Výuka od pondělí 25. ledna beze změn

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu byla dne 22. ledna 2021 vládou ČR prodloužena krizová opatření pro oblast školství, tzn. provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 bude probíhat ve stejném režimu jako dosud. Srdečně Vás zdraví Jana Šuráňová

LEDNOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, WORKSHOP PREZENTUJ S LEHKOSTÍ, ONLINE SCHŮZKY A CELOSTÁTNÍ ONLINE BURZY

ANO, TOTO VŠECHNO NÁS ČEKÁ JIŽ TENTO TÝDEN! Máte možnost využít ONLINE schůzek ve čtvrtek 14. ledna od 13:00 do 15:00 h. K dispozici Vám bude  ředitelka školy a zástupce pro praktické vyučování prostřednictvím Teams. (Nejdříve klikněte na „zde“ za zvoleným oborem, potom „používat Teams v Microsoft Edgi“ nebo v jiném prohlížeči a nakonec „otevřít odkaz“ na […]

Provoz školy od 4. do 10. ledna 2021

Dle posledních informací z MŠMT bude v tomto období veškerá výuka probíhat DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. O jakékoliv změně Vás budu obratem informovat. Srdečně Vás zdraví Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice

Sděluji Vám tímto, že v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) jsem dne 26. 11. 2020 vyhlásila řádné volby do Školské rady při Střední odborné škole Luhačovice pro volební období 2021 – 2024. Na základě výzvy k volbě, uveřejněné 26. listopadu 2020 na stránkách školy, volili oprávnění voliči 2 zástupce za ZLETILÉ ŽÁKY ŠKOLY A […]

Výsledky literární soutěže Spěchej pomalu!

V závěru minulého roku jsme Vás již informovali, že 8. ročník literární soutěže Spěchej pomalu!, který organizovala Střední odborná škola Luhačovice ve spolupráci s členy Akademie literatury české, byl ukončen a vyhodnocen. Účast byla i v loňském ,,zvláštním“ roce vysoká – 81 žáků z 22 škol. Komise ve složení MUDr. Jan Cimický (psychiatr, básník a prozaik), […]

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021

Provoz školy a školských zařízení bude v období od 11. do 22. ledna 2021 probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021: Tzn. výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem. Jana Šuráňová, ředitelka školy

INFORMACE K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Dle aktuálních informací z MŠMT JE UMOŽNĚNO KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO OBORŮ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL běžným způsobem. Tzn. že ve dnech 4. a 5. ledna talentové zkoušky proběhnou dle informací, které uchazeči a jejich rodiče obdrželi v pozvánkách k přijímacímu řízení. Přeji Vám hezké zbývající dny tohoto zvláštního roku a těším se na setkání s Vámi. Ing. Jana […]

Jsme partnerem projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II),

projektu, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bude probíhat v období leden 2021 až listopad 2023 s celkovou dotací 203 180 300 korun, je do něj zapojeno 44 partnerů. Celkové způsobilé výdaje Střední odborné školy Luhačovice v tomto projektu činí 5 126 129 Kč. Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu polytechnického […]