Poznávání škol v Irsku

Díky projektu Erasmus+ s názvem Nové metody ve výuce (2020-1-CZ01-KA102-077043 jsem měla možnost strávit týden v Dublinu spolu s dalšími účastníky 13 zemí Evropské unie v rámci Structured Educational Visit to School  & Training Seminars in Ireland, kterou organizuje instituce English Matters. Obdobně se naši zaměstnanci zúčastní tohoto kurzu na Islandu a ve Finsku v březnu a dubnu tohoto roku.

V naší škole chceme žáky naučit co nejvíc, proto se účastníme podobných aktivit. Máme tak možnost poznat školské systémy, výukové metody, přístupy k žákům se speciálními potřebami, úroveň výuky a zkoušek a použít to, co je přenositelné do našeho systému. Vzhledem k velkému zájmu o tyto semináře se vzájemně obohacujeme i ze zkušeností z ostatních zemí.

Tentokrát zde byly zastoupeny tyto státy: Irsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Itálie, Francie, Německo, Malta, Španělsko, Nizozemí, Dánsko a Řecko.

Stručně poznatky z cesty:

 • Využívání metody “Contexts4Content” – aktivní zapojení studentů, učení v souvislostech, propojení s každodenním životem, kulturou, historií, prostředím
 • Inspirativní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Obrovská motivovanost žáků v některých navštívených školách (Dominican College Muckross Park a Loreto College St. Stephen´s Green). První jmenovaná škola je úzce výběrová, z 1000 přihlášených žáků v loňském roce bylo přijato 120, studium je bezplatné. Druhá je katolická, za přihlášku se platí 1000 euro, každý rok studia dalších 6000 euro
 • Obě navštívené prestižní školy byly dívčí. V Irsku je běžné, že školy jsou pro děvčata nebo chlapce, smíšené třídy jsou zpravidla v menších městech nebo na okraji větších měst, často spíše pro žáky ze složitějšího sociálního prostředí, imigranty apod. V dívčích školách je to možná více motivující, ale není tam veselo. NEMĚNILA BYCH, JSEM RÁDA ZA NAŠI ŠKOLU!
 • 41 h výuky týdně u 13letých dětí, ale žákyně neměly pocit, že by to bylo hodně
 • Líbily se mi 10týdenní projekty ve výtvarné přípravě
 • Na středních školách mají část závěrečných zkoušek (naše maturita) povinných a část si volí. Mezi povinné patří VŽDY matematika, ale i irština, kterou hovoří pouze 5 % populace. Výuka probíhá na většině škol v angličtině, tzn. irština je pro ně totéž, jako když se učíte cizímu jazyku u nás. U jednotlivých zkoušek si volí ze 3 úrovní obtížnosti a získávají body. Na vysokou školu už nekonají další zkoušky, ale mohou studovat pouze na univerzitách, kde požadovaný počet bodů splnili.
 • Vysokou školu v Irsku má v populaci 25 – 64 let neuvěřitelných 53 %, v EU je průměr 33 %.
 • Opakem výběrových škol byla Clogher Road Community College, kde byli žáci vedeni spíše k praktickým činnostem, ale tady motivovanost ke studiu ve většině případů nelze očekávat. Paní ředitelka i vyučující měli profesionální přístup, ale určitě mnohem obtížnější práci než na výběrových školách.
 • V Dublinu stojí za pozornost Katedrála svatého Patrika, Katedrála Nejsvětější Trojice, Národní galerie a the Old Library of Trinity College Dublin. V blízkém okolí přímořské městečko Howth a Glendalough, které je proslulé raně středověkou klášterní osadou založenou v 6. století v národním parku v údolí se 2 jezery.
 • Nelze neochutnat irskou snídani a fish and chips
 • Místní obyvatelé jsou milí, vždy nápomocní. JSOU HRDI na, že jsou Irové, možná i proto se snaží za každou cenu udržet irský jazyk. Z nás už se národní hrdost vytrácí.

Trochu k odlehčení:

 • Na přechodech pro chodce je třeba LOOK LEFT i LOOK RIGHT, ale všichni místní chodí na zelenou, oranžovou i červenou (na Maltě, kam směřují naše další mobility, je nutné se také rozhlížet na obě strany, ale vstupovat do vozovky pouze na ZELENOU)
 • NENÍ PRAVDA, ŽE V IRSKU POŘÁD PRŠÍ, nezmokla jsem za týden ani jednou
 • Pokud se nudíte, učte si irsky, je to jednoduché, Dublin se řekne Baile átha Cliath
 • Do Dublinu se jezdí i kvůli živé hudbě, whisky, Guinness a příjemné atmosféře v místních Temple Bars (NEMŮŽU POSOUDIT). Lze navštívit Guinness Storehouse a Irish Whiskey Muzeum

Všem žákům i pedagogům zahraniční mobility vřele doporučuji!

Jana Šuráňová, ředitelka školy
 

Příspěvek byl publikován 27.2. 2023