Těšíme se do Portugalska

Již v lednu 2016 proběhne výběr žáků a jejich jazyková, odborná a kulturní příprava na stáže v rámci projektu Erasmus+, Výzva 2015 s názvem Na zkušenou napříč Evropou.

Na tento projekt jsme získali 31 660 eur, které umožní vycestovat celkem 20 žákům:

– 8 žákům oboru Management umění a reklamy,
– 8 žákům gastronomických oborů Kuchař-kuchařka, Číšník-servírka, Kuchař-číšník,
– 4 žákům oboru Informační služby ve firmách a institucích.

Na přelomu dubna a května 2016 absolvují spolu s pedagogickým dozorem třítýdenní stáže na severu Portugalska ve městě Barcelos. Naším partnerem v Portugalsku je nezisková organizace Mobility Friends, která zajišťuje vhodná pracoviště, ubytování, stravování a kulturní rozvoj žáků.

Získané evropské prostředky pokryjí veškeré náklady, které s výjezdem souvisejí.
Věříme, že zkušenosti získané na tomto pobytu naši stážisté plně využijí při dalším studiu a ve svém budoucím zaměstnání.

christmascard2

Příspěvek byl publikován 7.1. 2016