Výsledky 2. kola přijímacího řízení do gastronomických oborů

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšníkŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšníkVýsledky: zde

Maturitní a závěrečné zkoušky na naší škole

Milí studenti, jak jste se dočetli v tisku a určitě slyšeli i v televizi či rozhlase, začíná se dolaďovat podoba vašich maturitních a závěrečných zkoušek. Z harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství vyplývá následující: Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za […]

Schémata vyplývající ze Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Termíny přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek se budou odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.  Přehledné schéma průběhu přijímací zkoušky naleznete zde Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete zde Přehledné schéma průběhu závěrečné zkoušky naleznete zde

Důležité upozornění pro žáky posledních ročníků – maturitních i nematuritních!!

Milí žáci, možná jste již zaznamenali, že vstoupil v platnost Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, č. 135/2020 Sb. zdeCo to pro vás teď znamená? Zbystřit by měli zejména žáci, kteří v 1. pololetí posledního ročníku nejsou klasifikovaní nebo mají nedostatečnou v některém předmětu […]

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Dne 27. 4. 2020 vešla v platnost Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: zdea metodika k této vyhlášce zde. V příloze najdete všechny důležité informace k hodnocení žáků všech ročníků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 v souladu s  platnými dokumenty: zde Podrobnější informace k maturitním a závěrečným […]

Dokážeme se postarat nejen o sebe, ale nejsme lhostejní ani k ostatním

Po počátečních nesmělých a ne vždy vydařených pokusech zabezpečit roušky aspoň pro svou rodinu se ukázalo, že i z pedagogů, vychovatelů a dalších zaměstnanců jsou teď zručné a šikovné švadlenky. Vyrobené roušky už se nepočítají na stovky, ale na tisíce, a mohli jsme pomoci tam, kde zejména v počátku nouzového stavu to bylo akutní – Charita Luhačovice, […]

Výsledky přijímacího řízení do gastronomických oborů

RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšníkŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšník Výsledky: zde Zákon č. 135/2020 Sb. stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí žáci odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro obory, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Zápisový lístek Všem přijatým žákům srdečně blahopřeji. Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

2. kolo přijímacího řízení do tříletých gastronomických oborů

Upozorňujeme, že je stále 5 volných míst v oboru65-51-H/01 Kuchař – číšník. Je možné se přihlásit na ŠVP Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka nebo kombinovaný obor Kuchař-číšník. KRITÉRIA –  zde Termín odevzdání přihlášky: do 30. 4. 2020 Další informace poskytneme na telefonním čísle 577131067 nebo e-mailem vedeni@sosluhac.cz.