Poslední pozdrav z Malty

Tři týdny utekly jako voda a my se vrátili z Malty zpět do režimu před studijním pobytem. Celá stáž nás všechny obrnila a díky ní jsme získali nové zkušenosti, jež v budoucnu rozhodně mnoha způsoby využijeme. Každodenní potřeba používání cizího jazyka nám rozšířila slovní zásobu a rozvinula naše komunikační schopnosti.

Celou stáž hodnotíme ve výsledku kladně a na tomto místě chceme poděkovat paní učitelce Kolaříkové za neustálý dohled, psychickou podporu a pevné nervy, které někdy byly potřeba 😊. Zároveň naše velké díky patří i vedení školy, bez kterého by se tato příležitost ani nemohla uskutečnit a které nám dálkově pomáhalo řešit všechny těžkosti.

Jsme moc vděční, že jsme se mohli zúčastnit tohoto projektu a prožít tak tři krásné týdny, zároveň poznat novou kulturu a přesvědčit se v tom, že se na Maltu ještě někdy rádi vrátíme.

Il-ġurnata t-tajba!

Příspěvek byl publikován 2.5. 2023