Poznávání škol ve Finsku

V rámci projektu Erasmus+ „Nové metody ve výuce“ (2020-1-CZ01-KA102-077043), jsem měla možnost účastnit se kurzu s názvem „Structured Educational Visit to Schools / Institutes and Training Seminars in Finland“, který pořádala španělská agentura English Matters.
Tohoto týdenního programu (16. – 22. 4. 2023) se účastnili kolegové z 12 zemí.

Nejprve pár zajímavostí z finské historie související s kulturou a přístupu ke vzdělávání:
– Finsko je republikou, která vznikla v roce 1917.
– Má zhruba 5,5 mil. obyvatel, z nichž většina žije v jižní a střední části Finska (1 mil jen v Helsinkách).
– Úředními jazyky jsou finština (byla uznána v roce 1893) a švédština – všechny nápisy jsou uváděny ve finštině i švédštině. V současné době se ve vládních kruzích začíná hovořit o zrušení švédštiny, jako úředního jazyku, neboť i Švédové hovoří ve Finsku anglicky.
– Od roku 1919 do roku 1932 byla ve Finsku zakázána výroba a prodej alkoholu. V Helsinkách je stále k vidění budova se zastřenými okny, kde prodávali načerno alkohol (dostali jste 1 l pálenky a 2 hodiny). Až Finsko začali osídlovat Francouzi a Němci, rozšířilo se pití vína a piva a prohibice byla ukončena.
– Finsko bylo vždy součástí Švédského království a v roce 1809 se stalo součástí Ruské říše. Poté co získalo nezávislost, vypukla občanská válka mezi „červenými a bílými Finy“ – vlastně válka mezi ruskými a německými přívrženci.
– Po druhé světové válce (kde bojovali proti Rusům s podporou Německa) se Finsko ocitlo v šedé zóně.
– Převládají zde dvě náboženství – evangelická luteránská církev a pravoslavná církev.
– Největším národním hrdinou je Eugen Schauman, který spáchal úspěšný atentát na Nikolaje Ivanoviče Bobrikova (carského generálního guvernéra Finského velkoknížectví) – jako u nás atentát na Heydricha.
– Finsko spolu s jinými severskými státy poskytlo jako první volební právo pro ženy. V současné době jsou předsedy pěti nejsilnějších politických stran ženy.
– Zdanění ve Finsku je jedno z nejvyšších ve světe.
– Finové milují přírodu a doprava v jejich hlavním městě Helsinkách nedosahuje ani takové úrovně, jako v Luhačovicích mezi 8 a 9 hodinou ranní o víkendu. Všichni jezdí na kole nebo chodí pěšky a zaměstnavatelé podporují tuto přepravu formou příspěvku k platu. Automobily jsou převážně na alternativní pohony.
– Ve Finsku milují umění (stačí bílý papír a fixa – 2400 €).

Vzdělávání ve Finsku:
– Veškeré učební pomůcky a vzdělávání na státních školách je zdarma, včetně stravování. Žáci se sportovním zaměřením mají nárok i na svačinu zdarma.
– Od roku 2021 je škola povinna poskytnou žákům ke vzdělávání notebook, který po ukončení studia vrátí.
– Vzdělávání je ve Finsku zdarma i pro dospělé a žáky, kteří se rozhodnou, že je vybraný obor nebaví a chtějí studovat jiný. Nebo mohou studovat jeden z předmětů na jiné škole, pokud ho navštěvovaná škola nenabízí. Rozvrh a výběr předmětů je na žácích.
– Studenti, žáci i učitelé mají absolutní svobodu. Učitelé nejsou kontrolováni inspekcí, žáci a studenti nejsou testování při žádostech o studium na středních školách. Vše závisí na vlastní odpovědnosti a sebereflexi.
– Jediná zkouška (ve formě motivačního dopisu) je na vysokou školu a maturita.
– Vzdělávací systém je nastaven tak, že už v šesté třídě musíte vědět, co budete chtít jednou dělat. Příklad: doktor medicíny – musí jít na všeobecné vzdělávání, strojní inženýr – střední odborné vzdělávání. Pokud chcete „pendlovat“ mezi „obory“, pak musíte mít privátní doučování anebo jít znovu studovat střední školu. Vysoké školy předpokládají určitou úroveň znalostí a navazují na střední vzdělávání.
– ALE: Studenti a žáci jsou stejní jako u nás – špatně čtou, špatně píší a často hrají při vyučování na notebooku hry.
Střední odborné vzdělávání s výučním listem
– Ve středním odborném školství je možnost výuky tzv. praxí u zaměstnavatele.
– „Náš výuční list“ získávají žáci na základě rozhodnutí vyučujícího a zaměstnavatele (ve všech případech).
– Vzdělávání je poskytováno i on-line za pomoci virtuální reality.
– Vybavení škol je často na lepší úrovni než v privátní sféře.
Střední vzdělávání s maturitou
– Studenti získávají tzv. kredity (jako u nás na vysokých školách) a o podmínkách udělení kreditů rozhoduje učitel. Každý předmět má udělen jiný počet kreditů (krátký kurz, dlouhý kurz, matematika, psychologie, výtvarka, atd.).
– K přijetí ke složení maturitní zkoušky potřebujete určitý počet kreditů. Maturita se skládá z finštiny, švédštiny, dalšího cizího jazyka, matematiky a předmětu dle výběru. Probíhá na jaro a na podzim dle vlastního výběru studenta.

Příspěvek byl publikován 2.5. 2023