Jazykové kurzy pro žáky a učitele SOŠ Luhačovice z nového projektu OPVK

SOŠ Luhačovice byla opět úspěšná v čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Téměř jeden milion korun jsme získali z výzvu 56 Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Z této výzva budou realizovány dvě klíčové aktivity. Jednou z nich bude krátkodobý zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky […]

Práce střediska praxe vrcholí

Také žákům střediska praxe (1.K)  SOŠ Luhačovice pomalu končí roční účinkování v projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019). Na přelomu května a června si vyzkoušeli tvorbu informačních materiálů pro uživatele Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Knihovna poskytuje celou řadu služeb, o kterých velká část čtenářů vůbec nic netuší […]

Reálná praxe v projektu

Spolupráce žáků ze střediska praxí SOŠ Luhačovice s neziskovou organizací TJ Sokol Uherský Brod, která je uskutečňována v rámci  projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019), se pomalu blíží ke konci. Zbývá již jen několik společně plánovaných akcí na měsíc červen a sejdeme se s představiteli této organizace u společného bilancování. V uplynulém […]

Předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení tříd 4.M a 4.U proběhne v pátek 5. června 2015 v 10:00 h v zasedací síni Městského úřadu Luhačovice. Současně obdrží 4 studentky, které se zúčastnily dvouměsíčních stáží v Rakousku v rámci projektu Erasmus+, Europassy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Dne 22. května 2015 Střední odborná škola Luhačovice vyhlašuje výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Seznamy přijatých žáků naleznete zde: 1) obory s maturitní zkouškou Informační služby (2. kolo) Management umění a reklamy (2. kolo) 2) obory s výučním listem Obory gastronomie (2. kolo) Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do […]

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Dne 17. 6. 2015 zveřejňuje SOŠ Luhačovice VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) na dodávku zahraničních jazykových kurzů (číslo zakázky: VZ/2015/2/03). Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice SM/25/03/13  Krajského úřadu Zlínského kraj, dle Příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost verze číslo 1; nejedná se o zadávací řízení […]

Maturitní zkouška 2015 – podzimní zkušební období

Milí maturanti, v přiloženém Maturitním zpravodaji č. 32 naleznete informace k přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky, pravidla a doporučení  pro maturanty k písemným zkouškám. Maturitni_zpravodaj_32_15

ZÁVĚREČNÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SOŠ Luhačovice upozorňuje uchazeče o studium, kteří zatím neuspěli v přijímacím řízení, že dnem 1. 6. 2015 vyhlašujeme ZÁVĚREČNÉ kolo PŘ na všechny obory naší školy. Termín odevzdání přihlášky: 30. 6. 2015 (průběžně). Termín oficiálního vyhlášení výsledků 30. 6. 2015. Bližší informace zjistíte na tel. čísle 577131067 nebo  na e-mailu vedeni@sosluhac.cz Počet volných míst na jednotlivé obory: 1. RVP 72-41-M/01 Informační […]

Kurz využití bylin v přípravě pokrmů moderní gastronomie

Ve čtvrtek 14. května 2015 se ve cvičné kuchyni Základní školy Luhačovice v rámci projektu OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019) uskutečnil Kurz využití bylin v přípravě pokrmů moderní gastronomie. Akce se zúčastnil minipodnik TOP GASTRO ZŠ Luhačovice a 5 žáků z minipodniku MOGAST ze SOŠ Luhačovice. Nejprve byli účastníci seznámeni s […]

To nejlepší z projektu

Projekt OPVK „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0019) se pomalu chýlí do samotného závěru, a tak se členové minipodniků MOGAST a GURMET ze SOŠ Luhačovice rozhodli bilancovat. Pro sebe a pro své spolužáky ze třetího ročníku uspořádali ve dnech 11. a 13. května workshop, v němž si připomněli nejlepší akce, které […]