Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů

72-41-M/01, Informační služby
ŠVP Specialista v oblasti knižní kultury
ŠVP Specialista informačních procesů
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE

63-41-M/01, Ekonomika a podnikání
ŠVP Management a marketingové komunikace
Výsledky 1. kola přijímacího řízení: ZDE

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků, to je do 16. května 2023.
Prosím o zprávu obratem, pokud se rozhodnete pro druhou školu. 
Telefon: 577131067, 605281288
Email: vedeni@sosluhac.cz
Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Nepřijatým uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 2. 5. 2023.
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Luhačovice, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje.  


V Luhačovicích dne 28. dubna 2023

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 28.4. 2023