Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oboru Ekonomika a podnikání (Management a marketingové komunikace)

RVP  63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Management a marketingové komunikace)
Výsledky 2. kola přijímacího řízení: ZDE

Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle
§ 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků, to je do 29. května 2023.
Prosím o zprávu obratem, pokud se rozhodnete pro jinou školu. 
Telefon: 577131067, 605281288
Email: vedeni@sosluhac.cz
Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

V Luhačovicích dne 15. května 2023

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy, v.r.

Příspěvek byl publikován 15.5. 2023