BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ

Významné ocenění od organizace Český červený kříž obdržel na počátku října náš pedagog Ing. Lubomír Kacálek. Za 40 bezpříspěvkových odběrů krve mu byla udělena Zlatá medaile MUDr. Janského, která oceňuje humánní postoj našich občanů, pomáhajících při záchraně lidských životů. Nesmírně si vážím těchto hluboce lidských a prospěšných aktivit našeho kolegy a k udělení zaslouženého vyznamenání […]

Nový asistent anglického jazyka

  Prostřednictvím Fulbrightovy komise se nám podařilo získat na celý školní rok 2017/2018 jako asistenta anglického jazyka amerického studenta Athriho Ranganathana. Naši žáci se s ním budou setkávat také v odborných předmětech, na akcích školy a určitě smysluplně trávit i volný čas v Luhačovicích a okolí. Athri Ranganathan ukončil bakalářské studium sociologie na prestižní americké Amherst College, má […]

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Úprava okolí a budovy dílen uměleckých řemesel část 1/3 – opěrná zídka výzva výzva úprava dílen 2017 + příloha č. 2 a 3 příloha č. 1 – projektová dokumentace k VŘ příloha č. 4 – Návrh SoD VZMR    

Exkurze „ Dobrodružství na řece Moravě“ na raftech

Ve čtvrtek 15.6.2017 se 16 studentů ze tříd 2.U, 2.M a 2.K zúčastnilo výletu na raftech za doprovodu paní učitelky Martinkové, pana učitele Hrabala a instruktora Milana. Cesta směřovala do Bzence, kde začala naše jízda. Proplouvali jsme po neregulované části řeky Moravy, kde jsme mohli pozorovat pískovcové meandry a okolní nedotčenou přírodu. Nejčastější byla hnízda […]

ADAPTAČNÍ KURZ 1. K

Náš adaptační kurz se konal 13. – 14. září. Cestu jsme započali po setkání s třídní učitelkou před luhačovickým Albertem. Krátká cesta vlakem (s prvním úkolem) rychle uběhla a v Polichnu začala druhá část naší pouti. Několika kilometrovou bahnitou trasu na Maršov jsme zdolali v rekordním čase. I tady jsme dostali úkol – otázky týkající se naší školy. […]

KDYŽ SE SEJDOU ABSOLVENTI

Oslavy 50. výročí založení střední školy v Luhačovicích vyvrcholily koncem minulého týdne. V pátek 8. září 2017 proběhla pro pozvané hosty vernisáž výstavy zaměřená na historii i současnost školy. Tato výstava je nyní přesunuta do 3. patra budovy Krajského úřadu ZK (21), které bude zdobit až do 3. října 2017 (viz zde). Tentýž den se konal slavnostní večer, který […]

VYVRCHOLENÍ OSLAV 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY V LUHAČOVICÍCH

Vážení příznivci (současní i bývalí žáci, rodiče i přátelé školy)! Vyvrcholení oslav 50. výročí založení střední školy v  Luhačovicích se blíží, proto tedy přesunujeme zprávy o významných akcích do AKTUALIT. Co nás tedy čeká? Vernisáž výstavy o historii školy a expozice prací žáků školy 8. 9. 2017 v 17.00 hodin v budově školy – Galerie školy (pro bývalé […]

Letní škola KISKu

Studenti 2. ročníku oboru Informační služby ve firmách a institucích Tereza Slováková a Tomáš Pakhoffer se ve dnech 28. – 29. 6. 2017 zúčastnili Letní školy KISKu 2017 (Kabinet informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně) v Zubří u Nového Města. Letošní letní škola se soustředila na čtyři témata: Otevřené knihovny, čtenářství v digitálním věku, sociální inovace a […]

ALMANACH K 50. VÝROČÍ ŠKOLY V LUHAČOVICÍCH

Upozorňujeme žáky školy, jejich rodiče, absolventy i příznivce školy, že byl vydán reprezentivní Almanach k 50. výročí školy, který na mnoha stánkách hodnotí celý vývoj střední školy v Luhačovicích, zachycuje současný stav i názory mnoha osobností na význam naší alma mater. Můžete v něm nalézt (kromě jiného) jména všech současných i minulých vyučujících a zaměstnanců školy, […]