Výsledky přijímacího řízení do čtyřletých maturitních oborů uměleckých řemesel – 3. kolo

82-51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a zpracování keramiky
Výsledky 3. kola přijímacího řízení: ZDE

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.


V Luhačovicích dne 2. května 2023
Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r. 

 

Příspěvek byl publikován 2.5. 2023