Za krásami slovenské majoliky

I v letošním školním roce bude mít díky evropskému programu Erasmus+ (projekt „I want to see life a bit, before I settle down“, 2020-1-CZ01-KA116-077099) osm studentů 1. až 3. ročníku oboru Design a tvorba keramiky jedinečnou možnost seznámit se s krásami slovenské majoliky. První stáž v  Modre proběhne 19. 2. – 4. 3. 2023, druhá pak 12. – 25. 3. 2023. Během těchto dvou týdnů čeká na studenty opravdu bohatý program. Seznámí se nejen s celým procesem keramické výroby – příprava a ošetřování hlíny, točení na hrnčířském kruhu, ošetřování výrobků a jejich příprava na pálení a glazování, ale i s ekonomickými aspekty podnikání v tomto oboru – cenotvorba, distribuce hotových výrobků, podpora prodeje. Po celou dobu se studentům budou věnovat pracovníci podniku Slovenská ľudová majolika a podělí se s nimi o cenné rady  a zkušenosti.

V plánu je také celá řada kulturních aktivit (např. návšteva Múzea Slovenskej keramickej plastiky v Modre s odborným výkladem).

Už teď se těšíme na podrobnosti a zážitky ze stáže a bohatou fotodokumentaci.

Příspěvek byl publikován 15.2. 2023