V Luhačovicích dne 22. dubna 2022 Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v. r.  

Informace pro maturanty k písemným maturitním pracím z JČE a JA

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 19. dubna ve 13 hPísemná práce z anglického jazyka: 20. dubna v 8:30 h Učebny budou stejné jako u didaktických testů.

Reportáž v rádiu Slovensko s účastí našich stážistů

s názvem „Výroba modranskej majoliky nabrala nový dych“  reportáž najdete zde  

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ про прийом учнів з України на навчання видповидно дo Закону про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням російських військ та відповідно до Закону про освіту

Директор школи може прийняти та зараховувати іноземців на підставі оцінки задокументованих документів про освіту. Директор школи може передбачити як умову допуску іспит і визначити зміст, дату, форму та критерії іспиту. 2. У допуску до загальної середньої освіти на 2022/2023 навчальний рік термін подання заяви про зарахування до загальної середньої освіти на І тур за напрямом […]