SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

V pátek dne 9. 12. 2016 ve 14.00 hodin se koná v budově SOŠ Luhačovice (Masarykova 101) slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku literární soutěže UTÍKEJ, RYCHLE UTÍKEJ!, kterou naše škola vyhlašuje pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Porota, v níž Akademii literatury české zastupovali básník Jiří Žáček a spisovatel Jan Cimický, neměla vůbec lehkou práci, aby z mnoha kvalitních […]

NETRADIČNÍ SLADKÉ PEČENÍ Z BIOPOTRAVIN

Dne 22.11. 2016 proběhl v naší cvičné kuchyni kurz s praktickou ukázkou –  NETRADIČNÍ SLADKÉ PEČENÍ Z BIOPOTRAVIN. Tento kurz proběhl ve spolupráci s IS pro rozvoj Moravských Kopanic a PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty. Kurzu se celkem zúčastnilo 21 účastníků, mezi nimi byli samozřejmě i naši žáci gastronomických oborů. Vyzkoušeli jsme různé zajímavé recepty bez […]

POZVÁNÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – sobota 26.11.2016

V sobotu 26. listopadu 2016 od 9:00 do 14:00 hod. srdečně zveme žáky základních škol a jejich rodiče na Den otevřených dveří, během něhož se mohou zájemci o studium seznámit s prostředím školy, Domova mládeže i dílen uměleckých řemesel a dovědět se bližší informace o studiu na naší škole. Současně budou informováni o kritériích potřebných k přijetí […]

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ V BECHYNI 2016 – ÚSPĚCH NAŠICH KERAMIČEK

V období listopadu je každoročně pořádána prestižní keramická Točířská soutěž, kterou pořádá SUPŠ Bechyně. Letošní 20. ročník probíhal ve dnech 10. – 11. listopadu. Jako každoročně se jej účastnili i studenti oboru Design a tvorba keramiky z naší školy, které připravila a doprovodila jejich učitelka odborného výcviku Magda Sudková (pro zajímavost – vítězka této soutěže z r. 2005). Soutěžním úkolem […]

VOLNÝ DEN PRO ŽÁKY

Upozorňuji zákonné zástupce i žáky školy, že ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 18. 11. 2016 z vážných organizačních důvodů „volný den pro žáky“. […]

Best in English

Ve středu 30. listopadu 2016 se 16 vybraných studentů naší školy zúčastnilo online soutěže pro studenty SŠ a gymnázií v anglickém jazyce Best in English roku 2016/2017. Součástí testu úrovně B1-C1 byly gramatické znalosti, poslech videonahrávek a orientace v textu. Některým soutěžícím se podařilo překročit hranici 90 bodů, což byl velký úspěch. Nejlepším výsledkem  z účastníků naší školy […]

FLAIROVÝ KURZ PRO ŽÁKY

Flair – jedná se o nevšední, divácky atraktivní a velmi populární formu servisu nápojů. Pro žáky oborů Gastro, naše škola pořádala ve dnech 14. – 16.11.2016 Flairový kurz. Během  tří dnů intezivního tréninku účastníci nasbírali a zvládli spoustu zkušeností, znalostí a odborných dovedností. Je nyní na nich samotných, jak je dále při své práci budou […]

Piškvorkový turnaj

V úterý 25. října 2016 jsme se zúčastnili okresního kola piškvorkového turnaje ve Zlíně. Sešli jsme se v sedmičlenném týmu na zlínském autobusovém nádraží. Piškvorkové klání probíhalo na gymnáziu Lesní čtvrť. Měli jsme trochu problém se tady vyznat, ale nakonec jsme se úspěšně dostali do místnosti, kde nám byla objasněna pravidla. Byli jsme rozděleni do dvou učeben […]

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM OBORŮ UŘ

Upozorňujeme zájemce o studium oborů UŘ, že přihlášky ke studiu oborů uměleckých řemesel (najdete ZDE) je nutno odeslat do 30. 11. 2016. Současně bych znovu rád pozval všechny uchazeče o studium na dny otevřených dveří, jejichž součástí je i bezplatný přípravný kurz na talentové zkoušky. Dny otevřených dveří: 26.11.2016 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy […]

Upozornění pro rodiče

Dne 16. 11. 2016 v 15 hodin se v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny na prospěch a chování žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2016/2017. Dále bude na programu nový školní řád platný od 31. 10. 2016 a v maturitních třídách aktuální informace k maturitním zkouškám. Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast  rodičů velmi žádoucí. PaedDr. Karel Milička, […]