2. kolo přijímacího řízení

SOŠ Luhačovice upozorňuje uchazeče o studium, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení, že dnem 27. 4. 2015 vyhlašujeme termín 2. kola na všechny obory naší školy. Zároveň zveřejňujeme i nová kritéria pro 2. kolo všech oborů. Termín odevzdání přihlášky: 18. 5. 2015. Termín oficiálního vyhlášení výsledků 22. 5. 2015. Bližší informace zjistíte na tel. čísle 577131067 nebo  na e-mailu vedeni@sosluhac.cz Počet volných míst […]

Nepovinná maturitní zkouška z Dějin umění

11. května 2015, učebna 212, 9:30 – 11:00 h

Velikonoční almanach

V měsíci dubnu 2015 se minipodnik MLSOUNI ze ZŠ v Bojkovicích, který působí v rámci projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování  ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019, zaměřil kromě jiného i na marketingovou činnost. Žáci pod vedením učitelů vytvořili krásný Velikonoční almanach, který připomíná tradiční zvyky i jídla z období Velikonoc, tak jak si […]

Výsledky přijímacího řízení

Dne 22. 4. 2015 Střední odborná škola Luhačovice vyhlašuje výsledky  prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016: 1) pro obory s maturitní zkouškou Management umění a reklamy (1. kolo) Informační služby ve firmách a institucích (1. kolo) 2) pro obory s výučním listem Obory gastronomie (1. kolo) Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do […]

Ohlédnutí za MAJÁLES 2015

Dne 5. 5. 2015 proběhl na naší škole již 9. ročník studentské slavnosti Majáles. I letos se nesl v duchu konkrétního tématu. Letošním tématem byl FILM. Při velmi skromné účasti tříd naší školy, bylo jich pouze 7 (maturanti se neúčastnili a některé první ročníky měly praxi). Tradiční průvod studentů začal shromážděním v parku u zámku, kde také proběhlo řazení a […]

Harmonogram obhajob praktické maturity a maturitních prací

Milí maturanti, v příloze (nebo v sekci maturita) naleznete harmonogram obhajob vašich maturitních prací, které proběhnou v přednáškovém sále Domova mládeže (Luhačovice, Masarykova 999). Termíny obhajob: 4.U – úterý 12. května 2015 (harmonogram ke stažení – Obhajoby 4.U) 4.M – čtvrtek 14. května 2015 (harmonogram ke stažení – Obhajoby 4.M) Přejeme hodně úspěchů!

PODNIKATELSKÉ FÓRUM II

28. dubna 2015 proběhl v rámci projektu Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji seminář s názvem PODNIKATELSKÉ FÓRUM II. Hlavním cílem semináře byl rozbor činnosti minipodniků ve školách, který proběhl za účasti minipodniků vzniklých v rámci projektu. Školy si vyměnily zkušenosti a uvedly příklady dobré praxe. Zbývající školy předvedly svou spolupráce s firmami […]

Workshop Svět kávy

Dne 17. dubna 2015 se v konferenčním sále DM uskutečnil v rámci projektu OP VK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování  ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019 další workshop nazvaný Svět kávy. S moderní přípravou kávy, její kalkulací a podáváním se seznámili pod vedením metodiků a učitelů nejen žáci z minipodniků MOGAST a GURMET ze SOŠ Luhačovice, […]

Vaření z biopotravin

Další významná společná akce, která vyplynula z projektu OP VK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování  ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019 se uskutečnila 15. dubna 2015 se na pracovišti oborů gastronomie v ZŠ Luhačovice. Workshop nazvaný Vaření z biopotravin připravili, zkalkulovali a uskutečnili žáci z minipodniků MOGAST a GURMET ze SOŠ Luhačovice. Velmi aktivní účast předvedli také […]