Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Management a marketingové komunikace)

Termín odevzdání přihlášek: do 11. května 2023
Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení: 15. května 2023
Celkem: 2 žáci

RVP  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Management a marketingové komunikace)

Kritéria zůstávají stejná jako v 1. kole: ZDE

Přihláška ke stažení: ZDE
K přihlášce je nutné doložit VÝPIS VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU.

 
Více informací o oborech získáte telefonicky 577131067, 605281288, 737673734 nebo mailem vedeni@sosluhac.cz, případně si můžeme dohodnout schůzku.

V Luhačovicích dne 4. května 2023

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 4.5. 2023