Úspěšně jsme ukončili výběrový program v rámci projektu IKAP II

V rámci předmětu teorie propagace jsme díky paní učitelce PhDr. Kláře Masařové úspěšně dokončili práci v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903).

Z několika žáků gymnázií a středních odborných škol, kteří byli v rámci projektu vybráni, jsme edukativní aktivity vzhledem k časové a jazykové náročnosti dokončili pouze my dva, Petr Hartmann a Terezie Maňásková, žáci 4. ročníku oboru Management a marketingové komunikace.

Dne 13. 5. 2022 jsme se oficiálně zapojili do výběrového programu IKAP II pro podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků, který pro Zlínský kraj zajišťuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Program trval 6 měsíců a probíhal kompletně v anglickém jazyce. V týdenním intervalu jsme se setkávali s lektorem angličtiny a marketingu z UTB panem Mgr. Michalem Navrátilem.
Hlavní náplní programu byl marketing a marketingové komunikace, v rámci kterých jsme probrali marketingový mix, marketingový plán, marketingový výzkum, PLC, firemní identitu, AIDA model, etiku v marketingu a spoustu dalších témat. 

Jsme velice vděční paní učitelce za doporučení projektu. I přestože to bylo občas náročné, jsme rádi, že jsme tyto aktivity nad rámec standardního vzdělávání mohli využít. Též bychom chtěli poděkovat panu lektorovi za úžasné přednášky, které nás posunuly dál a hlavně nám rozšířily obzory v předmětu. 

S přáním krásného dne

Petr Hartmann

Příspěvek byl publikován 23.2. 2023